Výzvy MAS - OPZ

Připnuto

Dokumenty - Operační program Zaměstnanost


Dokumenty OPZ

OPZ_Nadřazená výzva č. 047_Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje zde

V této výzvě stanovuje ŘO závazné podmínky pro vyhlašování výzev místní akční skupinou na předkládání integrovaných projektů v území MAS. V přílohách naleznete např. Popis podporovaných aktivit (příloha č. 3), který Vám může posloužit k tomu, udělat si představu o věcném zaměření podporovaných aktivit ještě než bude vyhlášena konkrétní výzva místní akční skupinou.  Aktuálně v souvislosti s harmonogramem výzev na rok 2019, zde můžete najít např. co je komunitní sociální práce a informace ke komunitním centrům.

Co se týká projektových záměrů na komunitní centra, ŘO doporučuje konzultovat tyto záměry přímo s ŘO.

Zde jednotlivé přílohy nadřazené výzvy 047: 

ISKP14+ Pokyny pro žadatele

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu

ISKP14+ Pokyny pro příjemce

Pokyny ke zpracování žádosti o změnu

 

vloženo 26. 5. 2019

Doporučení pro úspěšnou realizaci veřejných zakázek

vloženo 3. 4. 2019

Harmonogram výzev OPZ na rok 2019

vloženo 4. 2. 2019

Doplnění Harmonogramu výzev 2018

vloženo 31. 3. 2018

Harmonogram výzev 2018

vloženo 10. 2. 2018

Doplnění Harmonogramu výzev 2017

vloženo 12. 1. 2017

Harmonogram výzev 2017

vloženo 1. 12. 2016

Facebook