Řídící výbor MAP III

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou, připomínkováním a schvalováním MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP, je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Jeho činnost zajišťuje realizační tým. Při sestavování Řídícího výboru se podařilo získat všechny povinné členy, kteří ovlivňují oblast vzdělávání v ORP Vodňany.

 

Facebook