Aktuálně v regionu

Projekt "Spolupráce"

20. 7. 2010

Zápis z VH 15.6.2010

20. 7. 2010

Zápis z VH ze dne 28.1.2010

20. 7. 2010

8. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

Zejména pro obce do 500 obyvatel je vyhlášena další 8. výzva Programu rozvoje venkova. Podpora žadatelům v rámci 8. kola představuje cca 1,6 mld. Kč.
Malé obce, ale i neziskové organizace zde mohou žádat o dotace na obnovu a rozvoj vesnice, občanské vybavení a služby nebo na zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové a další zájmové aktivity.
Pro obce je pak zajímavá možnost žádat na výstavbu vodovodu, kanalizace (obce do 2000 obyvatel) nebo čistírny odpadních vod. V 8. Výzvě je také možné získat dotaci na investice do lesů.
Obce, ale i fyzické a právnické osoby hospodařící v lesích nebo podnikající v lesnictví mohou získat prostředky na lesnickou techniku, vybavení provozoven novými technologiemi. Z těchto dotací mohou být vybudovány nebo rekonstruovány lesní cesty nebo související infrastruktura lesního hospodářství, kde výše dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 6. 10. 2009 do 26. 10. 2009 do 13 hodin. Žádosti se předkládají na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích.
18. 9. 2009

MAS Vodňanská ryba nebyla vybrána k realizaci Strategického plánu Leader

Ani ve 2. kole výběru nebyla MAS Vodňanská ryba podpořena v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

Podrobné výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin podaných v 5. výzvě PRV čtěte dále.

11. 5. 2009

Pozvánka na vzdělávací akci

Zveme Vás na na vzdělávací akci na téma "Program rozvoje venkova, Osa III.- příprava a realizace projektů, seminář s ukázkou dobré praxe - realizované projekty na téma " Venkovská turistika  - turistika na koni" , kterou pořádá občanské sdružení Ludmila v regionu MAS.

Termín/ místo konání: 19.3.2009, Zaboří u Protivína

Pozvánka s dalšími informacemi k programu semináře a přihláška v příloze.
13. 3. 2009

6. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

Počátkem února 2009 bude zahájen příjem žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Podpora je určena především pro zakládání a rozvoj podniků na venkově nejmenší velikosti (s maximálně 10 zaměstnanci nebo ročním obratem do 2 mil. EURO), dále na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, na diverzifikaci činností nezemědělské povahy a na zahájení činnosti mladých zemědělců.

 

Čtěte tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství dále.

9. 1. 2009

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV pro rok 2009

Zveřejňujeme harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2009.
9. 1. 2009

Žádost o realizaci SPL prošla kladně administrativní kontrolou

Žádost o dotaci na realizaci Strategického plánu Leader MAS Vodňanská ryba, která byla podána v 5. kole Programu rozvoje venkova v rámci Osy IV. Leader v opatření IV.1.1, splnila podmínky administrativní kontroly.

9. 1. 2009

Krásné vánoce a šťastný nový rok 2009

Kolektiv členů a zaměstnanců MAS Vodňanská ryba přeje všem partnerům a obyvatelům našeho regionu krásné Vánoce a šťastný nový rok 2009!!!

22. 12. 2008

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
Bc. Klára Pokorná 
Šárka Zahradníčková

Kristýna Centková
klubrybka@masvodryba.cz 
tel. 602 373 536

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím