Cestovní ruch v regionu

Region MAS je atraktivní region pro cestovní ruch s vysokým kulturním, historickým a přírodním potenciálem pro cestovní ruch.

 

Zájmové území MAS leží uprostřed turistického regionu Jižní Čechy (dle vymezení Czech Tourism je území ČR členěno na 15 turistických regionů), které patří dlouhodobě společně se Šumavou, Jižní Moravou a Krkonošemi mezi velmi atraktivní regiony vyhledávané turisty.

 

Turistickými centry oblasti jsou Vodňany, Protivín, Zvíkovské Podhradí. Významným spádovým centrem místního regionu je město Písek, které je kulturním, sportovním i turistickým centrem regionu.

 

Území je charakteristické rozmanitou a zachovalou přírodou, zejména výskytem rozsáhlých lesů, vodních ploch a toků - je to kraj rybníků a řek Vltavy, Blanice a Otavy. Krajinu zájmového území MAS v nejlepším slova smyslu vystihuje pojem „malebná jihočeská krajina".

 

Území MAS skýtá řadu možností pro aktivní odpočinek. Region disponuje množstvím značených turistických, cyklistických tras a hipostezek, je zde vysoká koncentrace jezdeckých stájí a rančů nabízejících služby v agroturistice. V regionu se daří obnovovat tradiční výroby.

 

Agroturistika

 

Je zde vysoké množství dnes známých (např. hrad Zvíkov) a zároveň opomíjených historických památek (zřícenina hradu Helfenburk, zámek v renesančním stylu v Protivíně aj.)

 

Foto Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov

 

Venkovský prostor s architektonickými prvky jihočeského lidového baroka vyplňuje většinu vesniček (nejvýznamnější jsou vesnické památkové zóny v Budičovicích, Putimi a Kloubu).

 

Foto Vesnická památková zóna v Budičovicích

Vesnická památková zóna v Budičovicích

 

Hlavní přednosti v cestovním ruchu, charakteristické pro území MAS, tvoří:
- množství památek a historických míst s jedinečnou a živou tradicí (Švejkova Putim, hrad Zvíkov, Vodňany  - rybářská tradice atd.)
- vybudované cykloturistické značení a síť cyklotras (napojená na jihočeské cyklotrasy)
- udržované pěší turistické trasy
- fungující hipostezky (napojené na jihočeskou síť hipostezek)
- možnost koupání, rybaření, vodních sportů

 

 

Švejk

 

 

V regionu probíhá vysoké množství turisticky přitažlivých akcí a programů (rybářské dny, koncerty v přírodě,  divadelní představení, turistické pochody, sportovní akce aj.).

 

Foto Ražický pražec

Ražický pražec

 

 

Foto Zvíkovské divadelní léto

Zvíkovské divadelní léto

 

 

Foto Tálínský triatlon

Tálínský triatlon

 

Specifickými zajímavostmi regionu zvyšujícími kapacitu území pro cestovní ruch jsou jihočeské rybníky - rybářství, rybolov, podzimní výlovy; neformální zájmové animační programy; gastronomické speciality a pivní tradice v regionu - pivovar Zvíkov, pivovar Platan v Protivíně; řeky Vltava, Otava, Blanice - lodní doprava, vodní sporty, vodáctví aj.)

 

Foto Lodní doprava na řece Vltavě

Lodní doprava na řece Vltavě

 


Foto Pivovar Platan v Protiv
Pivovar Platan v Protivíně

 

Specialitou regionu jsou rozmanité animační programy pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času využívající místních historicko-kulturních tradic.

 

Foto Permoníci ze Zlaté Hory

Permoníci ze Zlaté Hory

 

Atraktivitu regionu zvyšuje i dobrá dosažitelnost dalších turisticky zajímavých míst v jeho bezprostřední okolí - turistické centrum regionu město Písek, Orlická přehrada s mnoha kempy a rekreačními zařízeními, zámky Orlík, Blatná, Červená Lhota, Kratochvíle, Hluboká.

Facebook