Orgány MAS

Valná hromada

Programový výbor

Monitorovací a kontrolní výbor

Výběrová komise

Předseda

 

Vizte Členovéorgány MAS a Stanovy MAS

 

Rozhodovací orgány MAS


Valná hromada:

viz členové MAS
 

Výběrová komise MAS, Programový výbor MAS, Monitorovací a kontrolní výbor MAS:


Orgány MAS dle sektorů a zájmových skupin.pdf

 

 

 

 

 

Facebook