Aktuálně v regionu

PROJEKTY ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ PRO MŠ a ZŠ


Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy č. 02_16_022, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

MŠMT ČR v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a Místními akčními skupinami (MAS), které mohou školám poskytnout pomoc formou bezplatných konzultací.

Tak je tomu i v území MAS Vodňanská ryba. V kanceláři MAS Vodňanská ryba (nám. Svobody 10, Vodňany) je k dispozici zaměstnanec, který pro žadatele zajistí:
 • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
 • konzultační činnost při realizaci projektů, např. při zadávání zakázek, povinné publicitě apod.,
 • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektů, zadávání dat do monitorovacího systému, zajistí správnost předávaných výstupů,
 • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
 • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektů.
Kontakt: Ing. Monika Kadlecová tel. 725 353 150, email: kadlecova.masvodryba@seznam.cz

23. 8. 2016

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.
Výuka bude probíhat od října 2016 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Umění rané renesance v Itálii

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Přednášky se zaměří na tyto oblasti:

 •   Počátky, principy a objevy rané renesance
 •   Filippo Brunelleschi
 •   Masaccio
 •   Donatello
 •   Sandro Botticelli
 •   Andrea del Verrocchio


Zahájení: 5. října 2016 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

5. 8. 2016

Foto z jednání Řídícího výboru dne 28. 6. 2016
12. 7. 2016

Foto z jednání Pracovní skupiny vedoucích pracovníků mateřských a základních škol, ZUŠ a OSVZŠ MěÚ Vodňany dne 15. 6. 2016.
17. 6. 2016


Dne 2. 6. 2016 se poprvé sešel Realizační tým MAP ve složení: PhDr. Alena Cepáková, Ing. Monika Kadlecová, Mgr. Ludmila Kolářová, Mgr. Ivana Kašová, Mgr. Barbora Křížková-Louženská a Mgr. Zdeňka Čížková
16. 6. 2016

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

Předsedkyně MAS

tel: +420 602 373 536

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Monika Kadlecová
projektová manažerka
tel: +420 725 353 150
kadlecova.masvodryba
@seznam.cz

 

Ing. Jaroslav Stluka
projektový manažer
tel.: +420 602 551 595
stluka.masvodryba
@seznam.cz

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím