Výzvy MAS - OPZ

Dokumenty - Operační program Zaměstnanost


Dokumenty OPZ

OPZ_Nadřazená výzva č. 047_Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje zde

V této výzvě stanovuje ŘO závazné podmínky pro vyhlašování výzev místní akční skupinou na předkládání integrovaných projektů v území MAS. V přílohách naleznete např. Popis podporovaných aktivit (příloha č. 3), který Vám může posloužit k tomu, udělat si představu o věcném zaměření podporovaných aktivit ještě než bude vyhlášena konkrétní výzva místní akční skupinou.  Aktuálně v souvislosti s harmonogramem výzev na rok 2019, zde můžete najít např. co je komunitní sociální práce a informace ke komunitním centrům.

Co se týká projektových záměrů na komunitní centra, ŘO doporučuje konzultovat tyto záměry přímo s ŘO.

Zde jednotlivé přílohy nadřazené výzvy 047: 

 

ISKP14+ Pokyny pro žadatele

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu

ISKP14+ Pokyny pro příjemce

Pokyny ke zpracování žádosti o změnu

 

vloženo 26. 5. 2019


Harmonogram výzev OPZ na rok 2019

vloženo 4. 2. 2019

Facebook