Pracovní skupiny MAP III

V rámci organizační struktury fungují 4 pracovní skupiny:

 

·         Pracovní skupina Financování,

·         Pracovní skupina Čtenářská gramotnost,

·         Pracovní skupina Matematická gramotnost,

·         Pracovní skupina Rovné příležitosti.

 

PS Financování

Obsahem práce této PS je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit zapracovaných do akčních plánů (doporučení jednotlivých finančních zdrojů – např. strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje), dále prioritizace investičních záměrů ve SR MAP. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území.

Pracovní skupina Financování

Jméno a příjmení Organizace Role
Ing. Monika Kadlecová MAS Vodňanská ryba, z. s. Vedoucí PS
Mgr. Jana Sedláčková ZŠ Bavorov Členka PS 
Ing. Hana Husová ZŠ a G Vodňany Členka PS
Renata Regálová Obec Číčenice Členka PS  
Milan Němeček Město Vodňany Člen PS
Bc. Dagmar Sladká MŠ Sluníčko Vodňany Členka PS

Zápisy

7. setkání Pracovní skupiny Financování MAP III – 9. 11. 2023

6. setkání Pracovní skupiny Financování MAP III – 29. 6. 2023

5. setkání Pracovní skupiny Financování MAP III – 31. 5. 2023

4. setkání Pracovní skupiny Financování MAP III – 21. 2. 2023

3. setkání Pracovní skupiny Financování MAP III – 21. 12. 2022

2. setkání Pracovní skupiny Financování MAP III – 24. 11. 2022

1. setkání Pracovní skupiny Financování MAP III – 26. 5. 2022

 

PS Čtenářská a matematická gramotnost

Obsahem práce PS ČG a MG je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce PS ČG a MG je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využití ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a MG a rozvoji potenciálu každého žáka.  Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území. Obě skupiny spolupracují s PS Financování.

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

Jméno a příjmení Organizace Role
Mgr. Barbora Křížková Louženská ZŠ a G Vodňany Vedoucí PS
Mgr. Martina Hronková Knihovna Gelasta Vodňanského Expert PS
Mgr. Dagmar Konvičková ZŠ a G Vodňany Členka PS
Mgr. Lukáš Filip ZŠ a G Vodňany Člen PS
Mgr. Jana Sedláčková ZŠ Bavorov Členka PS
Iveta Kasalová MŠ Vodňany, Smetanova Členka PS

Zápisy

8. setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost MAP III –  25. 10. 2023

7. setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost MAP III –  28. 6. 2023

6. setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost MAP III –  17. 5. 2023

5. setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost MAP III –  23. 3. 2023

4. setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost MAP III –  7. 12. 2022

3. setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost MAP III – 15. 11. 2022

2. setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost MAP III – 24. 10. 2022

1. setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost MAP III – 2. 6. 2022

Pracovní skupina Matematická gramotnost

Jméno a příjmení Organizace Role
Mgr. Klára Hunešová ZŠ a G Vodňany Vedoucí PS
Mgr. Ing. Arch. Štěpánka Kašová MŠ Smetanova Vodňany Expert PS
Mgr. Dagmar Konvičková ZŠ a G Vodňany Členka PS
Mgr. Lukáš Filip ZŠ a G Vodňany Člen PS
Mgr. Irena Okruhlicová ZŠ Bavorov Členka PS

Zápisy

8. setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost MAP III –  25. 10. 2023

7. setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost MAP III –  28. 6. 2023

6. setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost MAP III –  17. 5. 2023

5. setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost MAP III –  23. 3. 2023

4. setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost MAP III –  7. 12. 2022

3. setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost MAP III – 15. 11. 2022

2. setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost MAP III – 24. 10. 2022

1. setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost MAP III – 31. 5. 2022

 

PS Rovných příležitostí

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace.  Posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.  Navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území.

V rámci PS se setkávají i zástupci dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření např. OSPOD, rodiče dětí a žáků aj.

PS spolupracuje s PS Financování.

Pracovní skupina Rovné příležitosti

Jméno a příjmení Organizace Role
PhDr. Alexandra Kiml ZŠ a G Vodňany Vedoucí PS
Bc. Jana Velhartická SPOT NZDM Prevent Expert
Mgr. Petra Vávrů Dyscentrum Strakonice Členka PS
Mgr. Zdeňka Čížková Domov Žlutý Petrklíč Členka PS
Mgr. Jana Záhorková ZŠ Bavorov Členka PS
Mgr. Ing. Arch. Štěpánka Kašová MŠ Smetanova Vodňany Členka PS
Jindra Procházková Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství Městského úřadu Vodňany Člen PS
Mgr. Kateřina Šídlová ZŠ Vodňany, 5. Května 104 Členka PS

Zápisy

11. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 30. 10. 2023

10. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 24. 7. 2023

9. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 28. 6. 2023

8. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 17. 5. 2023

7. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 3. 4. 2023

6. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 23. 3. 2023

5. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 7. 12. 2022

4. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 16. 11. 2022

3. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 9. 11. 2022

2. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 24. 10. 2022

1. setkání Pracovní skupiny Rovných příležitostí MAP III – 16. 5. 2022

 

Facebook