8. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

Zejména pro obce do 500 obyvatel je vyhlášena další 8. výzva Programu rozvoje venkova. Podpora žadatelům v rámci 8. kola představuje cca 1,6 mld. Kč.
Malé obce, ale i neziskové organizace zde mohou žádat o dotace na obnovu a rozvoj vesnice, občanské vybavení a služby nebo na zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové a další zájmové aktivity.
Pro obce je pak zajímavá možnost žádat na výstavbu vodovodu, kanalizace (obce do 2000 obyvatel) nebo čistírny odpadních vod. V 8. Výzvě je také možné získat dotaci na investice do lesů.
Obce, ale i fyzické a právnické osoby hospodařící v lesích nebo podnikající v lesnictví mohou získat prostředky na lesnickou techniku, vybavení provozoven novými technologiemi. Z těchto dotací mohou být vybudovány nebo rekonstruovány lesní cesty nebo související infrastruktura lesního hospodářství, kde výše dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 6. 10. 2009 do 26. 10. 2009 do 13 hodin. Žádosti se předkládají na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích.

8. výzva PRV – opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, I.1.2 Investice do lesů

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/ osa I, resp. osa III, resp. osa IV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím