Aktuálně v regionu

Harmonogram projektových opatření Programu rozvoje venkova ČR pro rok 2008

V roce 2008 se předpokládá spuštění 3.,4. a 5. kola příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Harmonogram byl zpracován kvůli včasné informovanosti žadatelů o tom, kdy budou
zahájeny příjmy žádostí pro konkrétní opatření - žadatelé pak budou mít dostatek času na
přípravu svých projektů.
Příjem žádostí v roce 2008 se uskuteční v následujících konkrétních termínech:
Únor/březen 2008 3. kolo - 26.2. až 17.3.2008 (opatření I.3.2. příjem pouze 2 týdny - od 3.3. do 14.3.)
Červen 2008 4. kolo - 10.6. až 30.6.2008
Říjen 2008 5. kolo - 6.10. až 24.10.2008
23. 1. 2008

Podání žádosti na realizaci Strategického plánu Leader na období 2007 - 2013

MAS Vodňanská ryba zpracovala Strategický plán Leader na období 2007 – 2013 a podala žádost na jeho realizaci.

Dne 17.12. 2007 byla na centrálním pracovišti SZIF v Praze zaregistrována žádost o realizaci Strategického plánu Leader MAS Vodňanská ryba na období 2007 – 2013 pod registračním číslem 07/002/41100/231/000024. Převzatá dokumentace bude zkontrolována a do 49ti kalendářních dnů bude zaslán výsledek této administrativní kontroly. Celkem se o podporu uchází 102 místních akčních skupin z celé ČR, z nichž bude v tomto kole podávání žádostí vybráno maximálně 48 žadatelů. Celkové výsledky hodnocení jsou očekávány do konce dubna 2008.

20. 12. 2007

Pozvánka na veřejné setkání „Příležitosti pro rozvoj regionu“

MAS pořádá v souvislosti s přípravou Strategického plánu Leader setkání členů sdružení, podnikatelů, zemědělců, zástupců veřejné správy, neziskových organizací a veřejnosti, na téma „Příležitosti pro rozvoj regionu“. Toto setkání se uskuteční dne 10.12.2007 v Obecním sále v Ražicích od 18.00 hodin. MAS Vás zde seznámí se svou činností, s možnostmi financování Vašich projektových záměrů a programem Leader (podrobnosti v pozvánce).
Na setkání zveme všechny, kdo chtějí realizovat svůj projekt s finanční podporou z fondů EU v období 2007 – 2013.


4. 12. 2007

Pozvánka na regionální workshop "Princip partnerství na příkladu projektů mobility"

Dne 30. listopadu proběhne v internetové kavárně COLOMBINA v objektu Městského kulturního střediska Vodňany od 10 hodin workshop s názvem PRINCIP PARTNERSTVÍ NA PŘÍKLADU PROJEKTŮ MOBILITY.


Workshop je vhodný pro zástupce veřejné správy, zaměstnavatele, kteří buď chtějí zaměstnat OZZ, nebo pomoci formou pronájmu ke zlevňování vozů pro OZZ, neziskový sektor (především případní žadatelé z ESF) a v neposlední řadě samotní OZZ, kteří by chtěli využít slevy na vozy.


Workshop probíhá v rámci projektu Posílení Absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje a je organizován Komunitní nadací Blanicko – Otavskou ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Vodňany, MAS Vodňanská ryba, BEZ o.s. a společností Car Club s.r.o.

27. 11. 2007

Pozvánka na regionální workshop "Současné možnosti SF EU v oblasti kultury, včetně přeshraniční spolupráce a národních zdrojů"

Dne 28. listopadu 2007 od 14.30 hodin se uskuteční v Městské galerii ve Vodňanech workshop na téma Současné možnosti SF EU v oblasti kultury, včetně přeshraniční spolupráce a národních zdrojů.

 

Workshop je vhodný pro zástupce veřejné správy, neziskových organizací a venkovské podnikatele.


Workshop probíhá v rámci projektu Posílení Absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje a je organizován Komunitní nadací Blanicko – Otavskou ve spolupráci s Městským muzeum a galerií Vodňany a MAS Vodňanská ryba.

23. 11. 2007

MAS připravuje Strategický plán Leader na období 2007 – 2013

Přípravné práce byly zahájeny již v jarních měsících letošního roku. Vlastní zpracování logicky navazuje na procesy osvojování schopností MAS v letech 2005 a 2006 a zpracování Integrované strategie území MAS v roce 2007.

Úkolem MAS je nyní na základě reálných potřeb území stanovit přístup k řešení problémů území a podpoře rozvoje území, tyto potřeby vyhodnotit a následně vymezit konkrétní priority a cíle strategického plánu Leader MAS na období 2007 – 2013.

Jako důležité východisko prací bylo vymezení území působnosti MAS. Byly získány souhlasy se zařazením do území působnosti MAS od všech stávajících obcí svazků obcí, které jsou členy MAS. Již nyní tedy tvoří tyto obce kompaktní území.

 

22. 11. 2007

Pozvánka na informační seminář k II. kolu přijímání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

Dne 1. 11. 2007 proběhne v Obecním sále v Ražicích od 9:30 hodin informační seminář k II. kolu přijímání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013.

Seminář je určený pro: starosty obecních úřadů, manažery místních akčních skupin, manažery mikroregionů a další odborníky z místních struktur, podnikatele a zemědělce, kteří uvažují o čerpání dotací z Programu rozvoje venkova EU.

Na semináři budou podány aktuální a již definitivní informace o možnosti získání finančních prostředků z výše uvedeného programu, který je dostupný i pro malé obce a jejich podnikatele.

Účast na semináři je velmi aktuální a důležitá pro všechny, kteří uvažují o přípravě a realizaci projektů s využitím dotací z evropských fondů. Termín pro podání projektů je již vyhlášen!!!


31. 10. 2007

Zahajují přípravy strategického plánu Leader MAS na období 2007 - 2013

MAS bude připravovat v opatření IV.1.1. Leader v rámci Programu rozvoje venkova žádost na realizaci rozvojové strategie MAS včetně tzv. Strategického plánu Leader.

Již nyní však je nutné zahájit přípravné práce - uvítáme a očekáváme podněty členů a představitelů dalších organizací na území MAS, které mají zájem zapojit se do přípravných prací.

Za účelem zahájení prací je svolána schůzka na středu dne 24.10. 2007 od 14:00 na Obecním úřadě v Ražicích.

22. 10. 2007

Startuje druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

Ministr zemědělství vyhlásil dne 8.10. druhé kolo příjmu žádostí o dotace v rámci Programu ozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Pro druhé kolo je vyčleněno celkem 3,635 mld. korun.
Otevřena bude většina zbývajících opatření z os I a III (dotace bude možno získat například v oblastech obnovy a rozvoje vesnic, ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova, cestovního ruchu, lesnictví, potravinářství či vzdělávání) a také první opatření z osy IV Leader (Místní akční skupina).


11. 10. 2007

Žádost o členství v MAS

Členství v MAS je otevřeno fyzickým i právnickým osobám, které jsou místně příslušné v území MAS. Členy MAS se mohou stát jak fyzické tak právnické osoby, a to živnostníci, podnikatelé, neziskové organizace, spolky, obce i svazky obcí.

Máte-li zájem rozšířit řady členů, vyplňte prosím přiloženou žádost a kontaktujte nás. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada MAS.

Žádost o členství v MAS24. 9. 2007


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím