SEKTORY A ZÁJMOVÉ SKUPINY ČLENŮ MAS VODŇANSKÁ RYBA, z.s.

SEZNAM SEKTORŮ

 1. Sektor soukromý: zahrnuje veškeré právnické či fyzické osoby (podnikající i nepodnikající) soukromého práva vč. nestátních neziskových organizací;
 2. Sektor veřejný: zahrnuje pouze právnické osoby – stát, kraje, obce, DSO, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, DSO, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu (např. příspěvkové organizace, technické služby aj.).

SEZNAM ZÁJMOVÝCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2021 - 2027

 1. Veřejný rozvoj
 2. Podnikání (nezemědělské)
 3. Zemědělství, lesnictví
 4. NNO a činnost spolků
 5. Lidé - aktivní občané

Seznam partnerů MAS dle sektorů k 13. 4. 2023

Seznam partnerů MAS dle zájmových skupin k 13. 4. 2023

Zastoupení sektorů a zájmových skupin k 1. 1. 2023 - grafy

Seznam partnerů MAS dle sektorů k 1. 1. 2023

Seznam partnerů MAS dle zájmových skupin k 1. 1. 2023

 

ARCHÍV

Zastoupení sektorů (S) a zájmových skupin (ZS) 11. 3. 2022

Seznam partnerů MAS dle ZS od 11. 3. 2022

Seznam partnerů MAS dle S od 11. 3. 2022

Zastoupení sektorů (S) a zájmových skupin (ZS) 1. 1. 2022

Seznam partnerů MAS dle ZS od 1. 1. 2022

Seznam partnerů MAS dle S od 1. 1. 2022

Zastoupení sektorů a ZS k 1. 1. 2021

Seznam partnerů MAS dle ZS od 1. 1. 2021

 

SEZNAM ZÁJMOVÝCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014 - 2020

 1. Veřejný rozvoj
 2. Ostatní podnikatelská činnost
 3. Turistika, cestovní ruch
 4. Zemědělství, lesnictví
 5. Volný čas, sport, kultura, ekologie a ostatní
 6. Vzdělávání, oblast sociální, zdravotnictví a církevní
 7. Společné aktivity obcí

 

ARCHÍV

Zastoupení sektorů a zájmových skupin

Seznam partnerů MAS dle sektorů

Seznam partnerů MAS dle zájmových skupin

Zastoupení sektorů a zájmových skupin

Seznam partnerů MAS dle sektorů

Seznam partnerů MAS dle zájmových skupin

Facebook