Šablony pro MŠ a ZŠ - Archiv

ŽÁCI MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MOHOU VYHRÁT UŽITEČNÉ CENY!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“.

Cílem obou soutěží, které budou rozděleny celkem do tří kategorií, je rozvíjet dětskou představivost
a fantazii. První kategorie je určena pro děti v mateřských školách a druhá pro žáky prvního stupně základních škol. Společným úkolem v obou kategoriích bude nakreslit paní učitelku nebo pana učitele. Ceny obdrží tři obrázky s největší dávkou představivosti a fantazie.

Třetí kategorie je určena pro žáky druhého stupně základních škol.  Úkolem je napsat příběh popisující vliv Evropské unie na rozvoj dané školy. Tři nejoriginálnější práce obdrží užitečné věcné ceny.

V každé kategorii bude navíc ze všech došlých obrázků a příběhů vylosován jeden výherce, jehož autor vezme celou svou třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo do iQLANDIE v Liberci.

Vítězné obrázky i příběhy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT a na Facebookovém profilu OP VVV.

Více informací a pravidla jsou k dispozici zde:

Pravidla soutěže JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE

Pravidla soutěže NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE 

 

Kontaktní údaje
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/

vloženo 14. 9. 2017

Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. ke stažení zde.

Více informací a důležité přílohy naleznete na stránkách MŠMT pod tímto odkazem.

MAS Vodňanská ryba, z.s. oslovila všechny ředitele škol v území s nabídkou animace MŠ, ZŠ, průběžně poskytuje informace k "Šablonám" a během prázdnin byly také dvě žádosti podány.

Školy na území MAS Vodňanská ryba, z.s.:
ZŠ a MŠ Záhoří, ZŠ a MŠ Kluky, ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou, ZŠ Protivín, ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov, ZŠ Vodňany, nám. 5. května, MŠ Oslov, MŠ Krč, 1. MŠ Protivín, 2. MŠ Protivín, MŠ Putim, MŠ Bavorov, MŠ Číčenice, MŠ Drahonice, MŠ Vodňany, Smetanova 204, MŠ "Sluníčko" Vodňany.
vloženo 14. 9. 2016

PROJEKTY ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ PRO MŠ a ZŠ


Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy č. 02_16_022, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

MŠMT ČR v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a Místními akčními skupinami (MAS), které mohou školám poskytnout pomoc formou bezplatných konzultací.

Tak je tomu i v území MAS Vodňanská ryba. V kanceláři MAS Vodňanská ryba (nám. Svobody 10, Vodňany) je k dispozici zaměstnanec, který pro žadatele zajistí:
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
  • konzultační činnost při realizaci projektů, např. při zadávání zakázek, povinné publicitě apod.,
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektů, zadávání dat do monitorovacího systému, zajistí správnost předávaných výstupů,
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektů.
Kontakt: Ing. Monika Kadlecová tel. 725 353 150, email: kadlecova.masvodryba@seznam.cz

vloženo 23. 8. 2016


Facebook