Vzdělávání třetí věku ve Vodňanech zahájeno

Motto: Moudrým lidem škola nikdy nekončí.
Doc. Dr. Petr Pithart, místopředseda Senátu ČR

Dne 16. února tohoto roku se sešli zájemci z řad „starších a pokročilých", aby po svém rozhodnutí dále se vzdělávat, získali podrobnější informace o zvoleném studiu.

Seniorské vzdělávání je součástí celoživotního vzdělávání, ale nejedná se o profesní vzdělávání sloužící k pracovnímu uplatnění účastníků, ale je to pouze vzdělávání zájmové. Reaguje tak na demografický vývoj, kdy prodlužující se délka života zvyšuje počet seniorů. Vzdělávání věkové kategorie 50+ zlepšuje kvalitu jejich života, oddaluje proces stárnutí, aktivizuje jednotlivce psychicky i fyzicky, přispívá k plnohodnotně strávenému času při získávání nových poznatků, zvyšuje se pocit sebeúcty a úspěšnosti a při studiu se naváží také nové sociální vazby.


Univerzity třetího věku (U3V) jsou zakotveny ve vysokoškolském zákoně č. 111/1998 Sb., při studiu se vychází z akreditované výuky na jednotlivých univerzitách. Z 25 univerzit a VŠ v ČR probíhá seniorské vzdělávání již na 22 z nich s celkovým počtem účastníků cca 20 000 ve cca 400 vzdělávacích programech.
 
Celoplošné rozšíření klasické U3V je z finančních důvodů nereálné, pro seniory z neuniverzitních míst je toto vzdělávání takřka nedostupné. Dojíždění do místa vysoké školy představuje finanční i časovou náročnost, pro některé účastníky je nedostupné z důvodu pohybového omezení. Z těchto důvodů vznikla varianta virtuální univerzity, které je uznávaná také Asociací Univerzit třetího věku, neboť může být praktikovaná všude v regionech, kde je dostupný internet. A takto vzniklo také Konzultační středisko ve Vodňanech, kdy jeho garantem je MAS Vodňanská ryba o. s.
Semestrální výuka studijního programu „Svět okolo nás" začíná kurzem astronomie, který slouží k pochopení systému výuky, další témata si vybírají účastníci po kolektivní dohodě, vždy jeden kurz pro následující semestr. Studijní program trvá 6 semestrů (3 roky) a je zakončen slavnostní promocí v aule České zemědělské univerzity v Praze.

Kromě astronomie se mohou zájemci vzdělávat v tomto semestru také v oblasti počítačové gramotnost (kurzy PC pro začátečníky i pokročilé), nebo se mohou zabývat genealogií, tj. tvorbou rodokmenů. Pro fyzicky zdatnější je od jarních měsíců připraveno, ve spolupráci s NP Šumava, poznávání zajímavých míst Šumavy.

Věřím, že vzdělávání 50+ přinese vodňanským účastníkům mnoho nových vědomostí, hezkých zážitků a také nová přátelství.

HARMONOGRAM KURZŮ VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU (V3V)


PhDr. Alena Cepáková
předsedkyně MAS Vodňanská ryba

 


Facebook