Vzdělávání třetího věku 50+

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Hudební nástroje

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus šesti přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.
Zahájení: 9. února 2017 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

GENEALOGIE – hledáme svoje předky

Kurz pro zájemce o pátrání po předcích je určen všem, kteří se o genealogii zajímají a chtějí se blíže s tímto oborem seznámit. Je složen z lekcí, které umožní začátečníkům odhalit tajemství rodinné historie.

Náplň kurzu:

 • Úvod do genealogie.
 • Postup pátraní po předcích.
 • Prameny pro genealogický výzkum.
 • Systém matričních záznamů v průběhu staletí.
 • Úvod do čtení písma v matrikách, aneb jak na to.

Lektor: PhDr. Pavel Matlas, PhD. Vystudoval historii a muzeologii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1999 působil jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Absolvoval studijní pobyty v Německu a Velké Británii; vystoupil na konferencích ve Francii, Norsku, Belgii a Japonsku.

Cena: min. 800 Kč podle počtu účastníků

Zahájení: 14. února 2017 od 16,30 hod. v kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Kurz bude probíhat 8 týdnů jako dvouhodinový.


Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

23. 1. 2017

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.
Výuka bude probíhat od října 2016 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Umění rané renesance v Itálii

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Přednášky se zaměří na tyto oblasti:

 •   Počátky, principy a objevy rané renesance
 •   Filippo Brunelleschi
 •   Masaccio
 •   Donatello
 •   Sandro Botticelli
 •   Andrea del Verrocchio


Zahájení: 5. října 2016 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

5. 8. 2016

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Genealogie. Hledáme své předky

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.


Osnova přednášek:
• Úvod do genealogie a její dějiny
• Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
• O matrikách
• Využití archivních materiálů ke studiu předků
• Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
• Rodové kroniky a srazy.

 

Zahájení: 11. února 2016 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.
Cena kurzu 300,- Kč

 

Na kurz je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536


5. 1. 2016

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurzy

MAS Vodňanská ryba z. s. oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+


Život a dílo Michelangela Buonarroti

Cyklus šesti přednášek seznámí účastníky se životem a dílem Michelangela di Lodovico Buonarroti Simoni. Florentský sochař, malíř a architekt se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.
Osnova přednášek:

 • Umělcovo mládí, školení a rané dílo
 • Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
 • Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
 • Malby v Sixtínské kapli
 • Nová sakristie
 • Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

Zahájení: 8. října 2015 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč


Nabídka počítačových kurzů

Základní PC kurz je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.
Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.
Výuka bude probíhat od října 2015 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Na všechny kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536


3. 9. 2015

MAS Vodňanská ryba z. s. oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+


Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Potraviny a spotřebitel

Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost bude věnována potravinám živočišného i rostlinného původu.

Zahájení: 11. února 2015 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

 
Nabídka počítačových kurzů


Základní PC kurz je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.

Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Kurz Administrativa na PC je připraven zejména pro zájemce, kteří se potřebují zdokonalit v kancelářských aplikacích Word, Excel, PowerPoint, v Cloudových systémech Microsoft Skydrive nebo Disk Google. Jedním z témat bude i používání internetové telefonie a chytrých mobilů.

Výuka bude probíhat od března 2015 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

 
Nabídka kurzu anglického a německého jazyka

Pro věčné začátečníky a mírně pokročilé

Výuka bude probíhat od února 2015 v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzu dle počtu účastníků, min. 800,- Kč.
 

Nabídka kurzu severské chůze - Nordic Walking

Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice. Pochází z Finska. Přináší nám „nový rozměr chůze" a radosti s ní (je to víc než jen co se říká a píše: rozpohybování celého těla, úprava držení těla, odlehčení, zvýšení kondice, „spalujeme" kalorie, má příznivý vliv na naši mysl).

Výuka bude probíhat od dubna 2015 v terénu. Cena kurzu dle počtu účastníků min. 500,- Kč
 

Cvičení pro starší a pokročilé

Speciálně sestavené cvičení pro seniory pod vedení zkušené lektorky paní Lenky Švecové. Kurz bude probíhat od února 2015 v tělocvičně paní L. Švecové, cena kurzu dle počtu účastníků, min. 500,- Kč.
 

Seniorská míle 2015

Turistické aktivity se sčítáním ušlých kilometrů s cílem zlepšení kondice - průběžně po celý rok 2015. Cena podle typu akce. Návaznost na loňský úspěšný ročník.

Na všechny kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, nebo na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536


2. 3. 2015

STÁRNOUT U TELEVIZE? ANI OMYLEM!


Lidé se v současnosti dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání.

Ukázat seniorům, jak lze ve Vodňanech stárnout aktivně, to je hlavním cílem projektu Vzdělávání třetího věku 50+, který realizuje MAS Vodňanská ryba. Pro občany starší 50 let již více jak tři roky organizuje různé vzdělávací aktivity, některé pod hlavičkou České zemědělské univerzity v Praze. Univerzita třetího věku poskytuje svým studentům všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které univerzity již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. A právě absolvování cyklu šesti bloků přednášek v průběhu tří let s následným zpracováním znalostních testů, dovedlo první „vlaštovky" až do auly vysoké školy, kde dne 15. 1. 2015 proběhla slavnostní promoce. Těmito prvními absolventkami Univerzity třetího věku ve Vodňanech byly paní Anna Benešová a paní Lenka Brehovská.

V tónech slavnostní hudby nastoupil akademický senát, aby vyjádřil úctu dříve narozeným studentům, kterým bylo předáno „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku" při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Tohoto úspěchu dosáhlo téměř dvě stě absolventů z padesáti konzultačních středisek z celé naší republiky. Promoce vyjadřuje nejen dosažení osobního úspěchu seniorských studentů, ale je také příležitostí jejich rodinných příslušníků, přátel a známých se slavnostního aktu zúčastnit a osobní gratulací vyjádřit svým blízkým obdiv.

Dovolte, abych oběma absolventkám poblahopřála k dosaženému úspěchu a našemu městu popřála mnoho dalších aktivních seniorů.

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

 

 


2. 3. 2015

Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

MAS Vodňanská ryba o. s. oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+


Nabídka počítačových kurzů 


Základní PC kurz
je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.


Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

 

Kurz Administrativa na PC je připraven zejména pro zájemce, kteří se potřebují zdokonalit v kancelářských aplikacích Word, Excel, PowerPoint, v Cloudových systémech Microsoft Skydrive nebo Disk Google. Jedním z témat bude i používání internetové telefonie a chytrých mobilů.

Výuka bude probíhat od října 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.


Nabídka kurzu fotografování - „Neváhej a foť"

 

Pro začínající i pokročilé fotografy je připraven Kurz fotografování a úpravy digitální fotografie. PC kurz začíná teorií fotografování, následuje praxe v terénu a na konci kurzu budou účastníci umět nejen základní úpravy fotografií, ale i vytvořit fotografickou koláž, film, webové album fotografií, odeslat fotky k vytištění přes internet nebo si fotografie sami vytisknout.

Výuka bude probíhat od října 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.


Nabídka kurzu anglického jazyka

 

Pro věčné začátečníky a mírně pokročilé

Výuka bude probíhat od října 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzu dle počtu účastníků, min. 800,- Kč.


Nabídka kurzu severské chůze - Nordic Walking

 

Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice. Pochází z Finska. Přináší nám „nový rozměr chůze" a radosti s ní (je to víc než jen co se říká a píše: rozpohybování celého těla, úprava držení těla, odlehčení, zvýšení kondice, „spalujeme" kalorie, má příznivý vliv na naši mysl).

Výuka bude probíhat od října 2014 v terénu. Cena kurzu 500,- Kč

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Historie a současnost české myslivost

 

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta ve spolupráci s fakultou lesnickou a dřevařskou

Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela novým. Cyklus šesti přednášek Vás jistě dokáže v leckterých směrech překvapit.

Zahájení: říjen 2014, cena kurzu 300,- Kč

 

Na všechny kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.


22. 8. 2014

Zahájení kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+


MAS Vodňanská ryba o. s.oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Nabídka počítačových kurzů

Základní PC kurz je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.

Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Pro začínající i pokročilé fotografy je připraven Základní kurz úpravy digitální fotografie. Importem fotografií do PC kurz začíná. Na jeho konci budou účastníci umět nejen základní úpravy, ale i vytvořit fotografickou koláž, film, webové album fotografií, odeslat fotky k vytištění přes internet nebo si fotografie sami vytisknout.

Kurz Administrativa na PC je připraven zejména pro zájemce, kteří se potřebují zdokonalit v kancelářských aplikacích Word, Excel, PowerPoint, v Cloudových systémech Microsoft Skydrive nebo Disk Google. Jedním z témat bude i používání internetové telefonie a chytrých mobilů.

Termíny kurzů:

Základní PC kurz                   Pátek  8,00 - 11,30 hod.  24 hod. 8 týdnů

Opakující PC kurz                  Pátek 12,30 - 15,00 hod  24 hod. 8 týdnů

Základní kurz DigiFoto          Pátek 15,30 - 17,00 hod. 20 hod 10 týdnů

Administrativa na PC             Pátek  17,30 - 19,00 hod 20 hod 10 týdnů

Výuka bude probíhat od března 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Nabídka kurzu genealogie - tvorby rodokmenů

Genealogický kurz je rychlou možností, jak si zvýšit vědomosti v rodopisném bádání. Účastníci se naučí vyhledávat záznamy o předcích z různých rodopisných zdrojů, vyhledávat záznamy o nemovitostech, čtení a interpretaci archivních dokumentů, sestavení rodokmenu, nebo vývodu z předků, dvou nejčastěji užívaných struktur pro uspořádání předků do přehledného seznamu. 

