Aktuálně v regionu


Jarní příměstský tábor

Vodňanský dětský klub Rybka přijímá přihlášky na jarní příměstský tábor, který se koná od 3. 2. do 7. 2. 2020. Přihlášku si můžete vytisknout z těchto webových stránek - záložka Dětský klub Rybka, anebo si ji můžete vyzvednout v kanceláři MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10, Vodňany (nad bufetem). Přihláška má dvě strany a její součástí musí být také Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce a Monitorovací list podpořené osoby (pokud Vaše dítě již není přihlášeno do Dětského klubu Rybka). Vzorové tiskopisy najdete opět v záložce Dětský klub Rybka, anebo si je můžete vyzvednout v kanceláři MAS Vodňanská ryba.

 

Přihláška Příměstský tábor - jaro 2020

Program JPT 2020

19. 12. 2019


Informace pro rodiče

V rámci projektu „Projekt „MAP II v ORP Vodňany“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669 MAS Vodňanská ryba připravuje další kroužek tentokrát pro nadané děti. Kroužek je určen pro všechny zvídavé děti z 2. stupně základních  škol. V kroužku budou děti luštit rébusy, logické úlohy, hlavolamy. Budou řešit IQ testy, hrát různé logické hry, dělat zajímavé pokusy, hrát únikové hry aj.

 

Informační schůzka pro rodiče se uskuteční 9. září 2019 od 15.00 hodin v laboratoři gymnázia při Základní škole a Gymnáziu Vodňany v Bavorovské ulici.

 

Lektorem kroužku bude Mgr. Klára Hunešová.

2. 9. 2019

Kroužky ve školním roce 2019/2020

V rámci projektu „Projekt „MAP II v ORP Vodňany“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669, MAS Vodňanská ryba otevírá od září 2019 tyto kroužky:

kroužek Malý technik - 2 oddělení, jedno navazující z předchozího školního roku a jedno pro nové děti,

kroužek Deskové hry – pozor změna termínu a času kroužku oproti školnímu roku 2018/2019,

nový kroužek Knihomol – Čtenářský kroužek (pro žáky 1. stupně ZŠ).

 

Všechny kroužky jsou zdarma.

 

 

Knihomol - Čtenářský kroužek od září 2019

 

Kroužek je určen pro žáky 1. stupně ZŠ, kteří mají rádi pohádky, příběhy a knihy. V rámci kroužku děti pracují s texty psanými i s mluveným slovem, seznamují se s různými literárními žánry, plní čtenářské aktivity a hrají různé hry. Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti.

Vedoucí kroužku: Denisa Kasalová

Kroužek je každé úterý od 15 do 16 hodin.

Úvodní ukázková hodina se koná 17.9.2019 od 15. hodin.  

 

Přihláška na kroužek zde

 

Kroužek Deskové hry od září 2019

 

Cílem kroužku je podpora rozvoje kreativity, logického a strategického myšlení, schopnost koncentrace, ale také učí děti vzájemnému respektu. Děti si hraním rozvíjejí slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, komunikaci s ostatními, učí se toleranci, rychlému rozhodování a v neposlední řadě se učí přijmout vítězství i porážku. Je určen žákům ZŠ.

Vedoucí kroužku: Bc. Iva Filipová

Pro školní rok 2019/2020 je kroužek každý pátek od 13:30 do 14:30 hodin.

 

Přihláška na kroužek zde

 

Kroužek Malý technik

 

Cílem kroužku je podpora technické tvořivosti a motivace dětí  k práci s konstrukčními stavebnicemi. Je určen žákům ZŠ.

Vedoucí kroužku: Mgr. Ing. Arch. Štěpánka Kašová.

 

Od září 2019 jsou otevřena dvě oddělení:

 

1.   Oddělení pro pokročilé – navazující na předchozí školní rok: středa od 14:30 do 15:30 hodin

 

Přihláška na kroužek zde

 

2.   Oddělení pro začátečníky: středa od 15:30 do 16:30 hodin

 

Přihláška na kroužek zde

2. 9. 2019

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Klenoty barokního sochařství

Organizační garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

 

Vedoucí lektor: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

Kurz během šesti přednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

 

1. Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím

2. Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění

3. Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých

4. Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

5. Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem

6. Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

 

Zahájení: 19. září 2019 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč.

 

Na kurz je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

10. 8. 2019

Přihláška do dětského klubu na školní rok 2019/2020

Vodňanský dětský klub Rybka přijímá přihlášky do dětského klubu na šk. rok 2019/2020. 

 

Přihlášky vč. příloh si můžete vytisknout z těchto webových stránek https://www.vodnanskaryba.eu/mas/rybka-prihlasky, či si přihlášku vyzvednout v dětském klubu nebo v kanceláři Místní akční skupiny (MAS) Vodňanská ryba, z.s., nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany (nad bufetem).

Pozor Přihláška má dvě strany.

 

Přihlášky vč. příloh prosím odevzdejte nejpozději do konce června 2019 vychovatelkám v dětském klubu nebo do kanceláře MAS, či je můžete poslat naskenované s podpisy elektronicky na mail: klubrybka@masvodryba.cz.

 

Dokládání příloh:

 

Dítě dětský klub již navštěvuje:

  • zákonní zástupci vyplní novou přihlášku do dětského klubu na školní rok 2019/2020,
  • v případě, že se změnilo postavení podpořených osob (zákonných zástupců, rodičů) na trhu práce, je třeba doložit nová potvrzení (zaměstnání, ÚP, OSSZ).

Dítě dětský klub nenavštěvuje:

  • zákonný zástupce vyplní přihlášku do dětského klubu,
  • zákonný zástupce vyplní Monitorovací list  (vždy pouze jeden ze zákonných zástupců),
  • zákonní zástupci, pokud žijí ve společné domácnosti, předloží oba Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (zaměstnavatel, úřad práce, OSSZ pokud je zákonný zástupce OSVČ), pokud nežijí ve společné domácnosti, předloží pouze zákonný zástupce, který žije s dítětem
     
10. 6. 2019


MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 20. 5. 2019 svou 9. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

9. výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. má vazbu na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD.

Podrobnější informace najdete zde.

20. 5. 2019Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím