Operační program Technická pomoc

 

 

Operační program Technická pomoc

Projekt: MAS Vodňanská ryba 1

Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000112

 

 

Cílem projektu je zajištění činnosti MAS Vodňanská ryba, z.s..

Podporovanými aktivitami je zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS.

Z finančních prostředků projektu jsou hrazeni projektoví manažeři, vedoucí SCLLD, finanční manažer, kteří vykonávají činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje). Kromě výdajů  na zajištění administrativní kapacity MAS, se hradí z projektu další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Facebook