ORGÁNY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z.s.

MAS má povinně vytvořen jeden nejvyšší orgán, kde jsou zastoupeni všichni partneři MAS a dále orgány, které vykonávají tyto funkce: rozhodovací, výběrovou a kontrolní.

Každý partner může být kromě Valné hromady členem pouze jednoho dalšího povinného orgánu. Viz Stanovy.

 

Struktura orgánů MAS:

orgán   odkaz
Nejvyšší orgán MAS Valná hromada (VH) viz členové MAS
Statutární orgán MAS Předseda  
Rozhodovací orgán MAS Programový výbor (PV) viz členové PV
Výběrový orgán MAS Výběrová komise (VK) viz členové VK
Kontrolní orgán MAS Monitorovací a kontrolní výbor (MaKV) viz členové MaKV

 

Facebook