Aktuálně v regionu


Připnuto

2. výzva OP TAK

2. výzva VODŇANSKÁ RYBA – OP TAK I  

Interní postupy MAS pro OP TAK 2021-2027

Šablona projektového záměru pro CLLD - OP TAK I

Kritéria pro 2. výzvu VODŇANSKÁ RYBA - OP TAK I

 

MAS Vodňanská ryba, z.s. vyhlašuje 2. výzvu z Operačního Programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost  VODŇANSKÁ RYBA - OP TAK I

vyhlášení výzvy: 27.11.2023

příjem žádostí na MAS: od 28.11.2023

ukončení příjmu žádostí: 29.02.2024 16:00

seminář pro žadatele: 10.1.2024 ve 14:00 v zasedací místnosti MAS, nám. Svobody 10, Vodňany


Připnuto

1. výzva OP TAK

1. výzva VODŇANSKÁ RYBA – OP TAK I  

Interní postupy MAS pro OP TAK 2021-2027

Šablona projektového záměru pro CLLD- OP TAK

Kritéria pro výzvu VODŇANSKÁ RYBA - OP TAK I

 

MAS Vodňanská ryba, z.s. vyhlašuje 1. výzvu z Operačního Programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost  VODŇANSKÁ RYBA -OP TAK I

vyhlášení výzvy: 18.9.2023

příjem žádostí na MAS: od 19.9.2023

ukončení příjmu žádostí: 31.10.2023 16:00

seminář pro žadatele: 27.9. 14:00 v zasedací místnosti MAS, nám. Svobody 10, Vodňany


Připnuto

IROP 2021 – 2027 – 2. výzva

MAS Vodňanská ryba, z. s. přijala Projektové záměry v rámci 2. výzvy MAS Vodňanská ryba, z. s – IROP 21+ – Hasiči. Výzva byla vyhlášena 7. 8. 2023 a ukončení příjmu Projektových záměrů proběhlo 8. 9. 2023. Seznam přijatých Projektových záměrů naleznete na stránce Výzvy MAS - MAS Vodňanská ryba, z. s. (vodnanskaryba.eu)

Po ukončení výzvy MAS zahájila administrativní kontrolu Projektových záměrů. Projektové záměry, které splní administrativní kontrolu, budou postoupeny Výběrové komisi MAS k věcnému hodnocení.


Připnuto

IROP 21+ - první schválené projektové záměry

Na jednání Programového výboru MAS dne 4. 8. 2023 došlo k výběru prvních projektových záměrů v IROP za období 2021-2027. V rámci vyhlášené 1. výzvy s názvem MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP 21+ – Bezpečná doprava uspěly dva projektové záměry. Přehled žadatelů, názvů projektů a celkových způsobilých výdajů projektu získáte v tabulce na stránce https://www.vodnanskaryba.eu/op2021/irop-vyzvy-mas

Díky schváleným projektovým záměrům mohou žadatelé podat Žádost o podporu do výzvy č. 60 „Doprava – SC 5.1 (CLLD)“, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Více informací o výzvě získáte na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop


Facebook