Leader + (2000 – 2006)

LEADER+ je program Evropské unie realizovaný v členských zemích v období 2000 - 2006. Je to současně iniciativa navazující na předcházející programy LEADER I (1991 - 1994) a LEADER II (1994 - 1999).

 

Z programu LEADER+ jsou financovány malé a většinou neinvestiční projekty (v řádu desítek až stovek tisíc Kč, zřídka vyšší).

 

V roce 2004 vyhlásilo MZe ČR dvě výzvy pro předkládání žádostí o finanční pomoc podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

 

V rámci záměru REALIZACE STRATEGIE připravila MAS žádost včetně rozvojové strategie, avšak nepodařilo se uspět v silné konkurenci a dostat se mezi 10 vybraných MAS. Na území těchto MAS následně mohly být realizovány projekty místních podnikatelů, neziskových organizací i veřejného sektoru.

 

V rámci záměru OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ byla MAS úspěšná hned v I.kole. Žádost byla podána v prosinci roku 2004 a podpis smlouvy se uskutečnil v říjnu 2005. Projekt s názvem „Rozvoj a podpora aktivní spolupráce v Blanicko-otavském regionu" byl úspěšně dokončen v roce 2006.

 

Další informace k projektu jsou uvedeny v sekci Rozvoj regionu - Úspěšné projekty .


Facebook