Aktuálně v regionu

Čtvrté kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova se rozběhne v červnu

Žadatelé mohou projekty podávat ve 4. kole příjmu žádostí o podporu v opatřeních I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a III.1.3 Podpora cestovního ruchu od 10. do 30. června.

Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR pro tato opatření  je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD.

6. 5. 2008

Strategický plán Leader MAS Vodňanská ryba nebyl vybrán k realizaci

Strategický plán Leader MAS Vodňanská ryba nebyl vybrán k realizaci v 1. kole příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova, Osy IV Leader.

 

Zveřejněné výsledky výběru strategických plánů Leader místních akčních skupin naleznete v přiloženém přehledu.


Podrobný seznam úspěšných MAS, jejich náhradníků i MAS neschválených k financování z PRV

 

15. 4. 2008

Oznámení o provedené administrativní kontrole Žádosti o realizaci SPL

Žádost MAS o dotaci na realizaci Strategického plánu Leader na období 2007 – 2013 prošla úspěšně administrativní kontrolou.

17. 3. 2008

Startuje třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

Příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro opatření 3. kola bude zahájen 26. února 2008. Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se také na obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.
Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat od 26. února do 17. března 2008, do 13 hodin (výjimku tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od 3. března do 14. března 2008, do 13 hodin) na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
5. 2. 2008

Harmonogram projektových opatření Programu rozvoje venkova ČR pro rok 2008

V roce 2008 se předpokládá spuštění 3.,4. a 5. kola příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Harmonogram byl zpracován kvůli včasné informovanosti žadatelů o tom, kdy budou
zahájeny příjmy žádostí pro konkrétní opatření - žadatelé pak budou mít dostatek času na
přípravu svých projektů.
Příjem žádostí v roce 2008 se uskuteční v následujících konkrétních termínech:
Únor/březen 2008 3. kolo - 26.2. až 17.3.2008 (opatření I.3.2. příjem pouze 2 týdny - od 3.3. do 14.3.)
Červen 2008 4. kolo - 10.6. až 30.6.2008
Říjen 2008 5. kolo - 6.10. až 24.10.2008
23. 1. 2008

Podání žádosti na realizaci Strategického plánu Leader na období 2007 - 2013

MAS Vodňanská ryba zpracovala Strategický plán Leader na období 2007 – 2013 a podala žádost na jeho realizaci.

Dne 17.12. 2007 byla na centrálním pracovišti SZIF v Praze zaregistrována žádost o realizaci Strategického plánu Leader MAS Vodňanská ryba na období 2007 – 2013 pod registračním číslem 07/002/41100/231/000024. Převzatá dokumentace bude zkontrolována a do 49ti kalendářních dnů bude zaslán výsledek této administrativní kontroly. Celkem se o podporu uchází 102 místních akčních skupin z celé ČR, z nichž bude v tomto kole podávání žádostí vybráno maximálně 48 žadatelů. Celkové výsledky hodnocení jsou očekávány do konce dubna 2008.

20. 12. 2007

Pozvánka na veřejné setkání „Příležitosti pro rozvoj regionu“

MAS pořádá v souvislosti s přípravou Strategického plánu Leader setkání členů sdružení, podnikatelů, zemědělců, zástupců veřejné správy, neziskových organizací a veřejnosti, na téma „Příležitosti pro rozvoj regionu“. Toto setkání se uskuteční dne 10.12.2007 v Obecním sále v Ražicích od 18.00 hodin. MAS Vás zde seznámí se svou činností, s možnostmi financování Vašich projektových záměrů a programem Leader (podrobnosti v pozvánce).
Na setkání zveme všechny, kdo chtějí realizovat svůj projekt s finanční podporou z fondů EU v období 2007 – 2013.


4. 12. 2007

Pozvánka na regionální workshop "Princip partnerství na příkladu projektů mobility"

Dne 30. listopadu proběhne v internetové kavárně COLOMBINA v objektu Městského kulturního střediska Vodňany od 10 hodin workshop s názvem PRINCIP PARTNERSTVÍ NA PŘÍKLADU PROJEKTŮ MOBILITY.


Workshop je vhodný pro zástupce veřejné správy, zaměstnavatele, kteří buď chtějí zaměstnat OZZ, nebo pomoci formou pronájmu ke zlevňování vozů pro OZZ, neziskový sektor (především případní žadatelé z ESF) a v neposlední řadě samotní OZZ, kteří by chtěli využít slevy na vozy.


Workshop probíhá v rámci projektu Posílení Absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje a je organizován Komunitní nadací Blanicko – Otavskou ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Vodňany, MAS Vodňanská ryba, BEZ o.s. a společností Car Club s.r.o.

27. 11. 2007

Pozvánka na regionální workshop "Současné možnosti SF EU v oblasti kultury, včetně přeshraniční spolupráce a národních zdrojů"

Dne 28. listopadu 2007 od 14.30 hodin se uskuteční v Městské galerii ve Vodňanech workshop na téma Současné možnosti SF EU v oblasti kultury, včetně přeshraniční spolupráce a národních zdrojů.

 

Workshop je vhodný pro zástupce veřejné správy, neziskových organizací a venkovské podnikatele.


Workshop probíhá v rámci projektu Posílení Absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje a je organizován Komunitní nadací Blanicko – Otavskou ve spolupráci s Městským muzeum a galerií Vodňany a MAS Vodňanská ryba.

23. 11. 2007

MAS připravuje Strategický plán Leader na období 2007 – 2013

Přípravné práce byly zahájeny již v jarních měsících letošního roku. Vlastní zpracování logicky navazuje na procesy osvojování schopností MAS v letech 2005 a 2006 a zpracování Integrované strategie území MAS v roce 2007.

Úkolem MAS je nyní na základě reálných potřeb území stanovit přístup k řešení problémů území a podpoře rozvoje území, tyto potřeby vyhodnotit a následně vymezit konkrétní priority a cíle strategického plánu Leader MAS na období 2007 – 2013.

Jako důležité východisko prací bylo vymezení území působnosti MAS. Byly získány souhlasy se zařazením do území působnosti MAS od všech stávajících obcí svazků obcí, které jsou členy MAS. Již nyní tedy tvoří tyto obce kompaktní území.

 

22. 11. 2007


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím