Výzvy MAS

 

Proces podání Žádosti o podporu prostřednictvím MAS Vodňanská ryba

 

Poznámka: červeně – MAS, zeleně – žadatel, modře – CRR ČR, černě – ŘO IROP

 

Facebook