Aktuálně v regionu

MAS připravuje Strategický plán Leader na období 2007 – 2013

Přípravné práce byly zahájeny již v jarních měsících letošního roku. Vlastní zpracování logicky navazuje na procesy osvojování schopností MAS v letech 2005 a 2006 a zpracování Integrované strategie území MAS v roce 2007.

Úkolem MAS je nyní na základě reálných potřeb území stanovit přístup k řešení problémů území a podpoře rozvoje území, tyto potřeby vyhodnotit a následně vymezit konkrétní priority a cíle strategického plánu Leader MAS na období 2007 – 2013.

Jako důležité východisko prací bylo vymezení území působnosti MAS. Byly získány souhlasy se zařazením do území působnosti MAS od všech stávajících obcí svazků obcí, které jsou členy MAS. Již nyní tedy tvoří tyto obce kompaktní území.

 

22. 11. 2007

Pozvánka na informační seminář k II. kolu přijímání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

Dne 1. 11. 2007 proběhne v Obecním sále v Ražicích od 9:30 hodin informační seminář k II. kolu přijímání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013.

Seminář je určený pro: starosty obecních úřadů, manažery místních akčních skupin, manažery mikroregionů a další odborníky z místních struktur, podnikatele a zemědělce, kteří uvažují o čerpání dotací z Programu rozvoje venkova EU.

Na semináři budou podány aktuální a již definitivní informace o možnosti získání finančních prostředků z výše uvedeného programu, který je dostupný i pro malé obce a jejich podnikatele.

Účast na semináři je velmi aktuální a důležitá pro všechny, kteří uvažují o přípravě a realizaci projektů s využitím dotací z evropských fondů. Termín pro podání projektů je již vyhlášen!!!


31. 10. 2007

Zahajují přípravy strategického plánu Leader MAS na období 2007 - 2013

MAS bude připravovat v opatření IV.1.1. Leader v rámci Programu rozvoje venkova žádost na realizaci rozvojové strategie MAS včetně tzv. Strategického plánu Leader.

Již nyní však je nutné zahájit přípravné práce - uvítáme a očekáváme podněty členů a představitelů dalších organizací na území MAS, které mají zájem zapojit se do přípravných prací.

Za účelem zahájení prací je svolána schůzka na středu dne 24.10. 2007 od 14:00 na Obecním úřadě v Ražicích.

22. 10. 2007

Startuje druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

Ministr zemědělství vyhlásil dne 8.10. druhé kolo příjmu žádostí o dotace v rámci Programu ozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Pro druhé kolo je vyčleněno celkem 3,635 mld. korun.
Otevřena bude většina zbývajících opatření z os I a III (dotace bude možno získat například v oblastech obnovy a rozvoje vesnic, ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova, cestovního ruchu, lesnictví, potravinářství či vzdělávání) a také první opatření z osy IV Leader (Místní akční skupina).


11. 10. 2007

Žádost o členství v MAS

Členství v MAS je otevřeno fyzickým i právnickým osobám, které jsou místně příslušné v území MAS. Členy MAS se mohou stát jak fyzické tak právnické osoby, a to živnostníci, podnikatelé, neziskové organizace, spolky, obce i svazky obcí.

Máte-li zájem rozšířit řady členů, vyplňte prosím přiloženou žádost a kontaktujte nás. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada MAS.

Žádost o členství v MAS24. 9. 2007

MAS VODŇANSKÁ RYBA se představila na výstavě „Země živitelka 2007“ v Českých Budějovicích

Místní akční skupina Vodňanská ryba se zúčastnila výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 23.8. - 28.8.2007.

Návštěvníci výstavy se mohli blíže seznámit se stávající činností MAS i s aktivitami podnikatelů, zemědělců, NNO i obcí z území MAS.

Na výstavě se představila po boku ostatních místních akčních skupin z celé ČR. Propagační stánek MAS se mohl směle rovnat stánkům místních akčních skupin, které mají za sebou mnohem více úspěšně realizovaných projektů.
17. 9. 2007

MAS Vodňanská ryba neuspěla v LEADERu ČR 2007

MAS Vodňanská ryba neuspěla se záměrem na rok 2007 v programu LEADER ČR 2007. Pro rok 2007 bylo z 57 předložených žádostí vybráno celkem 24 žádostí podpořených 59 859 tis. Kč ze státního rozpočtu ČR.

7. 9. 2007

Pozvání na seminář "Energie Slunce a energie biomasy – perspektivy pro Jihočeský kraj"

Ve čtvrtek 13. září 2007 se ve Vodňanech uskuteční seminář, na kterém budou představeny současné trendy ve využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně možnosti finanční podpory jejich zavádění. Na bezplatném semináři budou také představeny již realizované úspěšné projekty financované z evropských prostředků. Na seminář je možno se hlásit do úterý 11. září.

Seminář probíhá v rámci projektu Posílení Absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje a je organizován ve spolupráci s Komunitní nadací Blanicko – otavskou, Dobrovolným svazkem Blanicko – otavského regionu, městem Vodňany, MAS Vodňanská ryba a Energy Centre České Budějovice
7. 9. 2007

LEADER ČR 2007 - Podání žádosti na realizaci záměru MAS

Dne 9. 8. 2007 přijalo Ministerstvo zemědělství záměr MAS Vodňanská Ryba, který nese název „MAS Vodňanská ryba – nový lídr regionu“. Záměr byl podán v programu Leader ČR 2007. Informace o tom, zda tento záměr uspěl v konkurenci více než 50 žádostí, uveřejníme nejdříve 4.9.2007.

17. 8. 2007

Pracovní setkání 1.8.2007 v Záhoří

Setkání se zástupci organizací z území DSO mezi Vltavou a Otavou 1.8.2007 v Záhoří s cílem informování o činnosti MAS Vodňanská ryba a širšího zapojení těchto organizací do přípravy záměru MAS v programu Leader ČR

6. 8. 2007


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím