Aktuálně v regionu
21. 2. 2017

Konference projektu SRP v Jihlavě a Českých Budějovicích


13. a 14. února zástupci projektového týmu SRP uspořádali místní konferenci v Jihlavě a Českých Budějovicích. Na obou místech prezentovali aktuální stav a nejbližší cíle projektu.

Místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích v Jihlavě se konala v prostorech Krajského úřadu Kraje Vysočina a po přivítání vedoucím krajského pracoviště NIDV Miloslavem Vyskočilem vystoupila radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. (další informace o konferenci v Jihlavě ZDE )

Po přivítání Miloslavem Poesem, vedoucím krajského pracoviště NIDV a konzultantem MAP projektu SRP v Jihočeském kraji, už měli konference obdobný scénář. Konference byla tradičně rozdělena do tří bloků. V úvodním bloku dostali účastníci informace o aktuálním stavu a nejbližších cílech projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.
Týmová manažerka Jitka Baťková představila klíčové aktivity centra podpory a individuální pomoc. Marie Gazdagová poté prezentovala probíhající i plánované vzdělávací aktivity projektu SRP.

Po krátké pauze pokračoval dopolední program představením dalších individuálních projektů, které se v nedávné době zahájily nebo se v nejbližších měsících chystají spustit. Účastníci si tak získali důležité informace o tom, jak se jednotlivé projekty prolínají a doplňují.

Za Českou školní inspekci vystoupila Dana Pražáková z kanceláře ústředního školního inspektora. Ta představila IPs Komplexní systém hodnocení. Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) představila Iveta Nemjová a informace k němu přidala Jana Hadravová zodpovědná za tvorbu krajských akčních plánu Kraje Vysočina, v Českých Budějovicích jej představila Agáta Kočí, zástupkyně projektu pro Jihomoravský kraj. Zástupci Agentury pro sociální začleňování představili systémovou iniciativu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Dalšími prezentovanými systémovými projekty, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, byly IPs Kvalita - Inkluze - Poradenství - Rozvoj (KIPR) a IPs Podpora práce učitelů (PPUČ), který představili Jakub Holec a Karel Tomek. Na závěr dopoledního programu byly představeny připravované projekty APIV a IMKA, jejichž realizátorem bude Národní institut pro další vzdělávání.

V odpoledním workshopu, který vedli Hana Krejsová s Martinem Dobešem z Agentury pro sociální začleňování, dostali účastníci konference informace o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro tvorbu a implementaci MAP. Po té si přítomní v několika skupinách vyměňovali zkušenosti, nápady, názory a příklady dobré praxe.

Letošní místní konference zakončíme 22. a 23. února v Pardubicích a Hradci Králové.15. 2. 2017Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Hudební nástroje

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus šesti přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.
Zahájení: 9. února 2017 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

GENEALOGIE – hledáme svoje předky

Kurz pro zájemce o pátrání po předcích je určen všem, kteří se o genealogii zajímají a chtějí se blíže s tímto oborem seznámit. Je složen z lekcí, které umožní začátečníkům odhalit tajemství rodinné historie.

Náplň kurzu:

  • Úvod do genealogie.
  • Postup pátraní po předcích.
  • Prameny pro genealogický výzkum.
  • Systém matričních záznamů v průběhu staletí.
  • Úvod do čtení písma v matrikách, aneb jak na to.

Lektor: PhDr. Pavel Matlas, PhD. Vystudoval historii a muzeologii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1999 působil jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Absolvoval studijní pobyty v Německu a Velké Británii; vystoupil na konferencích ve Francii, Norsku, Belgii a Japonsku.

Cena: min. 800 Kč podle počtu účastníků

Zahájení: 14. února 2017 od 16,30 hod. v kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Kurz bude probíhat 8 týdnů jako dvouhodinový.


Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

23. 1. 2017Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka PRV

a OP Zaměstnanost

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP,

animace škol a projekty

zjednodušeného financování, tzv. "šablony"

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

rojikova.masvodryba
@seznam.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
Bc. Hana Vavrušková, DiS 
Bc. et Bc. Michaela Krpalová 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel. 602 373 536

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím