Aktuálně v regionu


Připnuto

1. výzva v rámci Programového rámce SP SZP

MAS Vodňanská ryba, z.s. vyhlašuje dne 17.5.2024 1. výzvu v rámci Programového rámce SP SZP (dříve PRV).

Předmětem 1. výzvy jsou Fiche č.1 -  Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh - alokace 3.500.000,- Kč a Fiche č.5 - Základní služby a obnova obcí - alokace 5.000.000,- Kč.

Příjem žádostí na MAS od 20.5.2024 do 21.6.2024.
Připnuto

IROP 2021 – 2027 – 3. a 4. výzva

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje 3. a 4. výzvu v opatření DOPRAVA a VZDĚLÁVÁNÍ. Dle schváleného Harmonogramu výzev pro IROP pro rok 2024 je u obou výzev alokace ve výši 6 000 000 Kč.

3. výzva „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP 21+ –  Vzdělávání“ je zaměřena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

4. výzva „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP 21+ –  Bezpečná doprava II“ je zaměřena na infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Podrobnější informace pro 3. a 4. výzvu najdete na stránce OP 2021+


Facebook