PRV III.4.1 Venkov - náš domov


VÝZVA


Místní akční skupina Vodňanská ryba, vyhlašuje 1. tréninkovou výzvu v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění na podporu akcí v regionu MAS zaměřených pro oblast: „Vesnice a její tradice"
Výzva
Žádost
Harmonogram
Seminář pro žadatele
Hodnotící kritéria
Smlouva
Závěrečná zpráva

vloženo 26. 2. 2014

Setkání s veřejnosti - Doma na venkově - vesnice a její občané 29. 4. 2013vloženo 24. 7. 2013

Setkání se zástupci škol, školských zařízení a volnočasových organizací 23. 4. 2013vloženo 23. 7. 2013

Setkání starostů DSO mezi Vltavou a Otavou 13. 3. 2013vloženo 22. 7. 2013

Setkání starostů obcí Blanicko-Otavského regionu 9. 4. 2013vloženo 21. 7. 2013


vloženo 1. 3. 2013

Facebook