Komunitní projednávání

Představujeme Vám Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba, z.s., kterou tímto dáváme k veřejnému projednání. Prostřednictvím připomínkového listu se můžete do tvorby SCLLD 21+ také zapojit. Připomínky prosím zasílejte nejpozději do 18. 6. 2021 prostřednictvím formuláře na webu MAS. Děkujeme.

 

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje po zapracování připomínek předložena ke schválení Valné hromadě MAS

Vypořádání připomínek ke koncepční části SCLLD 21+

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k veřejnému připomínkování

Formulář - Připomínkový list ke Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

Zápisy z fokusních skupin a setkání starostů

Zápis FS zemědělství a ZP 17_9_20.pdf

Zápis FS Vzdělávání 15_9_20.pdf

Zápis FS Kultura, spolky 10_9_20.pdf

Zápis setkání starostů 9_6_20.pdf

Zápis FS Starostové 8_9_20.pdf

 

Základní socioekonomická analýza území MAS Vodňanská ryba, z.s. jako podklad pro práci fokusních skupin

 

Dotazníkové šetření ke tvorbě SCLLD 2021-2027

Dotazník SCLLD 2021 - 2027 - IROP

Vyhodnocení dotazníkového šetření OPZ+

Dotazník pro zjišťování rozvojových potřeb území MAS Vodňanská ryba – Operační program Zaměstnanost+ - dotazník pro obce

OPZ+ Popis podpory CLLD pracovní materiál

Dotazník SCLLD 2021 - 2027 - Program rozvoje venkova

Facebook