Aktuálně v regionu

MAS Vodňanská ryba nebyla vybrána k realizaci Strategického plánu Leader

Ani ve 2. kole výběru nebyla MAS Vodňanská ryba podpořena v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

Podrobné výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin podaných v 5. výzvě PRV čtěte dále.

11. 5. 2009

Pozvánka na vzdělávací akci

Zveme Vás na na vzdělávací akci na téma "Program rozvoje venkova, Osa III.- příprava a realizace projektů, seminář s ukázkou dobré praxe - realizované projekty na téma " Venkovská turistika  - turistika na koni" , kterou pořádá občanské sdružení Ludmila v regionu MAS.

Termín/ místo konání: 19.3.2009, Zaboří u Protivína

Pozvánka s dalšími informacemi k programu semináře a přihláška v příloze.
13. 3. 2009

6. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

Počátkem února 2009 bude zahájen příjem žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Podpora je určena především pro zakládání a rozvoj podniků na venkově nejmenší velikosti (s maximálně 10 zaměstnanci nebo ročním obratem do 2 mil. EURO), dále na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, na diverzifikaci činností nezemědělské povahy a na zahájení činnosti mladých zemědělců.

 

Čtěte tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství dále.

9. 1. 2009

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV pro rok 2009

Zveřejňujeme harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2009.
9. 1. 2009

Žádost o realizaci SPL prošla kladně administrativní kontrolou

Žádost o dotaci na realizaci Strategického plánu Leader MAS Vodňanská ryba, která byla podána v 5. kole Programu rozvoje venkova v rámci Osy IV. Leader v opatření IV.1.1, splnila podmínky administrativní kontroly.

9. 1. 2009

Krásné vánoce a šťastný nový rok 2009

Kolektiv členů a zaměstnanců MAS Vodňanská ryba přeje všem partnerům a obyvatelům našeho regionu krásné Vánoce a šťastný nový rok 2009!!!

22. 12. 2008

Aktualizace Strategického plánu Leader MAS Vodňanská ryba a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v 5. kole Programu rozvoje venkova

Strategický plán Leader MAS Vodňanská ryba na období do r. 2013 včetně žádosti o dotaci na jeho realizaci a souvisejících příloh byl dne 22.10.2008 zástupci MAS předán na centrální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze.

Z důvodu nedoporučení Strategického plánu Leader (SPL) k finanční podpoře v rámci 2. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV) byla provedena v průběhu roku 2008 aktualizace SPL. Výstupem těchto prací je  STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS VODŇANSKÁ RYBA NA OBDOBÍ 2008 – 2013 a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v 5. kole PRV v rámci Osy IV. Leader, opatření IV.1.1 Místní akční skupina.

Celkové výsledky hodnocení budou zveřejněny nejpozději v první polovině března 2009.

31. 10. 2008

Páté kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova

V termínu od 7.10.2008 do 27.10.2008 proběhne na jednotlivých regionálních odborech SZIF příjem žádostí pro opatření I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy a III.3.1 Vzdělávání a informace.

V současné době jsou připravována k podpisu ministrem zpřesnění Pravidel pro opatření

III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic občanské vybavení a služby a III.2.2 Ochrana a

rozvoj kulturního dědictví venkova, jejichž příjem rovněž bude probíhat v pátem kole

v termínu od 7.10.do 27. 10. 2008.

Pro naši MAS bude v tomto termínu aktuální výzva pro podání Strategického plánu LEADER v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina.

28. 8. 2008

Země živitelka 2008 - nabídka pro podnikatele a neziskové organizace

MAS Vodňanská ryba oslovuje podnikatele a neziskové organizace z regionu s nabídkou prezentace na výstavě Země živitelka 2008.

Na Výstavišti v Českých Budějovicích se od čtvrtka 21.srpna do uterý 26.srpna koná celostátní výstava Země živitelka, která má dlouhou tradici a vysokou návštěvnost.

Také MAS Vodňanská ryba se bude prezentovat na této výstavě (výstavy se účastní MAS z celé ČR, záštitu nad prezentací MAS převzalo Ministerstvo zemědělství ČR).

Ve stánku bychom rádi prezentovali kromě turistických propagačních materiálů rovněž expozici zaměřenou na prezentaci místních podnikatelů a neziskových organizací.

6. 8. 2008

Čtvrté kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova se rozběhne v červnu

Žadatelé mohou projekty podávat ve 4. kole příjmu žádostí o podporu v opatřeních I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a III.1.3 Podpora cestovního ruchu od 10. do 30. června.

Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR pro tato opatření  je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD.

6. 5. 2008


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel. 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím