Kroužky

vloženo 21. 2. 2020

Kroužek deskových her

Od září 2019 pokračuje také kroužek deskových her, který navštěvují žáci 1. - 5. tříd ZŠ.

 

Kroužek deskových her

vloženo 19. 12. 2019

Kroužek Malý technik

Kroužek Malý technik pokračuje od září 2019 již ve dvou skupinách: mladší žáci - začátečníci a starší žáci, tj. ti, kteří chodili již v minulém školním roce - pokročilí.

 

Mladší žáci

Kroužek Malý technik - mladší žáci

Starší žáci

Kroužek Malý technik - starší žáci

 

vloženo 19. 12. 2019

Informace pro rodiče

V rámci projektu „Projekt „MAP II v ORP Vodňany“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669 MAS Vodňanská ryba připravuje další kroužek tentokrát pro nadané děti. Kroužek je určen pro všechny zvídavé děti z 2. stupně základních  škol. V kroužku budou děti luštit rébusy, logické úlohy, hlavolamy. Budou řešit IQ testy, hrát různé logické hry, dělat zajímavé pokusy, hrát únikové hry aj.

 

Informační schůzka pro rodiče se uskuteční 9. září 2019 od 15.00 hodin v laboratoři gymnázia při Základní škole a Gymnáziu Vodňany v Bavorovské ulici.

 

Lektorem kroužku bude Mgr. Klára Hunešová.

vloženo 2. 9. 2019

Kroužky ve školním roce 2019/2020

V rámci projektu „Projekt „MAP II v ORP Vodňany“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669, MAS Vodňanská ryba otevírá od září 2019 tyto kroužky:

kroužek Malý technik - 2 oddělení, jedno navazující z předchozího školního roku a jedno pro nové děti,

kroužek Deskové hry – pozor změna termínu a času kroužku oproti školnímu roku 2018/2019,

nový kroužek Knihomol – Čtenářský kroužek (pro žáky 1. stupně ZŠ).

 

Všechny kroužky jsou zdarma.

 

 

Knihomol - Čtenářský kroužek od září 2019

 

Kroužek je určen pro žáky 1. stupně ZŠ, kteří mají rádi pohádky, příběhy a knihy. V rámci kroužku děti pracují s texty psanými i s mluveným slovem, seznamují se s různými literárními žánry, plní čtenářské aktivity a hrají různé hry. Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti.

Vedoucí kroužku: Denisa Kasalová

Kroužek je každé úterý od 15 do 16 hodin.

Úvodní ukázková hodina se koná 17.9.2019 od 15. hodin.  

 

Přihláška na kroužek zde

 

Kroužek Deskové hry od září 2019

 

Cílem kroužku je podpora rozvoje kreativity, logického a strategického myšlení, schopnost koncentrace, ale také učí děti vzájemnému respektu. Děti si hraním rozvíjejí slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, komunikaci s ostatními, učí se toleranci, rychlému rozhodování a v neposlední řadě se učí přijmout vítězství i porážku. Je určen žákům ZŠ.

Vedoucí kroužku: Bc. Iva Filipová

Pro školní rok 2019/2020 je kroužek každý pátek od 13:30 do 14:30 hodin.

 

Přihláška na kroužek zde

 

Kroužek Malý technik

 

Cílem kroužku je podpora technické tvořivosti a motivace dětí  k práci s konstrukčními stavebnicemi. Je určen žákům ZŠ.

Vedoucí kroužku: Mgr. Ing. Arch. Štěpánka Kašová.

 

Od září 2019 jsou otevřena dvě oddělení:

 

1.   Oddělení pro pokročilé – navazující na předchozí školní rok: středa od 14:30 do 15:30 hodin

 

Přihláška na kroužek zde

 

2.   Oddělení pro začátečníky: středa od 15:30 do 16:30 hodin

 

Přihláška na kroužek zde

vloženo 2. 9. 2019

Pro velký zájem o polytechnický kroužek Malý technik budeme otevírat od září 2019 další oddělení  a to opět každou středu, ale v jiném čase  od 15.30 hodin do 16.30 hodin.

 

I toto oddělení povede již osvědčená a skvělá lektorka Ing. Arch. Bc. Štěpánka Kašová.

 

Váš zájem nás moc těší, děkujeme.

 

Přihláška (nové oddělení od září 2019) zde

vloženo 17. 5. 2019

V rámci projektu „Projekt „MAP II v ORP Vodňany“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669, MAS Vodňanská ryba otevřela:

 

Polytechnický kroužek Malý technik

 

Cílem kroužku je podpora technické tvořivosti a motivace dětí  k práci s konstrukčními stavebnicemi. Je určen žákům ZŠ.

Vedoucí kroužku: Ing. Arch. Bc. Štěpánka Kašová.

Kroužek je každou středu od 14:30 do 15:30 hodin.

 

Přihláška zde

 

Kroužek Deskové hry

 

Cílem kroužku je podpora rozvoje kreativity, logického a strategického myšlení, schopnost koncentrace, ale také učí děti vzájemnému respektu. Děti si hraním rozvíjejí slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, komunikaci s ostatními, učí se toleranci, rychlému rozhodování a v neposlední řadě se učí přijmout vítězství i porážku. Je určen žákům ZŠ.

Vedoucí kroužku: Bc. Iva Filipová

Kroužek je každé pondělí od 13:00 do 14:00 hodin.

 

Přihláška zde

vloženo 2. 5. 2019

Facebook