Výzvy MAS - OPZ - Sociální podnikání


Pozvánka na seminář pro příjemce

Dne 2. 4. 2019 od 13.00 hodin se uskuteční seminář pro příjemce k výzvě MAS Vodňanská ryba, z.s. Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra  I, číslo výzvy:  493/03_16_047/CLLD_16_01_073 a k výzvě Sociální podnikání I, reg. číslo výzvy: 479/03_16_047/CLLD_16_01_073.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Pokud se semináře zúčastníte, potvrďte svoji účast na e-mailové adresu: kadlecova@masvodryba.cz

Pozvánka na seminář pro příjemce 2. 4. 2019 Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I. a sociální podnikání I

vloženo 21. 3. 2019Prezentace ze semináře pro žadatele

vloženo 12. 4. 2018Facebook