Aktuálně v regionu

Připnuto

OP TAK

OP TAK - Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

V programovém období 2021-2027 byl pro MAS Vodňanská ryba schválen OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Více informací na webu: www.dotace-optak.cz

Tento program je určen malým a středním podnikům za účelem obnovy, zavádění ekologických, úsporných a inovativních technologií.

Výše podpory: 125 tis. – 1 mil. Kč 

 1. Čerpána v rámci de minimis (200 tis. €) a BEZ OMEZENÍ CZ-NACE.
 2. Výše dotace 50% pro všechny MSP.
 3. Výše investice v rozmezí 200 tis. Kč - 2 mil. Kč
 4. Jeden žadatel může opakovat žádosti nebo jich registrovat víc najednou až do vyčerpání de minimis (200 tis. €).

Podporovanými aktivitami jsou zejména:

 • pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
 • pořízení výrobních strojů a zařízení, která zvýší technologickou úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost
 • navazující digitalizace a automatizace výroby 
 • mezi další podporované aktivity bude patřit komunikační infrastruktura, výpočetní technika a zřízení webu nebo cloudu. 

Přes MAS budou tak žadatelé podávat projektové záměry.  Při schválení souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií. Následně žadatel předkládá kompletní projekt do systému ISKP21+.

MAS Vodňanská ryba je připravena poskytnout bezplatný konzultační servis spojený s přípravou projektu.

Kontaktní osoba: Miroslav Kouba, tel: 724 187 276, mail: kouba@masvodryba.cz


Připnuto

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI

 

Místní akční skupina Vodňanská ryba pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co 9. ledna vyhlásil Státní fond životního prostředí výzvu Nová zelená úsporám Light, jsme od tohoto okamžiku k dnešnímu dni ( 14.7.2023) pomohli 116 domácnostem podat žádost na podporu realizace opatření snižující energetickou náročnost rodinných domů žadatelů z řad seniorů, invalidů 3. stupně nebo uživatelů příspěvku na bydlení. Z toho 23 domácností má již ukončenou administraci, to znamená, že tito žadatelé po obdržení vypočítané dotace zrealizovali svá opatření a doložili Státnímu fondu životního prostředí veškeré dokumenty potřebné k ukončení celého procesu poskytnutí dotace.

Stále platí, kdo může žádat:

 • Vlastníci/spoluvlastníci rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci kde jsou trvale hlášeni déle než od 12. 9. 2022
 • Žadatel/ka a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 Na co se může žádat?

 • Výměna oken a vchodových dveří
 • Zateplení fasády
 • Zateplení střechy
 • Zateplení stropu pod půdou
 • Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem
 • Instalace solárního nebo termického ohřevu vody

Technické požadavky naleznete na webových stránkách  https://novazelenausporam.cz/nzu-light/  nebo vám rádi poradíme. Obraťte se na nás, pomůžeme Vám celou administraci žádosti o dotaci zdarma vyřídit.

Kontaktní osoba: Miroslav Kouba, tel. 724 187 276, email: kouba@masvodryba.cz


Připnuto

IROP 2021 – 2027 – 1. výzva

MAS Vodňanská ryba, z. s. přijala první Projektové záměry v rámci 1. výzvy MAS Vodňanská ryba, z. s – IROP 21+ – Bezpečná doprava. Výzva byla vyhlášena 9. 5. 2023 a ukončení příjmu Projektových záměrů proběhlo 8. 6. 2023.

Seznam přijatých Projektových záměrů naleznete na stránce Výzvy MAS - MAS Vodňanská ryba, z. s. (vodnanskaryba.eu)

Po ukončení výzvy MAS zahájila administrativní kontrolu Projektových záměrů. Projektové záměry, které splní administrativní kontrolu, budou postoupeny Výběrové komisi MAS k věcnému hodnocení.


Připnuto

IROP 2021 – 2027 – 1. výzva

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 9. 5. 2023 v novém operačním období 2021 – 2027 svou 1. výzvu.

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROPu) MAS Vodňanská ryba připravila první alokaci ve výši 7 000 000 Kč a nasměrovala ji do Infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Veškeré informace naleznete na stránce Výzvy MAS - MAS Vodňanská ryba, z. s. (vodnanskaryba.eu)


Připnuto

Seznam vybraných a nevybraných žádostí


Facebook