Aktuálně v regionu
Informace pro rodiče

V rámci projektu „Projekt „MAP II v ORP Vodňany“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669 MAS Vodňanská ryba připravuje další kroužek tentokrát pro nadané děti. Kroužek je určen pro všechny zvídavé děti z 2. stupně základních  škol. V kroužku budou děti luštit rébusy, logické úlohy, hlavolamy. Budou řešit IQ testy, hrát různé logické hry, dělat zajímavé pokusy, hrát únikové hry aj.

 

Informační schůzka pro rodiče se uskuteční 9. září 2019 od 15.00 hodin v laboratoři gymnázia při Základní škole a Gymnáziu Vodňany v Bavorovské ulici.

 

Lektorem kroužku bude Mgr. Klára Hunešová.

2. 9. 2019

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Klenoty barokního sochařství

Organizační garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

 

Vedoucí lektor: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

Kurz během šesti přednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

 

1. Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím

2. Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění

3. Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých

4. Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

5. Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem

6. Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

 

Zahájení: 19. září 2019 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč.

 

Na kurz je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

10. 8. 2019


MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 20. 5. 2019 svou 9. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

9. výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. má vazbu na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD.

Podrobnější informace najdete zde.

20. 5. 2019

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím