PŘIPOMÍNKOVÝ LIST

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vodňanská ryba na období 2021–2027
Lidé venkovu, venkov lidem 2
verze 1
3. 6. 2021

Vyplněný formulář se odesílá na e-mail: kadlecova@masvodryba.cz. Vyplňte a odešlete nejpozději do 18. 6. 2021. Řádky můžete odebírat či přidávat dle potřeby.

DOTAZNÍK
Číslo připomínky Subjekt / osoba Kontakt (e-mail, telefon) Číslo strany/bližší specifikace1 Text připomínky
vč. zdůvodnění
Vypořádání připomínky2
Přidat řádek


1 např. „Str. 9, Rozvojová potřeba A nebo str. 19 tabulka č 4, opatření č. 1.1.3 – popis opatření aj.
2 nevyplňujete, vyplní zpracovatelský tým