Mezigenerační klub - Aktuálně

Posezení s harmonikou - Komunitní centrum Hvožďany

15. listopad 2023
#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit
#20 Zvětšit
#21 Zvětšit

vloženo 21. 11. 2023

Klub seniorů - Poznávání západních Čech - 24. 10. 2023

Koloveč

Muzeum techniky a řemesel - nejrozsáhlejší svého druhu v Česku.

Kolovečská keramika - ukázka výroby v historické hrnčířské dílně rodiny Wolfů, která zde vyrábí kolovečskou keramiku již od r. 1785.

Mlýn na přemílání bab na mladé dívky v poměru 7:1.

Doporučení Jana Nerudy z r. 1879: "Máte-li kde starou pannu škaredou, pošlete ji do Kolovče, tam Vám ji přemelou". :-)

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit

 

Chudenice

Starý Czerninský zámek - stála expozice historie rodu Czerninů

Expozice Josefa Dobrovského, který v rodině Czerninů působil 11 let jako učitel, síň Jaroslava Kvapila, chudenického rodáka, básníka, spisovatele a pozdějšího šéfa činohry Národního divadla v Praze.

Výstava obrázků Františka Ringa Čecha, hudebníka, zpěváka, textaře, herce, scénáristy, dramatika, politika a naivního malíře.

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit

 

Klatovy

Katakomby - unikátní krypty pod jezuitským kostelem s mumiemi jezuitů a jejich příznivců

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce - perla barokní architektury západních Čech

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit

vloženo 26. 10. 2023

Klub seniorů - Beseda o malíři Janu Zrzavém

5. říjen 2023
#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit

vloženo 9. 10. 2023

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

MAS Vodňanská ryba, z. s.
oznamuje zahájení přednášek pro věkovou skupinu 50+

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

 1. Sex v době temna
 2. Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)
 3. Kriminalita a každodennost
 4. Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě
 5. Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?
 6. Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)

Zahájení: ve čtvrtek 5. října 2023 od 15 hodin v zasedací místnosti MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10 (nad bufetem).

Na kurzy je možné přihlásit na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 16. 8. 2023

Buddhistické umění Indie

MAS Vodňanská ryba, z. s.
oznamuje zahájení přednášek pro věkovou skupinu 50+

Buddhistické umění Indie

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu.

 1. Nejstarší památky - sloupy a stúpy
 2. Cesta k dokonalosti - hledání těla a tváře Buddhy
 3. Staré jeskynní svatyně a kláštery
 4. Plastika a malba v Adžantě
 5. Od jeskyní k volně stojící architektuře
 6. Soumrak buddhismu v Indii a jeho obrození

Zahájení: ve čtvrtek 9. února 2023 od 15 hodin v zasedací místnosti MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10 (nad bufetem).

Na kurzy je možné přihlásit na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536

vloženo 16. 8. 2023

Arménie blízká i vzdálená

MAS Vodňanská ryba, z. s.
oznamuje zahájení přednášek pro věkovou skupinu 50+

Arménie blízká i vzdálená

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

 1. Seznamte se s Kavkazem
 2. Seznamte se s Arménií
 3. Putování Arménského poutníka ze Lvova po Osmanské říši
 4. Pronásledování Arménů a arménská diaspora
 5. Arméni a křesťanství
 6. Národnostní menšiny v Arménii


Zahájení: ve čtvrtek 4. května 2023 od 15 hodin v zasedací místnosti MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10 (nad bufetem). Cena kurzu 400,- Kč.

Na kurzy je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 16. 8. 2023

Facebook