Území MAS

Území MAS Vodňanská ryba se rozkládá v severozápadní části Jihočeského kraje na území dvou sousedních jihočeských okresů (Strakonice, Písek), které pomyslně objímá od severu až po jihozápad město Písek.


Silnou stránkou území z hlediska geografické polohy je vzdálenost a dopravní spojení jak směrem k centrům regionu (Písek, České Budějovice), tak dále směrem k hraničním přechodům do Rakouska a Bavorska.


Území je charakteristické rozmanitou a zachovalou přírodou, zejména výskytem rozsáhlých lesů, vodních ploch a toků - je to kraj rybníků a řek Vltavy, Blanice a Otavy.
Krajinu zájmového území MAS v nejlepším slova smyslu vystihuje pojem „malebná jihočeská krajina". Území MAS není bohaté na suroviny, nejsou zde téměř žádné zdroje energetických surovin. Z těchto důvodů mělo území MAS vždy spíše rekreační charakter než charakter průmyslové oblasti.


Jižní část území MAS je dlouhodobě vnímána především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím. V průběhu minulého století se zde rozvinul průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnosti (lehké strojírenství, potravinářství, textilní výroba, dřevozpracující průmysl a truhlářská výroba, cihlářská výroba).
Severní část území má také zemědělský charakter, avšak je to hlavně ideální, turisticky atraktivní oblast středního Povltaví, vhodná zejména pro letní rekreaci, vodní sporty, cykloturistiku a návštěvu památek.
Dosud významným odvětvím je zemědělství, které se přesouvá z výhradně produkční funkce zemědělství k zemědělství multifunkčnímu, údržbě krajiny, rozvoji cestovního ruchu. 


Region protínají hlavní silniční tahy jak směrem k centrům ( Praha- Písek - České Budějovice), tak dále směrem k hraničním přechodům do Rakouska a Bavorska.


Pro území je charakteristické kvalitní životní prostředí (jedná se o region s relativně čistým a nenarušeným prostředím, bez výrazných ekologických zátěží) a bohaté historické a kulturní dědictví (nachází se zde vysoké množství historicky a kulturně cenných objektů (hrady, zámky, tvrze, sakrální památky).Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím