Řídící výbor MAP I OP JAK

 

V projektu působí jako hlavní pracovní orgán partnerství Místního akčního plánování (MAP) Řídící výbor MAP, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Vodňany a obce Čepřovice. Řídící výbor MAP se řídí platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

 

Seznam členů Řídícího výboru

Jméno a příjmení Organizace Role
Ing. Bc. Jitka Rojíková MAS Vodňanská ryba, z.s. Zástupce realizačního týmu MAP – hlavní manažer projektu
Mgr. Barbora Křížková Louženská Základní škola a Gymnázium Vodňany Zástupce vedení škol
Martin Macháč Město Vodňany Zástupce zřizovatelů škol, zástupce ORP Vodňany
Jan Baloušek Obec Chelčice Zástupce zřizovatelů škol
Renata Regálová Obec Číčenice Zástupce zřizovatelů škol, zástupce mikroregionu - DSO Blanicko-Otavského regionu
MgA. Lenka Ebelová Obec Budyně Zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce rodičů
Bc. Dagmar Sladká MŠ Sluníčko Vodňany Zástupce soukromého zřizovatele škol
Roman Ondřich, DiS ZUŠ Vodňany Zástupce základní umělecké školy
Mgr. Romana Chloupková Základní škola a Gymnázium Vodňany Zástupce učitelů
Ing. Petra Plachtová MEVPIS  Vodňany Zástupce organizací neformálního vzdělávání
Jana Nachlingerová Základní škola Bavorov Zástupce školních družin
Bc. Milada Troblová MAS Rozkvět, z.s. Zástupce MAS působících na území ORP Vodňany
Ing. Denisa Jarošová Jihočeský kraj Zástupce realizačního týmu projektu IDZ realizovaného krajem
Jindra Procházková Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství Městského úřadu Vodňany Zástupce institucí, které spolupracují se školami
Mgr. Jana Vonášková Poračanová PPP České Budějovice Zástupce institucí, které spolupracují se školami
Mgr. Bc. Petra Martíšková NPI ČR Zástupce institucí, které spolupracují se školami

 

Facebook