Aktuálně v regionu


Seminář o inkluzi

Dne 8. 12. 2016 se uskutečnil v rámci projektu „MAP v ORP Vodňany" seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na téma Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení, který vedla Mgr. Helena Kočová, Ph.D. Seminář byl určen pro učitele ZUŠ a pedagogické pracovníky zájmového vzdělávání. Nakonec se semináře zúčastnili nejen pedagogičtí pracovníci základní umělecké školy, vychovatelky ze školních družin, ale i učitelky mateřských škol. Z reakcí účastníků semináře na místě i dotazníků spokojenosti vyplynulo, že seminář splnil očekávání. Některé reakce účastníků z dotazníku spokojenosti:
"Moc děkuji za účelný a plnohodnotný seminář, ráda přijdu na další pokračování.
" Byla jsem maximálně spokojena".
" Vlastní zkušenost je to nejlepší. Děkuji"
Další semináře nejen k Inkluzi se připravují.13. 12. 2016
05. 11. 2016

  1 / 24