MAP II - Aktuálně

V týdnu od 12. do 18. 11. 2019 proběhl seminář pro žáky 5. ročníků ZŠ ORP Vodňany  "Spořivý křeček". Seminář byl úvodem do finanční matematiky. Žáci se dozvěděli informace nejen o penězích, ale také o tom, jak s nimi hospodařit nebo jak to chodí v bankách.
 
Dne 21.11.2019 se uskutečnil seminář pro učitele českého jazyka a učitele 1. stupně ZŠ ORP Vodňany "Recitace - živá věc". Účastníci se seznámili s metodami analýzy textu vybraného k přednesu. Na tento seminář navázaly dílny pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ a to ve dnech 21. a 22. 11. 2019. Cílem dílem bylo vzbudit v dětech zájem o poezii, rozvíjet jejich tvořivost a ukázat jim její hravost.
 
Od 20. 1. 2020 do 24. 1. 2020 proběhl pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ ORP Vodňany na Fakultě rybářství a ochrany vod JU, ve středisku MEVPIS "Týden vědy ve Vodňanech", který měl žáků přiblížit současné environmentální problémy. Zaměřil se na dvě témata:
1. Oceál platů - jak se neutopit v oceánu plastů a jak se naučit s plastem ekologicky zacházet. Žáci formou hry a dalších aktivit zjistili zajímavé informace o plastech a dalších odpadech.
2. Boj (se) o vodu - sucho, záplavy a další ekologické problémy související s vodou. Žáci formou hry poznali důležitost vody v našich životech.

Týden Vědy

20. leden - 24. leden 2020

 Dne 15. 1. 2020 proběhl v MŠ Smetanova Vodňany za účasti speciální pedagožky workshop pro rodiče předškoláků "Školní zralost a kurz pro předškoláky Maxík". Cílem workshopu bylo předat rodičům předškoláků odborné informace pro nástup jejich dětí do 1. tříd ZŠ.

Maxík

15. leden 2020

vloženo 21. 2. 2020

Jednání pracovních skupin proběhlo ve dnech:
Pracovní skupina Rovné příležitosti - 12.11.2019
Pracovní skupina Matematická gramotnost - 12.11.2019
Pracovní skupina Mateřské školy - 13.11.2019
Pracovní skupina Vzdělávání mimo vyučování - 18.11.2019
Pracovní skupina Čtenářská gramotnost - 26.11.2019
Pracovní skupina Financování - 28.11. 2019
Řídící výbor se sešel 11.12.2019

vloženo 21. 2. 2020

Dne 4. 10. 2019 se uskutečnil seminář "Strategické řízení a plánování ve školách", který lektoroval Mgr. František Eliáš.

Seminář "Strategické řízení a plánování ve školách"

vloženo 11. 10. 2019

Jednání pracovních skupin proběhlo ve dnech:
PS Rovné příležitosti - 24. 9. 2019
PS Čtenářská gramotnost - 26. 9. 2019
PS Matematická gramotnost - 30. 9. 2019
PS Vzdělávání mimo vyučování - 30. 9. 2019
PS Mateřské školy - 2. 10. 2019
PS Financování - 3. 10. 2019

 

vloženo 11. 10. 2019

Týden čtení ve Vodňanech

Tisková zpráva - Týden čtení.pdf

Týden čtení ve Vodňanech

 

vloženo 3. 7. 2019


Facebook