Aktuálně v regionu

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV pro rok 2009

Zveřejňujeme harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2009.
9. 1. 2009

Žádost o realizaci SPL prošla kladně administrativní kontrolou

Žádost o dotaci na realizaci Strategického plánu Leader MAS Vodňanská ryba, která byla podána v 5. kole Programu rozvoje venkova v rámci Osy IV. Leader v opatření IV.1.1, splnila podmínky administrativní kontroly.

9. 1. 2009

Krásné vánoce a šťastný nový rok 2009

Kolektiv členů a zaměstnanců MAS Vodňanská ryba přeje všem partnerům a obyvatelům našeho regionu krásné Vánoce a šťastný nový rok 2009!!!

22. 12. 2008

Aktualizace Strategického plánu Leader MAS Vodňanská ryba a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v 5. kole Programu rozvoje venkova

Strategický plán Leader MAS Vodňanská ryba na období do r. 2013 včetně žádosti o dotaci na jeho realizaci a souvisejících příloh byl dne 22.10.2008 zástupci MAS předán na centrální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze.

Z důvodu nedoporučení Strategického plánu Leader (SPL) k finanční podpoře v rámci 2. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV) byla provedena v průběhu roku 2008 aktualizace SPL. Výstupem těchto prací je  STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS VODŇANSKÁ RYBA NA OBDOBÍ 2008 – 2013 a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v 5. kole PRV v rámci Osy IV. Leader, opatření IV.1.1 Místní akční skupina.

Celkové výsledky hodnocení budou zveřejněny nejpozději v první polovině března 2009.

31. 10. 2008

Páté kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova

V termínu od 7.10.2008 do 27.10.2008 proběhne na jednotlivých regionálních odborech SZIF příjem žádostí pro opatření I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy a III.3.1 Vzdělávání a informace.

V současné době jsou připravována k podpisu ministrem zpřesnění Pravidel pro opatření

III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic občanské vybavení a služby a III.2.2 Ochrana a

rozvoj kulturního dědictví venkova, jejichž příjem rovněž bude probíhat v pátem kole

v termínu od 7.10.do 27. 10. 2008.

Pro naši MAS bude v tomto termínu aktuální výzva pro podání Strategického plánu LEADER v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina.

28. 8. 2008

Země živitelka 2008 - nabídka pro podnikatele a neziskové organizace

MAS Vodňanská ryba oslovuje podnikatele a neziskové organizace z regionu s nabídkou prezentace na výstavě Země živitelka 2008.

Na Výstavišti v Českých Budějovicích se od čtvrtka 21.srpna do uterý 26.srpna koná celostátní výstava Země živitelka, která má dlouhou tradici a vysokou návštěvnost.

Také MAS Vodňanská ryba se bude prezentovat na této výstavě (výstavy se účastní MAS z celé ČR, záštitu nad prezentací MAS převzalo Ministerstvo zemědělství ČR).

Ve stánku bychom rádi prezentovali kromě turistických propagačních materiálů rovněž expozici zaměřenou na prezentaci místních podnikatelů a neziskových organizací.

6. 8. 2008

Čtvrté kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova se rozběhne v červnu

Žadatelé mohou projekty podávat ve 4. kole příjmu žádostí o podporu v opatřeních I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a III.1.3 Podpora cestovního ruchu od 10. do 30. června.

Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR pro tato opatření  je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD.

6. 5. 2008

Strategický plán Leader MAS Vodňanská ryba nebyl vybrán k realizaci

Strategický plán Leader MAS Vodňanská ryba nebyl vybrán k realizaci v 1. kole příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova, Osy IV Leader.

 

Zveřejněné výsledky výběru strategických plánů Leader místních akčních skupin naleznete v přiloženém přehledu.


Podrobný seznam úspěšných MAS, jejich náhradníků i MAS neschválených k financování z PRV

 

15. 4. 2008

Oznámení o provedené administrativní kontrole Žádosti o realizaci SPL

Žádost MAS o dotaci na realizaci Strategického plánu Leader na období 2007 – 2013 prošla úspěšně administrativní kontrolou.

17. 3. 2008

Startuje třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

Příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro opatření 3. kola bude zahájen 26. února 2008. Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se také na obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.
Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat od 26. února do 17. března 2008, do 13 hodin (výjimku tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od 3. března do 14. března 2008, do 13 hodin) na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
5. 2. 2008


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím