Věcný záměr aktivit

Dotazníkové šetření

 • Bude provedeno na začátku a na konci projektu výhradně z důvodu evaluace dopadu výzev.
 • Nebude spojeno s vykázáním žádného indikátoru.
 • Nebude spojeno s volbou povinné šablony.

 

Hodnocení žádosti o podporu

 • Volba šablon bude navazovat na cíle Koncepce rozvoje školy/ŠAP.
 • Povinní příloha žádosti o podporu (vyjma PPP): Šablony pro naplňování Koncepce rozvoje školy.

 

Přehled aktivit (šablon)

 

Personální podpora

 • Školní asistent (ŠA)
 • Kariérový poradce (KP)
 • Dvojjazyčný asistent (DA)
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnance (pro SŠ/VOŠ)
 • Školní psycholog (ŠP)
 • Sociální pedagog (SP)

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

 

Inovativní vzdělávání

 • Inovativní vzdělávání

 

Spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejnosti

 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání

 

Podrobnější informace poskytneme na plánovaném semináři, na setkání analytiků MAP III v ORP Vodňany nebo se obraťte na kancelář MAS Vodňanská ryba, z. s., kontakt: Ing. Bc. Jitka Rojíková, tel.: 603 309 543.

Facebook