MAP - Aktuálně

Řídící výbor MAP ORP Vodňany schválil dne 22. 3. 2017 aktualizaci přílohy Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Vodňany - Investiční a další priority a Dohodu o vzájemné spolupráci MAP ORP Vodňany

 

29. 3. 2017

Jak vyzrát na knihu

Dne 23. 2. 2017 se uskutečnil v rámci projektu „MAP v ORP Vodňany" seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na téma čtenářské gramotnosti. Seminář byl určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času a knihovníkům. Programem i workshopy provázeli lektorka a spisovatelka Klára Smolíková a spisovatel Jiří. W. Procházka. Dopoledne byly pro učitele i s žáky připraveny 4 workshopy, plné aktivit podporující čtenářskou gramotnost a zájem o čtení. Odpoledne pak proběhl samotný seminář pro učitele, který reflektoval dopolední ukázkové čtenářské dílny a usazoval je do širších souvislostí. Z reakcí jednotlivých účastníků lze usoudit, že celodenní program naplnil jejich očekávání.

 

 

 

 

20. 3. 2017

Projekt „MAP v ORP Vodňany“

Projekt „MAP v ORP Vodňany“

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

Na posledním setkání pracovní skupiny Vzdělávání v rámci projektu „MAP v ORP Vodňany“ bylo dohodnuto, že k jednotlivým opatřením dle Postupů se budou scházet odborné skupiny dle druhů škol tj. odborná skupina pro mateřské školy a odborná skupina pro základní školy. Tato setkání odborných skupin ředitelek ZŠ a ředitelek MŠ k jednotlivým opatřením v rámci Postupů MAP již probíhají.  Odborné skupiny zpracovaly SWOT 3 analýzy k jednotlivým opatřením a v současné době připravují své záměry do akčního plánu na školní rok 2017/2018.

 

Opatření MAP:

 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

Kariérové poradenství v základních školách

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

 

 

 

SWOT analýza

20. 3. 2017

Konference projektu SRP v Jihlavě a Českých Budějovicích


13. a 14. února zástupci projektového týmu SRP uspořádali místní konferenci v Jihlavě a Českých Budějovicích. Na obou místech prezentovali aktuální stav a nejbližší cíle projektu.

Místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích v Jihlavě se konala v prostorech Krajského úřadu Kraje Vysočina a po přivítání vedoucím krajského pracoviště NIDV Miloslavem Vyskočilem vystoupila radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. (další informace o konferenci v Jihlavě ZDE )

Po přivítání Miloslavem Poesem, vedoucím krajského pracoviště NIDV a konzultantem MAP projektu SRP v Jihočeském kraji, už měli konference obdobný scénář. Konference byla tradičně rozdělena do tří bloků. V úvodním bloku dostali účastníci informace o aktuálním stavu a nejbližších cílech projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.
Týmová manažerka Jitka Baťková představila klíčové aktivity centra podpory a individuální pomoc. Marie Gazdagová poté prezentovala probíhající i plánované vzdělávací aktivity projektu SRP.

Po krátké pauze pokračoval dopolední program představením dalších individuálních projektů, které se v nedávné době zahájily nebo se v nejbližších měsících chystají spustit. Účastníci si tak získali důležité informace o tom, jak se jednotlivé projekty prolínají a doplňují.

Za Českou školní inspekci vystoupila Dana Pražáková z kanceláře ústředního školního inspektora. Ta představila IPs Komplexní systém hodnocení. Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) představila Iveta Nemjová a informace k němu přidala Jana Hadravová zodpovědná za tvorbu krajských akčních plánu Kraje Vysočina, v Českých Budějovicích jej představila Agáta Kočí, zástupkyně projektu pro Jihomoravský kraj. Zástupci Agentury pro sociální začleňování představili systémovou iniciativu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Dalšími prezentovanými systémovými projekty, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, byly IPs Kvalita - Inkluze - Poradenství - Rozvoj (KIPR) a IPs Podpora práce učitelů (PPUČ), který představili Jakub Holec a Karel Tomek. Na závěr dopoledního programu byly představeny připravované projekty APIV a IMKA, jejichž realizátorem bude Národní institut pro další vzdělávání.

V odpoledním workshopu, který vedli Hana Krejsová s Martinem Dobešem z Agentury pro sociální začleňování, dostali účastníci konference informace o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro tvorbu a implementaci MAP. Po té si přítomní v několika skupinách vyměňovali zkušenosti, nápady, názory a příklady dobré praxe.

Letošní místní konference zakončíme 22. a 23. února v Pardubicích a Hradci Králové.15. 2. 2017


Seminář o inkluzi


Dne 8. 12. 2016 se uskutečnil v rámci projektu „MAP v ORP Vodňany" seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na téma Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení, který vedla Mgr. Helena Kočová, Ph.D. Seminář byl určen pro učitele ZUŠ a pedagogické pracovníky zájmového vzdělávání. Nakonec se semináře zúčastnili nejen pedagogičtí pracovníci základní umělecké školy, vychovatelky ze školních družin, ale i učitelky mateřských škol. Z reakcí účastníků semináře na místě i dotazníků spokojenosti vyplynulo, že seminář splnil očekávání. Některé reakce účastníků z dotazníku spokojenosti:
"Moc děkuji za účelný a plnohodnotný seminář, ráda přijdu na další pokračování.
" Byla jsem maximálně spokojena".
" Vlastní zkušenost je to nejlepší. Děkuji"
Další semináře nejen k Inkluzi se připravují.13. 12. 2016


3. 9. 2016 proběhl v rámci projektu "MAP v ORP Vodňany" celodenní seminář pro pedagogické pracovníky MŠ. Obsah odborného semináře byl přítomnými kladně hodnocen, přednášející PhDr. Lidmila Pekařová dokázala všechny velice zaujmout. Semináře se zúčastnilo 29 učitelek mateřských škol z území MAS Vodňanská ryba.
20. 9. 2016Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

Předsedkyně MAS

tel: +420 602 373 536

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Monika Kadlecová
projektová manažerka
tel: +420 725 353 150
kadlecova.masvodryba
@seznam.cz

 

Ing. Jaroslav Stluka
projektový manažer
tel.: +420 602 551 595
stluka.masvodryba
@seznam.cz

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím