Dětský klub "Rybka"

Příměstské tábory MAS Vodňanská ryba


Informační schůzka pro rodiče dětí přihlášených do Dětského klubu „Rybka“ se koná dne 28. 8. 2018 (úterý) v 16.00 hod. v prostorách MAS Vodňanská ryba, z. s. (1. patro nad bufetem, zasedací místnost), nám. Svobody 10, Vodňany. 

14. 8. 2018


Informační schůzka pro rodiče dětí přihlášených na příměstský tábor „Rybka“ se koná dne 21. 6. 2018 (čtvrtek) v 16.00 hod. v prostorách MAS Vodňanská ryba, z.s. (1. patro nad bufetem, zasedací místnost), nám. Svobody 10, Vodňany.

14. 6. 2018


Dětský klub „Rybka“ zahájí činnost

 

     Vážení rodiče, v září minulého roku jsme prováděli průzkum na zjištění předběžného zájmu o zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ, o tzv. Dětský klub. Z 541 oslovených rodičů žáků 1. stupně ZŠ projevilo zájem o Dětský klub s jeho dalšími aktivitami (příměstské tábory a doprovody dětí na zájmové kroužky) celkem 150 rodičů. S ohledem na to byla zpracována a podána žádost o podporu do Operačního programu Zaměstnanost a v uplynulých dnech jsme dostali zprávu, že naše „Rybka“ získala na 3 roky finanční podporu. Znamená to, že ve Vodňanech vzniknou nové služby pro rodiče dětí mladšího školního věku.

     Od září 2018 bude otevřen Dětský klub „Rybka“, který bude zajišťovat výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce pro žáky 1. stupně ZŠ, bude se zabývat aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti dítěte a kompenzovat jednostrannou zátěž ze školy. Zároveň zajistí doprovody přihlášených dětí na zájmové kroužky. Aktivity Dětského klubu budou bezplatné včetně doprovodů na zájmové kroužky, jeho provozní doba bude v pracovní dny od 12 do 18 hodin. V případě vyššího zájmu o doprovázení dětí na kroužky, budou upřednostněny mladší děti doprovázené do vzdálenějších míst našeho města.

     Od července 2018 tj. už v době letošních školních prázdnin, budou organizovány příměstské tábory, které mohou využít všechny děti bez ohledu na to, zda od září nastoupí do Dětského klubu či nikoliv. Příměstské tábory zorganizujeme v osmi týdenních turnusech, vždy v pracovní dny od 7 do 17 hodin. Jsou také bezplatné, rodiče musí hradit pouze obědy, popř. svačiny, pitný režim a event. jízdné a vstupné na výletech a exkurzích. V případě velkého zájmu bude moci být přijato každé dítě max. na 2 po sobě jdoucí turnusy, tj. 10 pracovních dní. Příměstské tábory zahájíme v týdnu od 9. 7. 2018, poslední turnus proběhne v týdnu od 27. 8. 2018.

     Do všech těchto aktivit mohou být zařazeny jen žáci 1. stupně ZŠ, jejichž zákonní zástupci jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Tuto skutečnost bude nutné prokázat oběma rodiči např. zaměstnanci potvrzením od zaměstnavatele, OSVČ potvrzením od ČSSZ, nezaměstnaný potvrzením Úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání apod. Cílem projektu je podpořit zaměstnavatelnost rodičů s malými dětmi a zároveň přispět ke sladění soukromého a pracovního života rodin.

     U všech aktivit platí, že v případě velkého počtu přihlášených, budou upřednostněny mladší děti.

     Tato informace slouží k tomu, abyste věděli, že zde vzniknou další možnosti, které usnadní vám, rodičům malých dětí, sladit soukromý život s pracovními povinnostmi. Můžete si proto bez problémů plánovat svou dovolenou, event. skloubit prázdninový pobyt dětí u babiček s příměstskými tábory. Ve školním roce Dětský klub podpoří vaši pracovní flexibilitu, o děti bude postaráno do pozdních odpoledních hodin, mohou být také doprovázeny na různé kulturní či sportovní kroužky bez toho, abyste se uvolňovali ze zaměstnání.

     Pokud budete mít o nabízené řešení zájem, vyzvedněte si od 1. 3. 2018 přihlášky na adrese MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10, Vodňany (I. patro nad bufetem, vedle tanečního sálku ZUŠ), anebo si je můžete vytisknout z webové stránky www.vodnanskaryba.eu záložka Dětský klub „Rybka“ a odeslat na email masvodryba@centrum.cz. Pro přihlášené zorganizujeme společnou schůzku, kde zodpovíme případné dotazy. Další informace můžete získat také na tel. 602373536.

Provozovatelem Dětského klubu s jeho dalšími aktivitami bude MAS Vodňanská ryba, z. s.

 

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

17. 2. 2018

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka PRV

a OP Zaměstnanost

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP,

animace škol a projekty

zjednodušeného financování, tzv. "šablony"

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

rojikova.masvodryba
@seznam.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
Bc. Hana Vavrušková, DiS 
Bc. et Bc. Michaela Krpalová

Šárka Zahradníčková
klubrybka@masvodryba.cz 
tel. 602 373 536

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím