Aktuálně v regionuKomunitní projednávání

Představujeme Vám Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba, z.s., kterou tímto dáváme k veřejnému projednání. Prostřednictvím připomínkového listu se můžete do tvorby SCLLD 21+ také zapojit. Připomínky prosím zasílejte nejpozději do 18. 6. 2021 prostřednictvím formuláře na webu MAS. Děkujeme.

 

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k veřejnému připomínkování

Formulář - Připomínkový list ke Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

vloženo 5. 6. 2021


13. výzva - věcné hodnocení projektů

vloženo 12. 4. 2021

Facebook