Co je Leader

Program Evropské unie, který od 2. poloviny 90. let podporuje všestranný a udržitelný rozvoj venkovských regionů. Poskytuje jim finanční podporu na realizaci strategie, kterou zformuluje místní partnerství soukromých a veřejných subjektů. Toto místní partnerství pak rozhoduje o rozdělení finančních prostředků mezi konkrétní projekty, jimž je strategie naplňována.
Principy sdílené odpovědnosti, přímé demokracie, inovativního přístupu, přesvědčení, že místní problémy je možné řešit na místní úrovni - to jsou základní charakteristiky, které odlišují program LEADER od všech tradičních dotačních titulů.

LEADER je určen k financování projektů místních subjektů (neziskových organizací, podnikatelů, malých podniků, obcí) ve venkovských oblastech, účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život atd. společným postupem.

Je vhodný pro území s 10 - 100 tis. obyvatel, které má svoji tématicky integrovanou strategii rozvoje (tzv. místní rozvojová strategie).

Předkladatelem strategie (žadatelem o úhrnný příspěvek) je MAS, nikoliv obec nebo sdružení obcí. A je to také MAS, která řídí realizaci schválené strategie a vybírá jednotlivé projekty, které mají být podpořeny.

Myšlenka LEADER je na území MAS Vodňanská ryba známa od roku 2003, kdy Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu inicioval zapojení se do tohoto programu. Tímto krokem bylo následně v roce 2004 založeno občanské sdružení Vodňanská ryba.


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím