Aktuálně v regionuVýzva MŠMT Šablony II

MŠMT zveřejnilo výzvu k Šablonám II pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ 

 

Více  informací zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

 

Kontaktní osoba pro animaci škol a školských zařízení v rámci SCLLD MAS Vodňanská ryba, z.s. a informace k plánované výzvě: 

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková, rojikova@masvodryba.cz tel.: 603 309 543

5. 3. 2018


Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb se od začátku realizace projektu sešla již třikrát a to 23. 10. 2017, 17. 1. 2018 a 7. 2. 2018. Cílem jednání  bylo projednání Monitorovací zprávy z realizace a plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Vodňany a následně pak projednání a schválení Akčního plánu sociálních služeb v ORP Vodňany na rok 2018.

17. 2. 2018

Dětský klub „Rybka“ zahájí činnost

 

     Vážení rodiče, v září minulého roku jsme prováděli průzkum na zjištění předběžného zájmu o zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ, o tzv. Dětský klub. Z 541 oslovených rodičů žáků 1. stupně ZŠ projevilo zájem o Dětský klub s jeho dalšími aktivitami (příměstské tábory a doprovody dětí na zájmové kroužky) celkem 150 rodičů. S ohledem na to byla zpracována a podána žádost o podporu do Operačního programu Zaměstnanost a v uplynulých dnech jsme dostali zprávu, že naše „Rybka“ získala na 3 roky finanční podporu. Znamená to, že ve Vodňanech vzniknou nové služby pro rodiče dětí mladšího školního věku.

     Od září 2018 bude otevřen Dětský klub „Rybka“, který bude zajišťovat výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce pro žáky 1. stupně ZŠ, bude se zabývat aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti dítěte a kompenzovat jednostrannou zátěž ze školy. Zároveň zajistí doprovody přihlášených dětí na zájmové kroužky. Aktivity Dětského klubu budou bezplatné včetně doprovodů na zájmové kroužky, jeho provozní doba bude v pracovní dny od 12 do 18 hodin. V případě vyššího zájmu o doprovázení dětí na kroužky, budou upřednostněny mladší děti doprovázené do vzdálenějších míst našeho města.

     Od července 2018 tj. už v době letošních školních prázdnin, budou organizovány příměstské tábory, které mohou využít všechny děti bez ohledu na to, zda od září nastoupí do Dětského klubu či nikoliv. Příměstské tábory zorganizujeme v osmi týdenních turnusech, vždy v pracovní dny od 7 do 17 hodin. Jsou také bezplatné, rodiče musí hradit pouze obědy, popř. svačiny, pitný režim a event. jízdné a vstupné na výletech a exkurzích. V případě velkého zájmu bude moci být přijato každé dítě max. na 2 po sobě jdoucí turnusy, tj. 10 pracovních dní. Příměstské tábory zahájíme v týdnu od 9. 7. 2018, poslední turnus proběhne v týdnu od 27. 8. 2018.

     Do všech těchto aktivit mohou být zařazeny jen žáci 1. stupně ZŠ, jejichž zákonní zástupci jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Tuto skutečnost bude nutné prokázat oběma rodiči např. zaměstnanci potvrzením od zaměstnavatele, OSVČ potvrzením od ČSSZ, nezaměstnaný potvrzením Úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání apod. Cílem projektu je podpořit zaměstnavatelnost rodičů s malými dětmi a zároveň přispět ke sladění soukromého a pracovního života rodin.

     U všech aktivit platí, že v případě velkého počtu přihlášených, budou upřednostněny mladší děti.

     Tato informace slouží k tomu, abyste věděli, že zde vzniknou další možnosti, které usnadní vám, rodičům malých dětí, sladit soukromý život s pracovními povinnostmi. Můžete si proto bez problémů plánovat svou dovolenou, event. skloubit prázdninový pobyt dětí u babiček s příměstskými tábory. Ve školním roce Dětský klub podpoří vaši pracovní flexibilitu, o děti bude postaráno do pozdních odpoledních hodin, mohou být také doprovázeny na různé kulturní či sportovní kroužky bez toho, abyste se uvolňovali ze zaměstnání.

     Pokud budete mít o nabízené řešení zájem, vyzvedněte si od 1. 3. 2018 přihlášky na adrese MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10, Vodňany (I. patro nad bufetem, vedle tanečního sálku ZUŠ), anebo si je můžete vytisknout z webové stránky www.vodnanskaryba.eu záložka Dětský klub „Rybka“ a odeslat na email masvodryba@centrum.cz. Pro přihlášené zorganizujeme společnou schůzku, kde zodpovíme případné dotazy. Další informace můžete získat také na tel. 602373536.

Provozovatelem Dětského klubu s jeho dalšími aktivitami bude MAS Vodňanská ryba, z. s.

 

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

17. 2. 2018


MAS Vodňanská ryba prodlužuje termín pro podávání žádostí o podporu do výzvy na Řešení lokální nezaměstnanosti I. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 15. 2. 2018 do 12 hodin - viz příloha Modifikovaná výzva Text výzvy Řešení lokální nezaměstnanosti I.

25. 1. 2018

MAS Vodňanská ryba prodlužuje termín pro podávání žádostí o podporu do výzvy na Prorodinná opatření I. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 28.2.2018 do 12 hodin - viz příloha Modifikovaná výzva č. 2 Text výzvy Prorodinná opatření I.

22. 1. 2018

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Gian Lorenzo Bernini

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.

Gian Lorento  Bernini byl italský barokní  sochař a malíř. Dotvořil Svatopetrské náměstí před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu. Jeho sochy se staly vzorem pro evropské barokní sochaře. Bernini byl pro baroko stejně jako Michelangelo pro renesanci revolučním mistrem, jenž ukázal svému okolí budoucnost.

 

 

Zahájení: 8. února 2018 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

 

Na kurz je možné přihlásit na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.
3. 1. 2018

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka PRV

a OP Zaměstnanost

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP,

animace škol a projekty

zjednodušeného financování, tzv. "šablony"

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
Bc. Hana Vavrušková, DiS 
Bc. et Bc. Michaela Krpalová

Šárka Zahradníčková
klubrybka@masvodryba.cz 
tel. 602 373 536

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím