Cestovní ruch v regionu

Region MAS je atraktivní region pro cestovní ruch s vysokým kulturním, historickým a přírodním potenciálem pro cestovní ruch.

 

Zájmové území MAS leží uprostřed turistického regionu Jižní Čechy (dle vymezení Czech Tourism je území ČR členěno na 15 turistických regionů), které patří dlouhodobě společně se Šumavou, Jižní Moravou a Krkonošemi mezi velmi atraktivní regiony vyhledávané turisty.

 

Turistickými centry oblasti jsou Vodňany, Protivín, Zvíkovské Podhradí. Významným spádovým centrem místního regionu je město Písek, které je kulturním, sportovním i turistickým centrem regionu.

 

Území je charakteristické rozmanitou a zachovalou přírodou, zejména výskytem rozsáhlých lesů, vodních ploch a toků - je to kraj rybníků a řek Vltavy, Blanice a Otavy. Krajinu zájmového území MAS v nejlepším slova smyslu vystihuje pojem „malebná jihočeská krajina".

 

Území MAS skýtá řadu možností pro aktivní odpočinek. Region disponuje množstvím značených turistických, cyklistických tras a hipostezek, je zde vysoká koncentrace jezdeckých stájí a rančů nabízejících služby v agroturistice. V regionu se daří obnovovat tradiční výroby.

 

 

Je zde vysoké množství dnes známých (např. hrad Zvíkov) a zároveň opomíjených historických památek (zřícenina hradu Helfenburk, zámek v renesančním stylu v Protivíně aj.)


Hrad Zvíkov

 

Venkovský prostor s architektonickými prvky jihočeského lidového baroka vyplňuje většinu vesniček (nejvýznamnější jsou vesnické památkové zóny v Budičovicích, Putimi a Kloubu).

 

Vesnická památková zóna v Budičovicích

 

Hlavní přednosti v cestovním ruchu, charakteristické pro území MAS, tvoří:
- množství památek a historických míst s jedinečnou a živou tradicí (Švejkova Putim, hrad Zvíkov, Vodňany  - rybářská tradice atd.)
- vybudované cykloturistické značení a síť cyklotras (napojená na jihočeské cyklotrasy)
- udržované pěší turistické trasy
- fungující hipostezky (napojené na jihočeskou síť hipostezek)
- možnost koupání, rybaření, vodních sportů

 

 

 

 

V regionu probíhá vysoké množství turisticky přitažlivých akcí a programů (rybářské dny, koncerty v přírodě,  divadelní představení, turistické pochody, sportovní akce aj.).

 

Ražický pražec


Zvíkovské divadelní léto


Tálínský triatlon

 

Specifickými zajímavostmi regionu zvyšujícími kapacitu území pro cestovní ruch jsou jihočeské rybníky - rybářství, rybolov, podzimní výlovy; neformální zájmové animační programy; gastronomické speciality a pivní tradice v regionu - pivovar Zvíkov, pivovar Platan v Protivíně; řeky Vltava, Otava, Blanice - lodní doprava, vodní sporty, vodáctví aj.)

 

Lodní doprava na řece VltavěPivovar Platan v Protivíně

 

Specialitou regionu jsou rozmanité animační programy pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času využívající místních historicko-kulturních tradic.

 

Permoníci ze Zlaté Hory

 

Atraktivitu regionu zvyšuje i dobrá dosažitelnost dalších turisticky zajímavých míst v jeho bezprostřední okolí - turistické centrum regionu město Písek, Orlická přehrada s mnoha kempy a rekreačními zařízeními, zámky Orlík, Blatná, Červená Lhota, Kratochvíle, Hluboká.

 Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím