Aktuálně v regionu



Harmonogram plánovaných výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost

14. 9. 2017

ŽÁCI MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MOHOU VYHRÁT UŽITEČNÉ CENY!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“.

Cílem obou soutěží, které budou rozděleny celkem do tří kategorií, je rozvíjet dětskou představivost
a fantazii. První kategorie je určena pro děti v mateřských školách a druhá pro žáky prvního stupně základních škol. Společným úkolem v obou kategoriích bude nakreslit paní učitelku nebo pana učitele. Ceny obdrží tři obrázky s největší dávkou představivosti a fantazie.

Třetí kategorie je určena pro žáky druhého stupně základních škol.  Úkolem je napsat příběh popisující vliv Evropské unie na rozvoj dané školy. Tři nejoriginálnější práce obdrží užitečné věcné ceny.

V každé kategorii bude navíc ze všech došlých obrázků a příběhů vylosován jeden výherce, jehož autor vezme celou svou třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo do iQLANDIE v Liberci.

Vítězné obrázky i příběhy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT a na Facebookovém profilu OP VVV.

Více informací a pravidla jsou k dispozici zde:

Pravidla soutěže JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE

Pravidla soutěže NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE 

 

Kontaktní údaje
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/

14. 9. 2017

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP

 

 

 

Z jednání Řídícího výboru MAP 29. 8. 2017

8. 9. 2017

Příjem žádostí z Programu rozvoje venkova zahájen

 

Vyzva_1_PRV_def.pdf

 

POZVANKA-seminar def.pdf

 

Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf


 

Fiche č.1 - Investice do zemědělských podniků 

 

Fiche č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

Povinná příloha: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

Prohlášení podniku o zařazení do kategorie msp

 

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche nebo Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků, uložte je nejprve do svého PC a po té otevřete.

 

Další dokumenty k výzvě najdete v záložce Výzvy MAS - PRV

15. 8. 2017

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba na období 2014 - 2020 byla schválena


Strategie komunitě vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba na období 2014 - 2020 byla schválena.

Aktuální verzi strategie naleznete zde:

 Strategie CLLD - verze 5.pdf


 Kopie - Finanční plán a indikátory pro progamové rámce - k verzi SCLLD č. 5.xlsx

1. 8. 2017

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Vodňany

Na základě jednání pracovních a odborných skupin byl zpracován návrh finálního  dokumentu  Místní akční plán vzdělávání pro ORP Vodňany. Tento dokument nyní předkládáme k veřejnému připomínkování. Vaše připomínky zasílejte na adresu kadlecova.masvodryba@seznam.cz nejpozději do 9. 8. 2017. Po projednání a zapracování připomínek bude dokument předložen ke schválení Řídícímu výboru.

 

Mistni akcni plan vzdelavani pro ORP Vodnany verze 4_19_7_2017.pdf
 

Analyticka cast Mistniho akcniho planu vzdelavani pro ORP Vodnany (verze leden 2017).pdf
 

Investicni a dalsi priority Priloha SR_aktualizace_brezen 2017.pdf

21. 7. 2017



Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka PRV

a OP Zaměstnanost

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP,

animace škol a projekty

zjednodušeného financování, tzv. "šablony"

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
Bc. Hana Vavrušková, DiS 
Bc. et Bc. Michaela Krpalová

Šárka Zahradníčková
klubrybka@masvodryba.cz 
tel. 602 373 536

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím