Výzvy MAS - IROP - 12. VÝZVA – Bezpečná doprava II

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 25. 11. 2019 svou 12. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy II“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). 

 

Výzva č. 12 – IROP

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

 

Kontrolní listy – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy – kontrola věcného hodnocení

 

Výzva je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD, která je zveřejněna v tomto odkazu

www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Pod výše uvedeným odkazem jsou zveřejněny všechny důležité dokumenty k nadřazené výzvě.

 

Důležité dokumenty k výzvě MAS:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.4, platnost od 8. 10. 2019)

Příloha 1 Postup pro podání ŽoP v MS2014+

Příloha 4D Osnova studie proveditelnosti – Bezpečnost dopravy

Příloha 5 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

Obecná pravidla (verze 1. 13, platnost od 15.10.2019)

 

Pozvánka na seminář 12.12. 2019 – 12. výzva

Prezentace – 12. výzva – IROP – 12.12.2019

25. 11. 2019


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím