Výzvy MAS

 

Proces podání Žádosti o podporu prostřednictvím MAS Vodňanská ryba

 

Poznámka: červeně – MAS, zeleně – žadatel, modře – CRR ČR, černě – ŘO IROP

 

OP 2021 – 2027 – 2. výzva

Výzva č. 2 „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP 21+ – Hasiči“

 

Přílohy k výzvě:

Kritéria věcného hodnocení projektových záměrů

Projektový záměr

 

Výzva MAS je vyhlášena na základě nadřazené výzvy IROP č. 61 „HASIČI – SC 5.1 (CLLD)“, která je zveřejněna v tomto odkazu:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

 

Postup hodnocení k předkládání projektových záměrů MAS Vodňanská ryba naleznete v dokumentu Interní postupy MAS.

 

2. výzva - Seznam přijatých projektových záměrů.pdf

2. výzva - Věcné hodnocení projektových záměrů.pdf

vloženo 7. 8. 2023


Facebook