Místní akční skupina aneb kdo jsme

Co je to MAS...

 

 

Místní akční skupina (neboli MAS) sdružuje zástupce malých a středních podniků, obcí, neziskových organizací a dalších místních subjektů z různých sektorů, kteří se dohodnou na společném postupu v zájmu rozvoje regionu.
MAS iniciuje přípravu společných rozvojových projektů a aktivit založených na iniciaci zdola s využitím principů LEADER. Iniciativa Leader pro rozvoj venkovských oblastí existuje v Evropě od r. 1991. Metoda Leader je založena na spolupráci zástupců různých sektorů na daném venkovském území. Takto vzniklá partnerství se nazývají „Local Action Groups", v ČR podle předkladu „místní akční skupiny". V současné době existuje na území ČR asi 150 místních akčních skupin.

 

 

 

Co je MAS Vodňanská ryba...
MAS Vodňanská ryba je zapsaným spolkem, které vzniklo v roce 2004 s cílem vytvářet a realizovat partnerské projekty, které jsou prospěšné celému regionu MAS, a podporovat společné aktivity na regionální úrovni.
MAS vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu. MAS tedy sdružuje živnostníky, podnikatele v zemědělství, právnické osoby, neziskové organizace a subjekty místní veřejné správy a státní správy působící v regionu MAS.

 

 

 

Kde působíme...
Území MAS se nachází na území dvou sousedních jihočeských okresů (Strakonice, Písek), které pomyslně objímá od severu až po jihozápad město Písek, až na hranice okresů České Budějovice a Prachatice.
Centry oblasti jsou města Vodňany a Protivín. Území MAS zaujímá cca 461 km2 a žije zde kolem 22 tisíc obyvatel.
Původní působnost MAS byla především na území Blanicko - Otavskému regionu, během první poloviny roku 2007 bylo území MAS rozšířeno o území svazku obcí mezi Vltavou a Otavou.

 

 

 

Co děláme...
MAS iniciuje přípravu společných rozvojových projektů a aktivit založených na iniciaci zdola s využitím principů LEADER a podporu přípravy dílčích rozvojových a strategických materiálů regionu.
MAS připravuje záměry do programů Leader a dalších grantových či dotačních programů.
Při přípravě těchto záměrů jsou do procesu zpracování zapojeni aktivní subjekty v rámci MAS, jsou zohledňovány požadavky, návrhy a připomínky členů MAS a ostatních partnerů působích na území MAS.
V rámci doplňkové činnosti se MAS věnuje odbornému poradenství k přípravě projektů financovaných z dotačních programů včetně zpracování žádostí o dotaci pro subjekty působící v regionu.

 
Facebook