Vzdělávání třetího věku 50+

Zahájení dalšího kurzu Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Leonardo da Vinci - renesanční uomo universale

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

 

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.

 1. Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo
 2. Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí
 3. Leonardo da Vinci: portréty
 4. Leonardo da Vinci: nástěnné malby
 5. Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik
 6. Leonardo da Vinci: kresby

 

Zahájení: 6. února 2020 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

 

Na kurz je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.


Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Klenoty barokního sochařství

Organizační garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

 

Vedoucí lektor: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

Kurz během šesti přednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

 

1. Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím

2. Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění

3. Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých

4. Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

5. Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem

6. Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

 

Zahájení: 19. září 2019 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč.

 

Na kurz je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

10. 8. 2019

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

České dějiny a jejich souvislosti II

Organizační garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

 

1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

 

Součástí výuky bude návštěva některých historických památek.

Zahájení: 7. února 2019 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč.

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Výuka bude probíhat od března 2019 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

 

Na kurzy je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

22. 1. 2019

Závěrečný seminář Univerzity třetího věku ve Vodňanech

Univerzita třetího věku je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že celkově je nabízeno více jak čtyři sta různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice asi 20 000 seniorů. Vysoké školy již tradičně Univerzitu třetího věku řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku poskytuje dospělým a osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské, univerzitní úrovni. Škála vzdělávacích aktivit U3V je široká, rozmanitá a vnitřně diferencovaná. Zahrnuje ucelené vzdělávací programy (1-3leté), kurzy inovační povahy s edukací v oblasti nových technologií, konverzační jazykové kurzy, aktivity na podporu fyzické a psychické kondice, programy rozvíjející individuálně řízené učení v seniorském věku. Ve Vodňanech je tato forma seniorského studia otevřena, ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, již 6 let. Zřizovatelem konzultačního střediska je MAS Vodňanská ryba, z.s.

 

Promoce leden 2019
Promoce květen 2017
Promoce květen 2015
Promoce leden 2015

22. 1. 2019

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

České dějiny a jejich souvislosti

Organizační garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný tří semestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

 

1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

 

Součástí výuky bude návštěva některých historických památek.

Zahájení: 4. října 2018 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč.

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Výuka bude probíhat od října 2018 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

 

Na kurzy je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

9. 10. 2018

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Gian Lorenzo Bernini

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.

Gian Lorento  Bernini byl italský barokní  sochař a malíř. Dotvořil Svatopetrské náměstí před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu. Jeho sochy se staly vzorem pro evropské barokní sochaře. Bernini byl pro baroko stejně jako Michelangelo pro renesanci revolučním mistrem, jenž ukázal svému okolí budoucnost.

 

 

Zahájení: 8. února 2018 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

 

Na kurz je možné přihlásit na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.
3. 1. 2018

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Barokní architektura v Čechách

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

 

Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

Cyklus šesti přednášek představuje nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnou v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

 1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
 2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
 3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
 4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
 5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
 6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

 

Součástí výuky bude návštěva některé z barokních památek.

 

Zahájení: 5. října 2017 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

 

Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536
1. 10. 2017

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Hudební nástroje

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus šesti přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.
Zahájení: 9. února 2017 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

GENEALOGIE – hledáme svoje předky

Kurz pro zájemce o pátrání po předcích je určen všem, kteří se o genealogii zajímají a chtějí se blíže s tímto oborem seznámit. Je složen z lekcí, které umožní začátečníkům odhalit tajemství rodinné historie.

Náplň kurzu:

 • Úvod do genealogie.
 • Postup pátraní po předcích.
 • Prameny pro genealogický výzkum.
 • Systém matričních záznamů v průběhu staletí.
 • Úvod do čtení písma v matrikách, aneb jak na to.

Lektor: PhDr. Pavel Matlas, PhD. Vystudoval historii a muzeologii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1999 působil jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Absolvoval studijní pobyty v Německu a Velké Británii; vystoupil na konferencích ve Francii, Norsku, Belgii a Japonsku.

Cena: min. 800 Kč podle počtu účastníků

Zahájení: 14. února 2017 od 16,30 hod. v kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Kurz bude probíhat 8 týdnů jako dvouhodinový.


Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

23. 1. 2017

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.
Výuka bude probíhat od října 2016 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Umění rané renesance v Itálii

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Přednášky se zaměří na tyto oblasti:

 •   Počátky, principy a objevy rané renesance
 •   Filippo Brunelleschi
 •   Masaccio
 •   Donatello
 •   Sandro Botticelli
 •   Andrea del Verrocchio


Zahájení: 5. října 2016 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

5. 8. 2016

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Genealogie. Hledáme své předky

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.


Osnova přednášek:
• Úvod do genealogie a její dějiny
• Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
• O matrikách
• Využití archivních materiálů ke studiu předků
• Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
• Rodové kroniky a srazy.

 

Zahájení: 11. února 2016 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.
Cena kurzu 300,- Kč

 

Na kurz je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536


5. 1. 2016


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím