Vzdělávání třetího věku 50+

Zahájení dalšího kurzu Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku nabízí kurz

Arménie blízká i vzdálená

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

 1. Seznamte se s Kavkazem
 2. Seznamte se s Arménií
 3. Putování Arménského poutníka ze Lvova po Osmanské říši
 4. Pronásledování Arménů a arménská diaspora
 5. Arméni a křesťanství
 6. Národnostní menšiny v Arménii


Zahájení: ve čtvrtek 29. září 2022 od 15 hodin v zasedací místnosti MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10 (nad bufetem). Cena kurzu 400,- Kč.

Na kurzy je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 5. 9. 2022

Zahájení dalšího kurzu Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku nabízí kurz

Architekti italského baroka

Přednášky postupně představí šest nejvýznamnějších osobností italské barokní architektury.

 1. Carlo Maderno (1556-1629)
 2. Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
 3. Francesco Borromini (1599-1667)
 4. Guarino Guarini (1624-1683)
 5. Carlo Rainaldi (1611-1691)
 6. Carlo Fontana (1638 - 1714)

Zahájení: 10. února 2022 od 15 hodin, místo konání bude přihlášeným zájemcům upřesněno do konce ledna 2022. Cena kurzu 300,- Kč.

Na kurzy je možné přihlásit na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 1. 2. 2022

Zahájení dalšího kurzu Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurzy

Mistři evropského barokního malířství 17. století

V tomto tematickém kurzu se postupně seznámíte s šesti nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo do světových dějin umění.

 1. Caravaggio (1571 - 1610)
 2. Annibale Carracci (1560 - 1609)
 3. Peter Paul Rubens (1577 - 1640)
 4. Diego Velázquez (1599 - 1660)
 5. Nicolas Poussin (1594 - 1665)
 6. Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

Zahájení: 1. října 2020 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Počítačový kurz

Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Výuka bude probíhat od října 2020 v zasedací místnosti MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10, Vodňany.  Notebook s sebou (možnost zapůjčení). Cena kurzu 400,- Kč.

 

Na kurzy je možné přihlásit na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 30. 9. 2020

Zahájení dalšího kurzu Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Leonardo da Vinci - renesanční uomo universale

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.

 1. Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo
 2. Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí
 3. Leonardo da Vinci: portréty
 4. Leonardo da Vinci: nástěnné malby
 5. Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik
 6. Leonardo da Vinci: kresby

Zahájení: 6. února 2020 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Na kurz je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 16. 1. 2020

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Klenoty barokního sochařství

Organizační garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Vedoucí lektor: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

Kurz během šesti přednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

 1. Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím
 2. Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění
 3. Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých
 4. Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
 5. Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
 6. Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

Zahájení: 19. září 2019 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč.

Na kurz je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 10. 8. 2019

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

České dějiny a jejich souvislosti II

Organizační garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

 1. Krize jako počátek nového
 2. Zlatý věk
 3. Temno a jeho světla
 4. Osvícenství a jeho stíny
 5. Národní obrození
 6. Zrození občana

Součástí výuky bude návštěva některých historických památek.

Zahájení: 7. února 2019 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč.

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Výuka bude probíhat od března 2019 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Na kurzy je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 22. 1. 2019

Závěrečný seminář Univerzity třetího věku ve Vodňanech

Univerzita třetího věku je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že celkově je nabízeno více jak čtyři sta různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice asi 20 000 seniorů. Vysoké školy již tradičně Univerzitu třetího věku řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku poskytuje dospělým a osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské, univerzitní úrovni. Škála vzdělávacích aktivit U3V je široká, rozmanitá a vnitřně diferencovaná. Zahrnuje ucelené vzdělávací programy (1-3leté), kurzy inovační povahy s edukací v oblasti nových technologií, konverzační jazykové kurzy, aktivity na podporu fyzické a psychické kondice, programy rozvíjející individuálně řízené učení v seniorském věku. Ve Vodňanech je tato forma seniorského studia otevřena, ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, již 6 let. Zřizovatelem konzultačního střediska je MAS Vodňanská ryba, z.s.

 

Promoce

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit

vloženo 22. 1. 2019

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

České dějiny a jejich souvislosti

Organizační garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný tří semestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

 1. Češi, národ, stát
 2. Společnost a křesťanství
 3. Velmoži, knížata, králové
 4. Stříbro a moc
 5. Český král a římský panovník
 6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

Součástí výuky bude návštěva některých historických památek.

Zahájení: 4. října 2018 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč.

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Výuka bude probíhat od října 2018 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

 

Na kurzy je možné přihlásit se na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 9. 10. 2018

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Gian Lorenzo Bernini

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.

Gian Lorento  Bernini byl italský barokní  sochař a malíř. Dotvořil Svatopetrské náměstí před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu. Jeho sochy se staly vzorem pro evropské barokní sochaře. Bernini byl pro baroko stejně jako Michelangelo pro renesanci revolučním mistrem, jenž ukázal svému okolí budoucnost.

Zahájení: 8. února 2018 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Na kurz je možné přihlásit na e mail: masvodryba@centrum.cz,  nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 3. 1. 2018

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Barokní architektura v Čechách

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta

Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

Cyklus šesti přednášek představuje nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnou v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

 1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
 2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
 3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
 4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
 5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
 6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

Součástí výuky bude návštěva některé z barokních památek.

Zahájení: 5. října 2017 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536

vloženo 1. 10. 2017

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Hudební nástroje

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus šesti přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.
Zahájení: 9. února 2017 od 15 hod. v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

 

GENEALOGIE – hledáme svoje předky

Kurz pro zájemce o pátrání po předcích je určen všem, kteří se o genealogii zajímají a chtějí se blíže s tímto oborem seznámit. Je složen z lekcí, které umožní začátečníkům odhalit tajemství rodinné historie.

Náplň kurzu:

 • Úvod do genealogie.

 • Postup pátraní po předcích.

 • Prameny pro genealogický výzkum.

 • Systém matričních záznamů v průběhu staletí.

 • Úvod do čtení písma v matrikách, aneb jak na to.

Lektor: PhDr. Pavel Matlas, PhD. Vystudoval historii a muzeologii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1999 působil jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Absolvoval studijní pobyty v Německu a Velké Británii; vystoupil na konferencích ve Francii, Norsku, Belgii a Japonsku.

Cena: min. 800 Kč podle počtu účastníků

Zahájení: 14. února 2017 od 16,30 hod. v kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Kurz bude probíhat 8 týdnů jako dvouhodinový.

Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 23. 1. 2017

Zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Nabídka počítačového kurzu

Opakovací PC kurz (kurz pro mírně pokročilé) je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.
Výuka bude probíhat od října 2016 (20 hodin) v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

 

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Umění rané renesance v Itálii

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta
Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Přednášky se zaměří na tyto oblasti:

 •   Počátky, principy a objevy rané renesance
 •   Filippo Brunelleschi
 •   Masaccio
 •   Donatello
 •   Sandro Botticelli
 •   Andrea del Verrocchio

Zahájení: 5. října 2016 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Na kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 5. 8. 2016

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Genealogie. Hledáme své předky

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Osnova přednášek:

 • Úvod do genealogie a její dějiny

 • Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.

 • O matrikách

 • Využití archivních materiálů ke studiu předků

 • Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.

 • Rodové kroniky a srazy.

Zahájení: 11. února 2016 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.
Cena kurzu 300,- Kč

Na kurz je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536

vloženo 5. 1. 2016

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurzy

MAS Vodňanská ryba z. s. oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Cyklus šesti přednášek seznámí účastníky se životem a dílem Michelangela di Lodovico Buonarroti Simoni. Florentský sochař, malíř a architekt se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.
Osnova přednášek:

 • Umělcovo mládí, školení a rané dílo

 • Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500

 • Náhrobek papeže Julia II. della Rovere

 • Malby v Sixtínské kapli

 • Nová sakristie

 • Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

Zahájení: 8. října 2015 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Nabídka počítačových kurzů

Základní PC kurz je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.
Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.
Výuka bude probíhat od října 2015 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Na všechny kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536

 
vloženo 3. 9. 2015

MAS Vodňanská ryba z. s. oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Potraviny a spotřebitel

Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost bude věnována potravinám živočišného i rostlinného původu.

Zahájení: 11. února 2015 od 15 hodin v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, cena kurzu 300,- Kč

Nabídka počítačových kurzů

Základní PC kurz je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.

Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Kurz Administrativa na PC je připraven zejména pro zájemce, kteří se potřebují zdokonalit v kancelářských aplikacích Word, Excel, PowerPoint, v Cloudových systémech Microsoft Skydrive nebo Disk Google. Jedním z témat bude i používání internetové telefonie a chytrých mobilů.

Výuka bude probíhat od března 2015 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Nabídka kurzu anglického a německého jazyka

Pro věčné začátečníky a mírně pokročilé

Výuka bude probíhat od února 2015 v Kulturním domě ve Vodňanech.  Cena kurzu dle počtu účastníků, min. 800,- Kč.

Nabídka kurzu severské chůze - Nordic Walking

Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice. Pochází z Finska. Přináší nám „nový rozměr chůze" a radosti s ní (je to víc než jen co se říká a píše: rozpohybování celého těla, úprava držení těla, odlehčení, zvýšení kondice, „spalujeme" kalorie, má příznivý vliv na naši mysl).

Výuka bude probíhat od dubna 2015 v terénu. Cena kurzu dle počtu účastníků min. 500,- Kč

Cvičení pro starší a pokročilé

Speciálně sestavené cvičení pro seniory pod vedení zkušené lektorky paní Lenky Švecové. Kurz bude probíhat od února 2015 v tělocvičně paní L. Švecové, cena kurzu dle počtu účastníků, min. 500,- Kč.

Seniorská míle 2015

Turistické aktivity se sčítáním ušlých kilometrů s cílem zlepšení kondice - průběžně po celý rok 2015. Cena podle typu akce. Návaznost na loňský úspěšný ročník.

Na všechny kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, nebo na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536

 

 

vloženo 2. 3. 2015

STÁRNOUT U TELEVIZE? ANI OMYLEM!


Lidé se v současnosti dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání.

Ukázat seniorům, jak lze ve Vodňanech stárnout aktivně, to je hlavním cílem projektu Vzdělávání třetího věku 50+, který realizuje MAS Vodňanská ryba. Pro občany starší 50 let již více jak tři roky organizuje různé vzdělávací aktivity, některé pod hlavičkou České zemědělské univerzity v Praze. Univerzita třetího věku poskytuje svým studentům všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které univerzity již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. A právě absolvování cyklu šesti bloků přednášek v průběhu tří let s následným zpracováním znalostních testů, dovedlo první „vlaštovky" až do auly vysoké školy, kde dne 15. 1. 2015 proběhla slavnostní promoce. Těmito prvními absolventkami Univerzity třetího věku ve Vodňanech byly paní Anna Benešová a paní Lenka Brehovská.

V tónech slavnostní hudby nastoupil akademický senát, aby vyjádřil úctu dříve narozeným studentům, kterým bylo předáno „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku" při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Tohoto úspěchu dosáhlo téměř dvě stě absolventů z padesáti konzultačních středisek z celé naší republiky. Promoce vyjadřuje nejen dosažení osobního úspěchu seniorských studentů, ale je také příležitostí jejich rodinných příslušníků, přátel a známých se slavnostního aktu zúčastnit a osobní gratulací vyjádřit svým blízkým obdiv.

Dovolte, abych oběma absolventkám poblahopřála k dosaženému úspěchu a našemu městu popřála mnoho dalších aktivních seniorů.

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

 

 

 

vloženo 2. 3. 2015

Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

MAS Vodňanská ryba o. s. oznamuje zahájení dalších kurzů Vzdělávání třetího věku pro věkovou skupinu 50+

Nabídka počítačových kurzů 

Základní PC kurz je určen pro všechny, kteří chtějí mít dobré základy obsluhy počítače. Naučí se mailovat, posílat a ukládat přílohy, vyhledávat informace na internetu, volat zdarma v programu Skype, psát texty, přehrávat hudbu a filmy, aktualizovat svůj počítač a mnohé další praktické dovednosti.

Opakovací PC kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří již základy znají a potřebují si je upevnit, být si jistí v tom, co na PC dělají nejčastěji. Zčásti si účastníci sami budou moci říci, jaké počítačové problémy potřebují vyřešit, co je trápí, v čem se budou chtít zdokonalit.

Kurz Administrativa na PC je připraven zejména pro zájemce, kteří se potřebují zdokonalit v kancelářských aplikacích Word, Excel, PowerPoint, v Cloudových systémech Microsoft Skydrive nebo Disk Google. Jedním z témat bude i používání internetové telefonie a chytrých mobilů.

Výuka bude probíhat od října 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Nabídka kurzu fotografování - „Neváhej a foť"

Pro začínající i pokročilé fotografy je připraven Kurz fotografování a úpravy digitální fotografie. PC kurz začíná teorií fotografování, následuje praxe v terénu a na konci kurzu budou účastníci umět nejen základní úpravy fotografií, ale i vytvořit fotografickou koláž, film, webové album fotografií, odeslat fotky k vytištění přes internet nebo si fotografie sami vytisknout.

Výuka bude probíhat od října 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzů dle počtu účastníků, min. 600,- Kč.

Nabídka kurzu anglického jazyka

Pro věčné začátečníky a mírně pokročilé

Výuka bude probíhat od října 2014 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech. Cena kurzu dle počtu účastníků, min. 800,- Kč.

Nabídka kurzu severské chůze - Nordic Walking

Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice. Pochází z Finska. Přináší nám „nový rozměr chůze" a radosti s ní (je to víc než jen co se říká a píše: rozpohybování celého těla, úprava držení těla, odlehčení, zvýšení kondice, „spalujeme" kalorie, má příznivý vliv na naši mysl).

Výuka bude probíhat od října 2014 v terénu. Cena kurzu 500,- Kč

Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz

Historie a současnost české myslivosti

Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta ve spolupráci s fakultou lesnickou a dřevařskou

Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela novým. Cyklus šesti přednášek Vás jistě dokáže v leckterých směrech překvapit.

Zahájení: říjen 2014, cena kurzu 300,- Kč

Na všechny kurzy je možné přihlásit se v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, na e mail: masvodryba@centrum.cz, nebo na tel. č. 602 373 536.

vloženo 22. 8. 2014

Zimní semestr vzdělávání pro věkovou skupinu 50+


MAS Vodňanská ryba o. s.
oznamuje zahájení zimního semestru vzdělávání pro věkovou skupinu 50+
Vzdělávání třetího věku (V3V)


Výuka bude probíhat od října 2013 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech.  V nabídce jsou tyto kurzy:

poř. 
 
Název kurzu
 
zaměření kurzu
 
týdnů
 
hod.
 
Maximální počet
účastníků
 
1
 
Základní kurz PC
 
úplné základy
 
8
 
24
 
8 + 4 s notebookem
 
2
 
Kurz PC pro mírně pokročilé
 
zdokonalení základů
 
8
 
24
 
8 + 4 s notebookem
 

Cena jednotlivých kurzů se bude odvíjet od počtu účastníků (min.600 Kč/kurz při maximálním naplnění kurzu).


Dále MAS Vodňanská ryba o. s. nabízí ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zapojení do projektu Virtuální univerzita třetího věku (U3V).

Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás", který je realizován formou tzv. vzdálené výuky Univerzity třetího věku (VU3V) - někdy též nazývané virtuální nebo elektronická - zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet.

Účastníci společně shlédnou každých 14 dní přednášky, které jsou umístěné na portálu VU3V (www.e-senior.cz). Časový prostor následujících 14ti dnů může každý účastník využít ke samostudiu v závislosti na chuti studovat a podle svých technických možností (PC s připojením k internetu z domova, z knihovny, internetové kavárny apod.).

Studijní program: Kouzelná geometrie - Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky (6 přednášek).

Studijní program: Hudební nástroje - Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária (6 přednášek).

Po ukončení každý účastník obdrží Pamětní list o absolvování kurzu. Cena kurzu je 350,- Kč. Přihlášky do jednotlivých kurzů získáte v Kulturním domě ve Vodňanech, další informace u předsedkyně MAS Vodňanská ryba na tel. 602 373 536.

 

 

vloženo 15. 7. 2013

Zimní semestr vzdělávání pro věkovou skupinu 50+


MAS Vodňanská ryba o. s.

 

oznamuje zahájení letního semestru vzdělávání pro věkovou skupinu 50+
Vzdělávání třetího věku (V3V)

 

Výuka bude probíhat od konce února 2013 v internetové kavárně Colombina v Kulturním domě ve Vodňanech, anebo v zasedací místnosti MAS Vodňanská ryba o. s., nám. Svobody 10, Vodňany.  V nabídce jsou tyto kurzy:

 
poř.

Název kurzu

zaměření kurzu

týdnů

Hod.

Max. počet
účastníků

1

Základní kurz PC

úplné základy

8

24

8 + 4 s notebookem

2

Kurz PC pro mírně pokročilé

zdokonalení základů

8

24

8 + 4 s notebookem

3

Kurz PC pro více pokročilé

rozšíření znalostí

8

24

8 + 4 s notebookem

Cena jednotlivých kurzů se bude odvíjet od počtu účastníků (min.600 Kč/kurz při maximálním naplnění kurzu).

 
poř.

Název kurzu

zaměření kurzu

týdnů

hod.

Maximální počet účastníků

4

Kurz genealogie

tvorba rodokmenů

8

24

12

Cena kurzu se bude odvíjet od počtu účastníků (min.800 Kč/kurz při maximálním naplnění kurzu).

Dále MAS Vodňanská ryba o. s. nabízí ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zapojení do projektu Virtuální univerzita třetího věku (U3V).

Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás", který je realizován formou tzv. vzdálené výuky Univerzity třetího věku (VU3V) - někdy též nazývané virtuální nebo elektronická - zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet.

Účastníci společně shlédnou každých 14 dní přednášky, které jsou umístěné na portálu VU3V (http://www.e-senior.cz/). Časový prostor následujících 14ti dnů může každý účastník využít ke samostudiu v závislosti na chuti studovat a podle svých technických možností (PC s připojením k internetu z domova, z knihovny, internetové kavárny apod.).

Studijní program:

Pěstování a využití jedlých a léčivých hub - 6 přednášek. Účelem kursu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude též poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub a jejich účinných látek.

Dějiny oděvní kultury - 6 přednášek. V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií.

Po ukončení každý účastník obdrží Pamětní list o absolvování kurzu. Cena kurzu je 300,- Kč. Přihlášky do jednotlivých kurzů získáte v Kulturním domě ve Vodňanech, další informace u předsedkyně MAS Vodňanská ryba na tel. 602 373 536.

vloženo 7. 1. 2013

Vzdělávání třetí věku ve Vodňanech zahájeno

Motto: Moudrým lidem škola nikdy nekončí.
Doc. Dr. Petr Pithart, místopředseda Senátu ČR

Dne 16. února tohoto roku se sešli zájemci z řad „starších a pokročilých", aby po svém rozhodnutí dále se vzdělávat, získali podrobnější informace o zvoleném studiu.

Seniorské vzdělávání je součástí celoživotního vzdělávání, ale nejedná se o profesní vzdělávání sloužící k pracovnímu uplatnění účastníků, ale je to pouze vzdělávání zájmové. Reaguje tak na demografický vývoj, kdy prodlužující se délka života zvyšuje počet seniorů. Vzdělávání věkové kategorie 50+ zlepšuje kvalitu jejich života, oddaluje proces stárnutí, aktivizuje jednotlivce psychicky i fyzicky, přispívá k plnohodnotně strávenému času při získávání nových poznatků, zvyšuje se pocit sebeúcty a úspěšnosti a při studiu se naváží také nové sociální vazby.

vloženo 24. 2. 2012

Facebook