Výzvy MAS - IROP - 8. VÝZVA

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 15. 11. 2018 svou 8. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

 

Výzva č. 8 – IROP

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení přijatelnosti

 

Kontrolní listy – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy – kontrola věcného hodnocení

 

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné výzvy ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“, která je zveřejněna v tomto odkazu: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

 

Důležité dokumenty k výzvě:

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Příloha 1 – Postup pro podání žádosti v MS2014+

Příloha 3 – Metodické listy indikátorů

Příloha 4B Osnova studie proveditelnosti

Příloha 6 – Dokladování způsobilých výdajů

 

Obecná pravidla

 

Pozvánka na seminář 22. 11. 2018 – 8. výzva 

Seminář pro žadatele a příjemce 22.11.2018 – 8. výzva

15. 11. 2018


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím