Vzdělávání třetího věku 50+

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

České dějiny a jejich souvislosti

Organizační garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný tří semestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

 

1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

 

Součástí výuky bude návštěva některých historických památek.

Zahájení: 4. října 2018 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč.

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Výuka bude probíhat od října 2018 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

 

Na kurzy je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

9. 10. 2018

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Gian Lorenzo Bernini

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.

Gian Lorento  Bernini byl italský barokní  sochař a malíř. Dotvořil Svatopetrské náměstí před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu. Jeho sochy se staly vzorem pro evropské barokní sochaře. Bernini byl pro baroko stejně jako Michelangelo pro renesanci revolučním mistrem, jenž ukázal svému okolí budoucnost.

 

 

Zahájení: 8. února 2018 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

 

Na kurz je možné přihlásit na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.
3. 1. 2018

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Barokní architektura v Čechách

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

 

Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

Cyklus šesti přednášek představuje nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnou v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

 1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
 2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
 3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
 4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
 5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
 6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

 

Součástí výuky bude návštěva některé z barokních památek.

 

Zahájení: 5. října 2017 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

 

Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536
1. 10. 2017

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Hudební nástroje

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus šesti přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.
Zahájení: 9. února 2017 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

GENEALOGIE – hledáme svoje předky

Kurz pro zájemce o pátrání po předcích je určen všem, kteří se o genealogii zajímají a chtějí se blíže s tímto oborem seznámit. Je složen z lekcí, které umožní začátečníkům odhalit tajemství rodinné historie.

Náplň kurzu:

 • Úvod do genealogie.
 • Postup pátraní po předcích.
 • Prameny pro genealogický výzkum.
 • Systém matričních záznamů v průběhu staletí.
 • Úvod do čtení písma v matrikách, aneb jak na to.

Lektor: PhDr. Pavel Matlas, PhD. Vystudoval historii a muzeologii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1999 působil jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Absolvoval studijní pobyty v Německu a Velké Británii; vystoupil na konferencích ve Francii, Norsku, Belgii a Japonsku.

Cena: min. 800 Kč podle počtu účastníků

Zahájení: 14. února 2017 od 16,30 hod. v kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Kurz bude probíhat 8 týdnů jako dvouhodinový.


Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

23. 1. 2017

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.
Výuka bude probíhat od října 2016 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Umění rané renesance v Itálii

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Přednášky se zaměří na tyto oblasti:

 •   Počátky, principy a objevy rané renesance
 •   Filippo Brunelleschi
 •   Masaccio
 •   Donatello
 •   Sandro Botticelli
 •   Andrea del Verrocchio


Zahájení: 5. října 2016 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

5. 8. 2016

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Genealogie. Hledáme své předky

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.


Osnova přednášek:
• Úvod do genealogie a její dějiny
• Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
• O matrikách
• Využití archivních materiálů ke studiu předků
• Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
• Rodové kroniky a srazy.

 

Zahájení: 11. února 2016 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.
Cena kurzu 300,- Kč

 

Na kurz je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536


5. 1. 2016

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurzy

MAS Vodňanská ryba z. s. oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+


Život a dílo Michelangela Buonarroti

Cyklus šesti přednášek seznámí účastníky se životem a dílem Michelangela di Lodovico Buonarroti Simoni. Florentský sochař, malíř a architekt se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.
Osnova přednášek:

 • Umělcovo mládí, školení a rané dílo
 • Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
 • Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
 • Malby v Sixtínské kapli
 • Nová sakristie
 • Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

Zahájení: 8. října 2015 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč


Nabídka počítačových kurzů

Základní PC kurz je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.
Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.
Výuka bude probíhat od října 2015 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Na všechny kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536


3. 9. 2015

MAS Vodňanská ryba z. s. oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+


Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Potraviny a spotřebitel

Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost bude věnována potravinám živočišného i rostlinného původu.

Zahájení: 11. února 2015 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

 
Nabídka počítačových kurzů


Základní PC kurz je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.

Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Kurz Administrativa na PC je připraven zejména pro zájemce, kteří se potřebují zdokonalit v kancelářských aplikacích Word, Excel, PowerPoint, v Cloudových systémech Microsoft Skydrive nebo Disk Google. Jedním z témat bude i používání internetové telefonie a chytrých mobilů.

Výuka bude probíhat od března 2015 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

 
Nabídka kurzu anglického a německého jazyka

Pro věčné začátečníky a mírně pokročilé

Výuka bude probíhat od února 2015 v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzu dle počtu účastníků, min. 800,- Kč.
 

Nabídka kurzu severské chůze - Nordic Walking

Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice. Pochází z Finska. Přináší nám „nový rozměr chůze" a radosti s ní (je to víc než jen co se říká a píše: rozpohybování celého těla, úprava držení těla, odlehčení, zvýšení kondice, „spalujeme" kalorie, má příznivý vliv na naši mysl).

Výuka bude probíhat od dubna 2015 v terénu. Cena kurzu dle počtu účastníků min. 500,- Kč
 

Cvičení pro starší a pokročilé

Speciálně sestavené cvičení pro seniory pod vedení zkušené lektorky paní Lenky Švecové. Kurz bude probíhat od února 2015 v tělocvičně paní L. Švecové, cena kurzu dle počtu účastníků, min. 500,- Kč.
 

Seniorská míle 2015

Turistické aktivity se sčítáním ušlých kilometrů s cílem zlepšení kondice - průběžně po celý rok 2015. Cena podle typu akce. Návaznost na loňský úspěšný ročník.

Na všechny kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, nebo na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536


2. 3. 2015

STÁRNOUT U TELEVIZE? ANI OMYLEM!


Lidé se v současnosti dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání.

Ukázat seniorům, jak lze ve Vodňanech stárnout aktivně, to je hlavním cílem projektu Vzdělávání třetího věku 50+, který realizuje MAS Vodňanská ryba. Pro občany starší 50 let již více jak tři roky organizuje různé vzdělávací aktivity, některé pod hlavičkou České zemědělské univerzity v Praze. Univerzita třetího věku poskytuje svým studentům všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které univerzity již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. A právě absolvování cyklu šesti bloků přednášek v průběhu tří let s následným zpracováním znalostních testů, dovedlo první „vlaštovky" až do auly vysoké školy, kde dne 15. 1. 2015 proběhla slavnostní promoce. Těmito prvními absolventkami Univerzity třetího věku ve Vodňanech byly paní Anna Benešová a paní Lenka Brehovská.

V tónech slavnostní hudby nastoupil akademický senát, aby vyjádřil úctu dříve narozeným studentům, kterým bylo předáno „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku" při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Tohoto úspěchu dosáhlo téměř dvě stě absolventů z padesáti konzultačních středisek z celé naší republiky. Promoce vyjadřuje nejen dosažení osobního úspěchu seniorských studentů, ale je také příležitostí jejich rodinných příslušníků, přátel a známých se slavnostního aktu zúčastnit a osobní gratulací vyjádřit svým blízkým obdiv.

Dovolte, abych oběma absolventkám poblahopřála k dosaženému úspěchu a našemu městu popřála mnoho dalších aktivních seniorů.

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

 

 


2. 3. 2015

Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

MAS Vodňanská ryba o. s. oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+


Nabídka počítačových kurzů 


Základní PC kurz
je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.


Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

 

Kurz Administrativa na PC je připraven zejména pro zájemce, kteří se potřebují zdokonalit v kancelářských aplikacích Word, Excel, PowerPoint, v Cloudových systémech Microsoft Skydrive nebo Disk Google. Jedním z témat bude i používání internetové telefonie a chytrých mobilů.

Výuka bude probíhat od října 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.


Nabídka kurzu fotografování - „Neváhej a foť"

 

Pro začínající i pokročilé fotografy je připraven Kurz fotografování a úpravy digitální fotografie. PC kurz začíná teorií fotografování, následuje praxe v terénu a na konci kurzu budou účastníci umět nejen základní úpravy fotografií, ale i vytvořit fotografickou koláž, film, webové album fotografií, odeslat fotky k vytištění přes internet nebo si fotografie sami vytisknout.

Výuka bude probíhat od října 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.


Nabídka kurzu anglického jazyka

 

Pro věčné začátečníky a mírně pokročilé

Výuka bude probíhat od října 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzu dle počtu účastníků, min. 800,- Kč.


Nabídka kurzu severské chůze - Nordic Walking

 

Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice. Pochází z Finska. Přináší nám „nový rozměr chůze" a radosti s ní (je to víc než jen co se říká a píše: rozpohybování celého těla, úprava držení těla, odlehčení, zvýšení kondice, „spalujeme" kalorie, má příznivý vliv na naši mysl).

Výuka bude probíhat od října 2014 v terénu. Cena kurzu 500,- Kč

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Historie a současnost české myslivost

 

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta ve spolupráci s fakultou lesnickou a dřevařskou

Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela novým. Cyklus šesti přednášek Vás jistě dokáže v leckterých směrech překvapit.

Zahájení: říjen 2014, cena kurzu 300,- Kč

 

Na všechny kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.


22. 8. 2014

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka PRV

a OP Zaměstnanost

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP,

animace škol a projekty

zjednodušeného financování, tzv. "šablony"

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
Bc. Hana Vavrušková, DiS 
Bc. et Bc. Michaela Krpalová

Šárka Zahradníčková
klubrybka@masvodryba.cz 
tel. 602 373 536

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím