Leader 2007 – 2013

LEADER je v období 2007 - 2013 součástí Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Je uplatňován prostřednictvím IV. osy programu Leader a umožní výběr především investičních projektů.


MAS budou vybírány na celé období na základě posouzení kvality a zaměření Strategií ve dvou kolech. Celkový objem prostředků na celé období je 2,6 mld. Kč. Tyto finanční prostředky se použijí na projekty, které MAS vybere předepsaným způsobem. V případě úspěchu žádosti MAS realizuje plán Leader prostřednictvím jednotlivých projektů, které předkládají koneční žadatelé (tedy příjemci dotace) působící na území MAS.


MAS Vodňanská ryba zpracovala Strategický plán Leader na období 2007 - 2013 a podala opakovaně žádost o finanční podporu na realizaci této strategie do Programu rozvoje venkova, bohužel však nebyla podpořena.

ISUFacebook