Aktuálně v regionu

5. 11. 2016

3. 9. 2016 proběhl v rámci projektu "MAP v ORP Vodňany" celodenní seminář pro pedagogické pracovníky MŠ. Obsah odborného semináře byl přítomnými kladně hodnocen, přednášející PhDr. Lidmila Pekařová dokázala všechny velice zaujmout. Semináře se zúčastnilo 29 učitelek mateřských škol z území MAS Vodňanská ryba.
20. 9. 2016
PROJEKTY ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ PRO MŠ a ZŠ


Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy č. 02_16_022, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

MŠMT ČR v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a Místními akčními skupinami (MAS), které mohou školám poskytnout pomoc formou bezplatných konzultací.

Tak je tomu i v území MAS Vodňanská ryba. V kanceláři MAS Vodňanská ryba (nám. Svobody 10, Vodňany) je k dispozici zaměstnanec, který pro žadatele zajistí:
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
  • konzultační činnost při realizaci projektů, např. při zadávání zakázek, povinné publicitě apod.,
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektů, zadávání dat do monitorovacího systému, zajistí správnost předávaných výstupů,
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektů.
Kontakt: Ing. Monika Kadlecová tel. 725 353 150, email: kadlecova.masvodryba@seznam.cz

23. 8. 2016

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

Předsedkyně MAS

tel: +420 602 373 536

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Monika Kadlecová
projektová manažerka
tel: +420 725 353 150
kadlecova.masvodryba
@seznam.cz

 

Ing. Jaroslav Stluka
projektový manažer
tel.: +420 602 551 595
stluka.masvodryba
@seznam.cz

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím