Aktuálně v regionu

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Místní akční skupiny Vodňanská ryba, která se koná ve středu dne 9. 6. 2011. POZOR změna - původně byla plánována na 8. 6. 2011.
29. 5. 2011

První certifikáty předány


Společný projekt pěti místních akčních skupin - MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povltaví, MAS Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka - má první certifikované výrobky. Slavnostní předání certifikátů značky Prácheňsko regionální produkt se uskutečnilo ve čtvrtek 19. 5. 2011 v prostorách strakonického hradu za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, zastupitele Jihočeského kraje Jiřího Netíka, a zástupce Asociace regionálních značek paní Kateřiny Čadilové. V krátkém programu, který uvedl Ing. Pavel Pavel, místostarosta Strakonic a hudebně doprovodila Pošumavská dudácká muzika, bylo předáno celkem 37 certifikátů umožňující výrobcům označovat svoje výrobky regionální značkou a propagovat tak nejen sebe, ale i území bývalého Prácheňska v rámci celorepublikového systému regionálního značení. Možnost používat značku Prácheňsko regionální produkt získali např. výrobci ručně paličkovaných krajek, skleněných figurek, textilních figurek v prácheňském kroji, ručně zhotovených zvířátek ze sena a slámy, ručních svíček, březových košťat, hraček ze smrkového dřeva, ale také tradičních českých uzenářských výrobků, tradičního pečiva či medu. Za MAS Vodňanská ryba byly uděleny tři certifikáty a to panu Jaroslovu Muchlovi z Pražáku za řezbářské výrobky a dřevěné šperky, panu Petru Práškovi z Vodňan a jeho užitkové a dekorativní keramice a paní Marcele Krupičkové z Protivína, která může značku Prácheňsko regionální produkt používat na svých dekorativních perníkových výrobcích zdobených bílkovou polevou.

Certifikační komise bude podruhé zasedat 29. 6. 2011 a bude posuzovat další výrobky zájemců o získání značky Prácheňsko regionální produkt. MAS Vodňanská ryba také určitě představí další šikovné výrobce, kteří budou moci bezplatně tuto značku používat do května 2013.


PhDr. Alena Cepáková
předsedkyně MAS Vodňanská ryba


Za MAS Vodňanská ryba si první certifikáty, umožňující své výrobky označovat značkou Prácheňsko regionální produkt, odnášejí paní Marcela Krupičková z Protivína a pan Petr Prášek z Vodňan.

29. 5. 2011


Projekt "Spolupráce"

20. 7. 2010

Zápis z VH 15.6.2010

20. 7. 2010

Zápis z VH ze dne 28.1.2010

20. 7. 2010

8. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

Zejména pro obce do 500 obyvatel je vyhlášena další 8. výzva Programu rozvoje venkova. Podpora žadatelům v rámci 8. kola představuje cca 1,6 mld. Kč.
Malé obce, ale i neziskové organizace zde mohou žádat o dotace na obnovu a rozvoj vesnice, občanské vybavení a služby nebo na zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové a další zájmové aktivity.
Pro obce je pak zajímavá možnost žádat na výstavbu vodovodu, kanalizace (obce do 2000 obyvatel) nebo čistírny odpadních vod. V 8. Výzvě je také možné získat dotaci na investice do lesů.
Obce, ale i fyzické a právnické osoby hospodařící v lesích nebo podnikající v lesnictví mohou získat prostředky na lesnickou techniku, vybavení provozoven novými technologiemi. Z těchto dotací mohou být vybudovány nebo rekonstruovány lesní cesty nebo související infrastruktura lesního hospodářství, kde výše dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 6. 10. 2009 do 26. 10. 2009 do 13 hodin. Žádosti se předkládají na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích.
18. 9. 2009

MAS Vodňanská ryba nebyla vybrána k realizaci Strategického plánu Leader

Ani ve 2. kole výběru nebyla MAS Vodňanská ryba podpořena v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

Podrobné výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin podaných v 5. výzvě PRV čtěte dále.

11. 5. 2009

Pozvánka na vzdělávací akci

Zveme Vás na na vzdělávací akci na téma "Program rozvoje venkova, Osa III.- příprava a realizace projektů, seminář s ukázkou dobré praxe - realizované projekty na téma " Venkovská turistika  - turistika na koni" , kterou pořádá občanské sdružení Ludmila v regionu MAS.

Termín/ místo konání: 19.3.2009, Zaboří u Protivína

Pozvánka s dalšími informacemi k programu semináře a přihláška v příloze.
13. 3. 2009

6. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

Počátkem února 2009 bude zahájen příjem žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Podpora je určena především pro zakládání a rozvoj podniků na venkově nejmenší velikosti (s maximálně 10 zaměstnanci nebo ročním obratem do 2 mil. EURO), dále na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, na diverzifikaci činností nezemědělské povahy a na zahájení činnosti mladých zemědělců.

 

Čtěte tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství dále.

9. 1. 2009


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím