Aktuálně v regionu04. 05. 2016

03. 05. 2016

22. 04. 2016

Pilotní ověřování mikrojeslí ve Vodňanech

Místní akční skupina Vodňanská ryba, z.s. ve spolupráci s městem Vodňany připravuje projekt s názvem Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Vyhlašovatel výzvy je Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem výzvy je řešení problematiky nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizované ve spolupráci s městem.

Jednalo by se o pravidelnou péči o děti od 6 měsíců do 4 let věku dítěte, kapacita mikrojeslí by byla 4 děti, péče by byla poskytována na základě smlouvy mezi rodičem a poskytovatelem. Rodiče mohou požádat o umístění dítěte do mikrojeslí pouze v případě, že jsou oba zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, tj. jsou vedení v registru Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání nebo jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace.

Předpokladem pro realizaci projektu je zjištění zájmu a potřebnosti této veřejné služby. Pokud máte zájem se projektu zúčastnit a využít tuto službu, vyplňte prosím dotazník, který si můžete vyzvednout a odevzdat v Mateřském centru Duha v Městském kulturním středisku Vodňany, anebo vhodit do schránky v sídle MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10, Vodňany. Dotazník můžete také vyplnit elektronicky po stažení z webu www.vodnanskaryba.eu a odeslat na emailovou adresu kadlecova.masvodryba@seznam.cz Termín odevzdání dotazníků je 16. 5. 2016.

Předpokládaný termín zahájení projektu, v případě úspěšnosti žádosti o finanční podporu, bude leden 2017. Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Monika Kadlecová na tel. čísle: 725 353 150.

Dotazník - Mikrojesle ve Vodňanech - zjišťování předběžného zájmu


20. 04. 2016

18. 04. 2016
  1 / 21