Aktuálně v regionu

Dotazníky ke tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 - 2027

vloženo 19. 3. 2021

Schválena žádost o kontrolu dodržování standardů MAS

Dne 13.1.2021 došlo ke schválení žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS Vodňanská ryba, z.s. pro programové období 2021-2027.

 

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 a přímo použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských fondů.

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských fondů.

vloženo 19. 3. 2021

Přihlášky na jarní příměstský tábor 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021

 

MAS Vodňanská ryba přijímá PŘIHLÁŠKY NA JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V TERMÍNU

OD 8. 2. 2021 DO 12. 2. 2021

Příměstského tábora se mohou zúčastnit děti z 1. stupně ZŠ (1. - 5. ročník)

Projekt je spolufinancován EU

TĚŠÍME SE NA VÁS na adrese:

MAS Vodňanská ryba, z.s.

nám. Svobody 10/1 (1. patro nad bufetem)

389 01 Vodňany

 

 

Přihláška na jarní příměstský tábor zde  

Pozor při tisku - Přihláška má dvě strany (tj. oboustranný tisk) a je důležité, aby na vytištěné přihlášce a dalších dokumentech nechyběl logolink EU !!!!!!

 

Povinné přílohy k přihlášce (jsou pouze dvě):

1. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Zde si vyberte jaké potvrzení se vás týká:

Tato potvrzení dokládají oba zákonní zástupci, pokud žijí s dítětem ve společné domácnosti, je důležité, aby byl každý den pobytu dítěte v DK či PT doložen datumově vaším potvrzením.

 

2. Monitorovací list ZDE (vyplňuje pouze jeden zákonný zástupce a to za sebe ne za dítě)

Tyto formuláře také najdete na https://www.vodnanskaryba.eu/rybka-prihlasky

 

Rádi vám s vyplněním pomůžeme nebo vám poradíme a to přímo v dětském klubu či v kanceláři MAS nebo na č. t. : 

 

604 361 933 Edita Hazuková, Dis. (vychovatelka v DK),

734 274 447 Hanna Brožová (vychovatelka v DK),

725 353 150 Ing. Monika Kadlecová,

602 373 536 PhDr. Alena Cepáková.

 

Přihlášky vč. příloh si můžete vytisknout z těchto webových stránek, či si je vyzvednout v dětském klubu nebo v kanceláři Místní akční skupiny (MAS).

Přihlášky vč. příloh prosím odevzdávejte vychovatelkám v dětském klubu nebo do kanceláře MAS.

NAJDETE NÁS TAKÉ NA FB Vodňanský dětský klub „Rybka“

vloženo 4. 1. 2021

13. výzva - přijaté žádosti

vloženo 4. 1. 2021

Seminář Šablony III

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v rámci ČR se ruší seminář Šablony III, který se měl uskutečnit dne 10. 11. 2020. Více ZDE.

vloženo 3. 11. 2020

Facebook