Aktuálně v regionu


Vyhlášení výsledků výtvarně-literární soutěže JAK VIDÍM SVOJI ŠKOLU

Dne 21. června 2017 proběhlo ve sloupové síni Městského úřadu Vodňany vyhlášení výsledků výtvarně – literární soutěže Jak vidím svoji školu, jejímž vyhlašovatelem byla MAS Vodňanská ryba, z. s.,  v rámci projektu

 

„MAP v ORP Vodňany“

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

 

Do soutěže se zapojily všechny tři základní školy v území ORP Vodňany – ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov a ZŠ Vodňany, nám. 5. května.

 

Výsledky shrnula Mgr. Barbora Křížková Louženská, organizátorka celé akce:

 

„Škola je prostor tvořený lidmi, kteří se zde setkávají, pracují, vzdělávají se a baví… a tak ji oživují.

Škola chce být místem, kde se žáci cítí dobře, kde se mohou vzdělávat, realizovat své sny a kde se mohou setkávat. Každý má samozřejmě jiná přání a touhy nebo potřeby, ale právě tato různost může být užitečná.

 

Dětská fantazie je obdivuhodná a inspirativní. Proto jsme se rozhodli uspořádat výtvarně-literární soutěž, abychom tak dali prostor i samotným žákům. Umožnili jim, aby se vyjádřili, a tak ukázali některá svá přání a vize. Ty by mohly být zprávou o tom, jak děti vidí školu dnes a jakou by ji chtěly mít. I když je naše akce nazvána “soutěž”, není důležité zvítězit. Myslíme si, že mnohem cennější bude sdílení vizuálně nebo textově vyjádřených přání, pocitů, představ…

 

Na základě tohoto zadání se nám sešlo několik desítek žákovských prací, které nakreslily, namalovaly, nebo napsaly děti různých věkových skupin. Výtvarné i literární práce jsou různé, ale většina má něco společného. Žáci se chtějí ve škole cítit příjemně. Pro většinu je nejdůležitější dobré klima školy a třídy.

 

Péče o kulturu školy, kvalitní klima školy jsou dnes celosvětově považovány za jeden z klíčových znaků dobré, kvalitní, efektivní školy.

 

Podíváme-li se do odborné literatury, má klima třídy na žáka rozhodující vliv. O kvalitním klimatu můžeme uvažovat ve třech základních rovinách – klima z hlediska sociálního, emocionálního a pracovního.

 

Klima z hlediska emocionálního: bezpečí, pohoda, důvěra, jistota, radost / smutek, strach, nervozita, zlost, napětí, agrese.

 

Klima z hlediska sociálního: vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, empatie, spolupráce / přemíra soutěživosti až řevnivost, žalování, nepřejícnost, zesměšňování, posmívání, ironizování, ponižování.

 

Klima z hlediska pracovního: řád, respektování pravidel, soustředěnost, dotahování činností a úkolů do konce, pracovitost, činorodost, důslednost / chaos, roztěkanost, pasivita, nuda, lenost.

 

Žáci, kteří se ve škole cítí dobře, podávají lepší výkony. Totéž ale platí i pro učitele“.

 

A jak to celé dopadlo?

 

Mezi oceněnými byli:

 

Výtvarné práce:   

 

Kategorie: 2. a 3. třídy:

Linda Zdychyncová, Zuzana Bačová, Natálie Mačurová, Michaela Machová, Martina Fousková

 

Kategorie 4. a 5 třídy:

Lucie Měkutová, Tereza Lavičková, Vojtěch Moudrý, Adam Koc, Barbora Samková

 

Kategorie 2. stupeň:

Pavla Brůžková, Simona Marešová, Adéla Marešová, Leona Jiříkovská

 

Literární práce:

Julie Faktorová, Dominik Miler, František Kouba, Jan Salivar, Michaela Kohoutová, Karolínka Bártová

 

Výtvarné práce máte možnost ještě do konce června zhlédnout na výstavě.

 

Literární práce máte možnost si přečíst ZDE.

 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří se spolu s dětmi do soutěže zapojili.

 

 

22. 6. 2017

29. května 2017 proběhlo v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání OPR Vodňany jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, které se zúčastnili také zástupci neformálního vzdělávání (Městského muzea a galerie Vodňany, Městské knihovny Vodňany a Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod - MEVPIS Vodňany) a nabídli školám v území ORP Vodňany možnosti další spolupráce.

 

16. 6. 2017

16. 6. 2017


20. 5. 2017Řídící výbor MAP ORP Vodňany schválil dne 22. 3. 2017 aktualizaci přílohy Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Vodňany - Investiční a další priority a Dohodu o vzájemné spolupráci MAP ORP Vodňany

29. 3. 2017


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka PRV

a OP Zaměstnanost

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP,

animace škol a projekty

zjednodušeného financování, tzv. "šablony"

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

rojikova.masvodryba
@seznam.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
Bc. Hana Vavrušková, DiS 
Bc. et Bc. Michaela Krpalová

Šárka Zahradníčková
klubrybka@masvodryba.cz 
tel. 602 373 536

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím