ŠABLONY III

Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 31. března 2020 výzvu Šablony III č. 02_20_080 pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

 

Žádost o podporu je možné podávat od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021 do 14:00 hodin.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. června 2023.

Minimální délka trvání projektu: 12 měsíců

Maximální délka trvání projektu: 24 měsíců

 

V rámci bezplatné konzultace MAS Vodňanská ryba, z. s. zajistí školám metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon, zpracování žádosti o podporu, následně zpracování zpráv o realizaci včetně zprávy závěrečné a udržitelnosti projektu, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, zadávání dat do monitorovacích systémů atd.

 

V území MAS Vodňanská ryba, z. s. můžou získat bezplatné konzultace školy:

MŠ "SLUNÍČKO" Vodňany s.r.o.

MŠ Vodňany, Smetanova

MŠ Bavorov

1. MŠ Protivín

2. MŠ Protivín

MŠ Číčenice

MŠ Drahonice

MŠ Oslov

MŠ Putim

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

ZŠ a MŠ Záhoří

ZŠ a MŠ Kluky

ZŠ a G Vodňany

ZŠ Vodňany, nám. 5. května

ZŠ Bavorov

ZŠ Protivín

 

Veškerou dokumentaci k výzvě najdete:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

3. 4. 2020

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Řídící orgán OP VVV bude vyhlašovat výzvu na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III v plánovaném termínu konec března/začátek dubna.

 

Podporované aktivity: personální šablony budou zachovány včetně chůvy pro MŠ, ze stávajících šablon zůstanou projektové dny se zapojením odborníka z praxe do výuky, klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, využití ICT ve vzdělávání (platí pro MŠ i ZŠ), sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení (MŠ i ZŠ), odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči (MŠ i ZŠ), tandemová výuka (pouze ZŠ), novou šablonou bude zahraniční mobilita pedagogických pracovníků

 

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol, rodiče dětí a žáků, veřejnost

 

Typy příjemců: mateřské a základní školy

 

Změny ve výzvě Šablony III:

  • předpokládaná alokace na projekt je 200 000 Kč na subjekt + 1500 Kč na dítě/žáka
  • z nabídky šablon z předchozích výzev nebude šablona DVPP a všechny ostatní, které nejsou uvedeny v podporovaných aktivitách výzvy
22. 3. 2020


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím