Aktuálně v regionu

Prácheňská neděle


V neděli 11. září 2011 se na II. nádvoří hradu ve Strakonicích konal řemeslný jarmark s doprovodným programem, jehož součástí bylo slavnostní předání certifikátů dalším nositelům značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Za MAS Vodňanská ryba toto ocenění získala svým výrobkem z jemného pečiva s typickým místním názvem "Vodňanský kapr" firma Pekařství - Cukrářství pana Milana Kodádka z Vodňan.
Certifikát opravňující označovat "Vodňanského kapra" ochrannou známkou PRÁCHEŇSKO regionální produkt převzal pan Milan Kodádek z rukou předsedkyně MAS Vodňanská ryba PhDr. Aleny Cepákové za přítomnosti zástupkyně Asociace regionálních značek z Prahy PhDr. Kateřiny Čadilové.
12. 9. 2011

MAS Vodňanská ryba na Mariánské pouti ve Vodňanech


Regionální značka Prácheňsko se prezentovala 10. září 2011 na náměstí ve Vodňanech. Ve dvou stylových stáncích byly k vidění výrobky označené ochrannou známkou Prácheňsko regionální produkt.
12. 9. 2011

MAS Vodňanská ryba na Země živitelce


MAS Vodňanská ryba se zůčastnila od 25. 8. do 30. 8. 2011 výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Prezentace MAS LAG Strakonicko, MAS Blatensko, MAS Brána Písecka, MAS Střední Povltaví a MAS Vodňanská ryba probíhala ve společném stánku vyrobeném ve stylu selkého baroka.
Druhý stánek představil konkrétní výrobce a výrobky označené značkou Prácheňsko - regionální produkt. Své řezbářské umění v něm přestavil mj. také pan Jaroslav Muchl z Pražáku u Vodňan.
30. 8. 2011

Prezentace výrobců a výrobků certifikovaných v 1. kole udělování regionální značky Prácheňsko regionální produkt


Představujeme vám prezentace výrobců a výrobků certifikovaných v 1. kole:

Marcela Krupičková - Dekorativní perník
Jaroslav Muchl - Řezbářské výrobky a dřevěné šperky
Keramika Petr Prášek - Užitkové a dekorativní keramické výrobky
20. 8. 2011

2. kolo certifikace výrobků


Na území bývalého Prácheňska se zřejmě daří nejen tradičním řemeslům, ale i dalším zástupcům rukodělné výroby a podnikání. To dokumentuje i počet zájemců o udělení regionální značky Prácheňsko. První zasedání certifikační komise konané 11. 3. 2011 značce přineslo 37 certifikovaných výrobků.

Druhé zasedání komise proběhlo 29. června t. r. Zájem 23 přihlášených výrobců potvrdilo trvající zájem o získání regionální značky Prácheňsko. Komise regionální značku Prácheňsko přidělila 21 výrobkům a opět jde o průřez nejrůznějšími obory od potravinářských výrobků přes šperky, sklo, košíky, keramiku až po výrobu včelích úlů.

 

Z MAS Vodňanská ryba získal právo užívat tuto značku pan Milan Kodádek z Vodňan svým výrobkem z jemného pečiva nazvaného typicky „Vodňanský kapr". Certifikační komise ocenila nejen lahodnou chuť, ale také marketingové zpracování, neboť ten, kdo si výrobek koupí si nejen pochutná, ale zároveň se dozví, kde všude může vodňanského kapra najít. Pan Milan Kodádek převezme certifikát z rukou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly 11. září t. r. na strakonickém hradě.

Regionální značka Prácheňsko tak spolu s předcházejícími 37 certifikovanými výrobky z prvního kola označuje nyní celkem 58 výrobků a produktů, což je na tak mladou značku skutečně úctyhodné číslo. Dalším krokem, který značku čeká již tento podzim, je certifikace služeb. Získat ji mohou všichni ti, kteří poskytují kvalitní služby v různých oborech např. stravovací nebo ubytovací služby. Zájemci z území MAS Vodňanská ryba se už nyní mohou hlásit u předsedkyně MAS na tel. 602373536, anebo na e-mail: cepakova@centrum.cz.


PhDr. Alena Cepáková
předsedkyně MAS Vodňanská ryba

13. 8. 2011


Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Místní akční skupiny Vodňanská ryba, která se koná ve středu dne 9. 6. 2011. POZOR změna - původně byla plánována na 8. 6. 2011.
29. 5. 2011

První certifikáty předány


Společný projekt pěti místních akčních skupin - MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povltaví, MAS Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka - má první certifikované výrobky. Slavnostní předání certifikátů značky Prácheňsko regionální produkt se uskutečnilo ve čtvrtek 19. 5. 2011 v prostorách strakonického hradu za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, zastupitele Jihočeského kraje Jiřího Netíka, a zástupce Asociace regionálních značek paní Kateřiny Čadilové. V krátkém programu, který uvedl Ing. Pavel Pavel, místostarosta Strakonic a hudebně doprovodila Pošumavská dudácká muzika, bylo předáno celkem 37 certifikátů umožňující výrobcům označovat svoje výrobky regionální značkou a propagovat tak nejen sebe, ale i území bývalého Prácheňska v rámci celorepublikového systému regionálního značení. Možnost používat značku Prácheňsko regionální produkt získali např. výrobci ručně paličkovaných krajek, skleněných figurek, textilních figurek v prácheňském kroji, ručně zhotovených zvířátek ze sena a slámy, ručních svíček, březových košťat, hraček ze smrkového dřeva, ale také tradičních českých uzenářských výrobků, tradičního pečiva či medu. Za MAS Vodňanská ryba byly uděleny tři certifikáty a to panu Jaroslovu Muchlovi z Pražáku za řezbářské výrobky a dřevěné šperky, panu Petru Práškovi z Vodňan a jeho užitkové a dekorativní keramice a paní Marcele Krupičkové z Protivína, která může značku Prácheňsko regionální produkt používat na svých dekorativních perníkových výrobcích zdobených bílkovou polevou.

Certifikační komise bude podruhé zasedat 29. 6. 2011 a bude posuzovat další výrobky zájemců o získání značky Prácheňsko regionální produkt. MAS Vodňanská ryba také určitě představí další šikovné výrobce, kteří budou moci bezplatně tuto značku používat do května 2013.


PhDr. Alena Cepáková
předsedkyně MAS Vodňanská ryba


Za MAS Vodňanská ryba si první certifikáty, umožňující své výrobky označovat značkou Prácheňsko regionální produkt, odnášejí paní Marcela Krupičková z Protivína a pan Petr Prášek z Vodňan.

29. 5. 2011


Projekt "Spolupráce"

20. 7. 2010

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

Předsedkyně MAS

tel: +420 602 373 536

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Monika Kadlecová
projektová manažerka
tel: +420 725 353 150
kadlecova.masvodryba
@seznam.cz

 

Ing. Jaroslav Stluka
projektový manažer
tel.: +420 602 551 595
stluka.masvodryba
@seznam.cz

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím