Aktuálně v regionu

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP

 

 

 

Z jednání Řídícího výboru MAP 29. 8. 2017

8. 9. 2017

Příjem žádostí z Programu rozvoje venkova zahájen

 

Vyzva_1_PRV_def.pdf

 

POZVANKA-seminar def.pdf

 

Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf


 

Fiche č.1 - Investice do zemědělských podniků 

 

Fiche č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

Povinná příloha: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

Prohlášení podniku o zařazení do kategorie msp

 

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche nebo Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků, uložte je nejprve do svého PC a po té otevřete.

 

Další dokumenty k výzvě najdete v záložce Výzvy MAS - PRV

15. 8. 2017

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba na období 2014 - 2020 byla schválena


Strategie komunitě vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba na období 2014 - 2020 byla schválena.

Aktuální verzi strategie naleznete zde:

 Strategie CLLD - verze 5.pdf


 Kopie - Finanční plán a indikátory pro progamové rámce - k verzi SCLLD č. 5.xlsx

1. 8. 2017

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Vodňany

Na základě jednání pracovních a odborných skupin byl zpracován návrh finálního  dokumentu  Místní akční plán vzdělávání pro ORP Vodňany. Tento dokument nyní předkládáme k veřejnému připomínkování. Vaše připomínky zasílejte na adresu kadlecova.masvodryba@seznam.cz nejpozději do 9. 8. 2017. Po projednání a zapracování připomínek bude dokument předložen ke schválení Řídícímu výboru.

 

Mistni akcni plan vzdelavani pro ORP Vodnany verze 4_19_7_2017.pdf
 

Analyticka cast Mistniho akcniho planu vzdelavani pro ORP Vodnany (verze leden 2017).pdf
 

Investicni a dalsi priority Priloha SR_aktualizace_brezen 2017.pdf

21. 7. 2017Vyhlášení výsledků výtvarně-literární soutěže JAK VIDÍM SVOJI ŠKOLU

Dne 21. června 2017 proběhlo ve sloupové síni Městského úřadu Vodňany vyhlášení výsledků výtvarně – literární soutěže Jak vidím svoji školu, jejímž vyhlašovatelem byla MAS Vodňanská ryba, z. s.,  v rámci projektu

 

„MAP v ORP Vodňany“

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

 

Do soutěže se zapojily všechny tři základní školy v území ORP Vodňany – ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov a ZŠ Vodňany, nám. 5. května.

 

Výsledky shrnula Mgr. Barbora Křížková Louženská, organizátorka celé akce:

 

„Škola je prostor tvořený lidmi, kteří se zde setkávají, pracují, vzdělávají se a baví… a tak ji oživují.

Škola chce být místem, kde se žáci cítí dobře, kde se mohou vzdělávat, realizovat své sny a kde se mohou setkávat. Každý má samozřejmě jiná přání a touhy nebo potřeby, ale právě tato různost může být užitečná.

 

Dětská fantazie je obdivuhodná a inspirativní. Proto jsme se rozhodli uspořádat výtvarně-literární soutěž, abychom tak dali prostor i samotným žákům. Umožnili jim, aby se vyjádřili, a tak ukázali některá svá přání a vize. Ty by mohly být zprávou o tom, jak děti vidí školu dnes a jakou by ji chtěly mít. I když je naše akce nazvána “soutěž”, není důležité zvítězit. Myslíme si, že mnohem cennější bude sdílení vizuálně nebo textově vyjádřených přání, pocitů, představ…

 

Na základě tohoto zadání se nám sešlo několik desítek žákovských prací, které nakreslily, namalovaly, nebo napsaly děti různých věkových skupin. Výtvarné i literární práce jsou různé, ale většina má něco společného. Žáci se chtějí ve škole cítit příjemně. Pro většinu je nejdůležitější dobré klima školy a třídy.

 

Péče o kulturu školy, kvalitní klima školy jsou dnes celosvětově považovány za jeden z klíčových znaků dobré, kvalitní, efektivní školy.

 

Podíváme-li se do odborné literatury, má klima třídy na žáka rozhodující vliv. O kvalitním klimatu můžeme uvažovat ve třech základních rovinách – klima z hlediska sociálního, emocionálního a pracovního.

 

Klima z hlediska emocionálního: bezpečí, pohoda, důvěra, jistota, radost / smutek, strach, nervozita, zlost, napětí, agrese.

 

Klima z hlediska sociálního: vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, empatie, spolupráce / přemíra soutěživosti až řevnivost, žalování, nepřejícnost, zesměšňování, posmívání, ironizování, ponižování.

 

Klima z hlediska pracovního: řád, respektování pravidel, soustředěnost, dotahování činností a úkolů do konce, pracovitost, činorodost, důslednost / chaos, roztěkanost, pasivita, nuda, lenost.

 

Žáci, kteří se ve škole cítí dobře, podávají lepší výkony. Totéž ale platí i pro učitele“.

 

A jak to celé dopadlo?

 

Mezi oceněnými byli:

 

Výtvarné práce:   

 

Kategorie: 2. a 3. třídy:

Linda Zdychyncová, Zuzana Bačová, Natálie Mačurová, Michaela Machová, Martina Fousková

 

Kategorie 4. a 5 třídy:

Lucie Měkutová, Tereza Lavičková, Vojtěch Moudrý, Adam Koc, Barbora Samková

 

Kategorie 2. stupeň:

Pavla Brůžková, Simona Marešová, Adéla Marešová, Leona Jiříkovská

 

Literární práce:

Julie Faktorová, Dominik Miler, František Kouba, Jan Salivar, Michaela Kohoutová, Karolínka Bártová

 

Výtvarné práce máte možnost ještě do konce června zhlédnout na výstavě.

 

Literární práce máte možnost si přečíst ZDE.

 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří se spolu s dětmi do soutěže zapojili.

 

 

22. 6. 2017

29. května 2017 proběhlo v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání OPR Vodňany jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, které se zúčastnili také zástupci neformálního vzdělávání (Městského muzea a galerie Vodňany, Městské knihovny Vodňany a Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod - MEVPIS Vodňany) a nabídli školám v území ORP Vodňany možnosti další spolupráce.

 

16. 6. 2017

16. 6. 2017


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

Předsedkyně MAS

tel: +420 602 373 536

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Monika Kadlecová
projektová manažerka
tel: +420 725 353 150
kadlecova.masvodryba
@seznam.cz

 

Ing. Jaroslav Stluka
projektový manažer
tel.: +420 602 551 595
stluka.masvodryba
@seznam.cz

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím