SCLLD 2021-2027

Dne 15. 7. 2021 byla Ministerstvem pro  místní rozvoj – odborem regionální politiky (MMR-ORP) schválena Koncepční část SCLLD Lidé venkovu, venkov lidem 2.

Lidé venkovu, venkov lidem 2

Dne 29. 6. 2021 byla tato Koncepční část SCLLD podána ke schválení na ŘO.

 

Dne 25. 6. 2021 schválila Valná hromada MAS Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vodňanská ryba na období 2021 – 2027  

Lidé venkovu, venkov lidem 2

 

Facebook