MAP IIPřihlášky na kroužky

Aktuálně v regionu

Připnuto

Seminář Šablony III

MAS Vodňanská ryba, z. s. pořádá dne 10. 11. 2020 ve 14h seminář s názvem „ŠABLONY III“.Připnuto

UPOZORNĚNÍ

VÝZVA MAS č. 6 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA PRODLOUŽENA
Termín příjmu žádostí o podporu na MAS se prodlužuje do 2. 10. 2020.
Termín registrace na RO SZIF zůstává do 31. 10. 2020.


Připnuto

13. VÝZVA – Bezpečná doprava III

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 14. 9. 2020 svou 13. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy III“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Více informací získáte na stránkách Výzvy MAS – IROP.


Připnuto

Seminář Šablony II – administrace a realizace projektů II

MAS Vodňanská ryba, z. s. organizuje dne 20. 10. 2020 ve 14h seminář s názvem „Šablony II – administrace a realizace projektů II


Facebook