Řídící výbor MAP III

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou, připomínkováním a schvalováním MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP, je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Jeho činnost zajišťuje realizační tým. Při sestavování Řídícího výboru se podařilo získat všechny povinné členy, kteří ovlivňují oblast vzdělávání v ORP Vodňany.

 

 

Seznam členů Řídícího výboru MAP IIII

Jméno a příjmení Organizace Role
Ing. Bc. Jitka Rojíková MAS Vodňanská ryba, z.s. Zástupce realizačního týmu MAP – hlavní manažer projektu
Mgr. Barbora Křížková Louženská Základní škola a Gymnázium Vodňany Zástupce vedení škol
Milan Němeček Město Vodňany Zástupce zřizovatelů škol, zástupce ORP Vodňany
Renata Regálová Obec Číčenice Zástupce zřizovatelů škol, zástupce mikroregionu - DSO Blanicko-Otavského regionu
MgA. Lenka Ebelová Obec Budyně Zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce rodičů
Bc. Dagmar Sladká MŠ Sluníčko Vodňany Zástupce soukromého zřizovatele škol
Roman Ondřich, DiS ZUŠ Vodňany Zástupce základní umělecké školy
Mgr. Iva Bukačová Základní škola a Gymnázium Vodňany Zástupce učitelů
Bc. Gabriela Koubová DDM Strakonice, pobočka Vodňany Zástupce organizací neformálního vzdělávání
Mgr. Eliška Dudová Základní škola Bavorov Zástupce školních družin
Mgr. Lucie Jarkovská Jihočeský kraj Zástupce KAP Jihočeského kraje
Mgr. Júsuf Traore, DiS Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství Městského úřadu Vodňany Zástupce institucí, které spolupracují se školami
Bc. Jana Fakenbergová MAS Rozkvět, z.s. Zástupce MAS působících na území ORP Vodňany

 

Zápisy

1. setkání Zápis Řídícího výboru MAP III – 19. 5. 2022

Facebook