Výuka bude probíhat od března 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzu (24 hodin - 8 týdnů) podle počtu účastníků, min. 800,- Kč.

Nabídka kurzu Nordic Walking

Nordic walking, v českém překladu severská chůze, je alternativa běžné chůze, při které se však používají speciální hole. Bez zvláštní námahy či nároků na sportovní vybavení se tak z klasické chůze stává kondiční aktivita podporující harmonický rozvoj všech složek lidského organismu - síly, vytrvalosti, rychlosti a flexibility.

Výuka bude probíhat od dubna 2014 v terénu - 8 lekcí. Cena kurzu bude stanovena podle počtu účastníků (min. 500,- Kč)

Seniorská míle

Pohybové aktivity se sčítáním ušlých kilometrů (10 akcí). Zahájení duben 2014 - podrobnější rozpis bude k dispozici v kavárně Colombina. Trasy budou odstupňovány podle náročnosti terénu od 3 do 10 km, k některým cílům bude využita autobusová  či vlaková dopravy. Účastník s nejvyšším počtem ušlých kilometrů bude odměněn.

Na všechny kurzy a aktivity je možné se přihlásit v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.

13. 2. 2014

Zahájení letního semestru vzdělávání pro věkovou skupinu 50+


MAS Vodňanská ryba o. s.

oznamuje zahájení letního semestru vzdělávání pro věkovou skupinu 50+
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)

Výuka bude probíhat od února 2014 ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. 

Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás", který je realizován formou tzv. vzdálené výuky Univerzity třetího věku (VU3V) - někdy též nazývané virtuální nebo elektronická - zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet.

Účastníci společně shlédnou každých 14 dní přednášky, které jsou umístěné na portálu VU3V (www.e-senior.cz). Časový prostor následujících 14ti dnů může každý účastník využít ke samostudiu v závislosti na chuti studovat a podle svých technických možností (PC s připojením k internetu z domova, z knihovny, internetové kavárny apod.).

Studijní program: Dějiny oděvní kultury II. -  (6 přednášek).

Po ukončení každý účastník obdrží Pamětní list o absolvování kurzu. Cena kurzu je 300,- Kč. Přihlášky do jednotlivých kurzů získáte v Kulturním domě ve Vodňanech, další informace u předsedkyně MAS Vodňanská ryba na tel. 602 373 536.
27. 1. 2014

Zimní semestr vzdělávání pro věkovou skupinu 50+


MAS Vodňanská ryba o. s.

oznamuje zahájení zimního semestru vzdělávání pro věkovou skupinu 50+
Vzdělávání třetího věku (V3V)


Výuka bude probíhat od října 2013 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.  V nabídce jsou tyto kurzy:


 

Název kurzu

zaměření kurzu

týdnů

hod.

Maximální počet
účastníků


1

Základní kurz PC

úplné základy

8

24

8 + 4 s notebookem

2

Kurz PC pro mírně pokročilé

zdokonalení základů

8

24

8 + 4 s notebookem

Cena jednotlivých kurzů se bude odvíjet od počtu účastníků (min.600 Kč/kurz při maximálním naplnění kurzu).


Dále MAS Vodňanská ryba o. s. nabízí ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zapojení do projektu Virtuální univerzita třetího věku (U3V).

Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás", který je realizován formou tzv. vzdálené výuky Univerzity třetího věku (VU3V) - někdy též nazývané virtuální nebo elektronická - zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet.

Účastníci společně shlédnou každých 14 dní přednášky, které jsou umístěné na portálu VU3V (www.e-senior.cz). Časový prostor následujících 14ti dnů může každý účastník využít ke samostudiu v závislosti na chuti studovat a podle svých technických možností (PC s připojením k internetu z domova, z knihovny, internetové kavárny apod.).

Studijní program: Kouzelná geometrie - Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky (6 přednášek).

Studijní program: Hudební nástroje - Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária (6 přednášek).

Po ukončení každý účastník obdrží Pamětní list o absolvování kurzu. Cena kurzu je 350,- Kč. Přihlášky do jednotlivých kurzů získáte v Kulturním domě ve Vodňanech, další informace u předsedkyně MAS Vodňanská ryba na tel. 602 373 536.

15. 7. 2013

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

Předsedkyně MAS

tel: +420 602 373 536

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Monika Kadlecová
projektová manažerka
tel: +420 725 353 150
kadlecova.masvodryba
@seznam.cz

 

Ing. Jaroslav Stluka
projektový manažer
tel.: +420 602 551 595
stluka.masvodryba
@seznam.cz

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím